Nacionalni forum: bolje zdravstvo nakon 01. 07. 2013.- što poduzeti?


Autor/Izvor: SUPRA, www.nacionalni-forum.hr

Objavljeno: 5.03.2013.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Nacionalni forum: bolje zdravstvo nakon 01. 07. 2013.- što poduzeti?

Na stručnom skupu „Nacionalni forum-Health inWest“ održanom  u subotu 2. ožujka u organizaciji Udruge Nacionalni forum te u partnerstvu s Hrvatskom udrugom poslodavaca i Američkom gospodarskom komorom bilo je riječi o 8 segmenata hrvatskog zdravstva:

 

Modul: Dobrovoljna zdravstvena osiguranja u Republici Hrvatskoj – jučer, danas i sutra

Zdravstvena osiguranja u Republici Hrvatskoj će, nakon ulaska u Europsku Uniju, biti pred velikim izazovima. Gostujući slovenski predavači mr.sc.Alenka Šik, predsjednica Odbora za zdravstvena osiguranja Udruženja osiguravatelja Slovenije te prof.emeritus dr.sc. Šime Ivanjko sa Sveučilišta u Mariboru, govorili su o slovenskim  iskustvima s dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem te o stavu Suda Europske unije u svezi dopunskog zdravstvenog osiguranja.

 

Na primjeru Slovenije jasno je predočeno i što Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje čeka nakon 01. srpnja 2013. godine u dijelu dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja! Danas su u Hrvatskoj glede zdravstvenog osiguranja, mnoga pitanja sporna a što će se ulaskom u EU izmijeniti:

 

 • Da li je ponuda dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja u RH ravnopravna? Da li su svi ugovori o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranja za osiguranika sigurni sukladno odredbama Zakona o osiguranju, nakon ulaska u EU?
 • Da li su prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja definirana i dostupna svima na jednak način i nakon ulaska u EU?
 • Da li su dobrovoljna zdravstvena osiguranja namijenjena bogatima ili su socijalna neophodnost za cijelu populaciju jedne zemlje, glede razvoja medicine u 21. stoljeću (primjer Nore Šitum)?

 

Modul: Privatno zdravstvo za nova tržišta

Hrvatska će 1. srpnja ove godine postati 28. zemlja članica Europske Unije i time prihvatiti pravnu stečevinu Unije, pa tako i Direktivu Europske komisije 2011/24/EU koja će biti u primjeni od 25. listopada 2013. godine, a odnosi se na prekograničnu zdravstvenu skrb (cross-borderhealth care). U okviru ovog modula bilo je riječi o tome da je  hrvatsko privatno zdravstvo spremno za pacijente koji će dolaziti iz EU s aspekta sigurnosti pacijenata i kvalitete usluga, ali nedostaje podrška sustava i organiziranija povezanost zdravstvenih subjekata.

 

 • primjer projekta u Stubičkim Toplicama namijenjenog potrebama zdravstveno-medicinskog turizma-da li je vrhunski kadar i vrhunska oprema dovoljna da hrvatski centar izvrsnosti bude konkurentan za Europsko tržište?
 • primjer razvoja hrvatske klinike koja je od male ordinacije postala vodeći lanac privatnih oftalmoloških klinika u regiji kao i prikaz osnivanja bolničke zdravstvene ustanove od njezine ideje do realizacijecijelog projekta.
 • analizira prednosti i nedostatke Hrvatske kao zemlje za provođenje kliničkih ispitivanja
 • Hrvatska kao pouzdana destinacije za visokokvalitetne dentalne usluge razumnih cijena.
 • Razvoj estetske plastične kirurgije -e prikaz iskustva u stvaranju baze pacijenata, prezentacije kapaciteta i usluga te način formiranja konkurentnosti i pozicioniranje na stranim tržištima.

 

Modul: Zdravstvene tehnologije

Razvoj računalnih sustava i alata za upravljanje procesima i zdravstvenim sustavom predstavlja ogroman hrvatski potencijal. Predavači su na  Konferenciji govorili o tomesu o tome  kao i o  vrhunskim  dometima

 • vodećih svjetskih proizvođača (Microsoft, Siemens, Ericsson, IBM…),
 • snažnih domaćih čimbenika (FER, IN2, Carnet),

ali i korisnika kao i novih rješenja koja se primjenjuju ili su blizu toga. Dio predavača je na Konferenciju iskoristio i za prezentaciju svojih proizvoda, aplikacija nastalih kao rezultat vlastitog razvoja i promišljanja u traženju prostora za poduzetničku inicijativu.

 

Modul: Investitori u zdravlje

Modul „Investitori u zdravlje“ se bavio iskustvima i izazovima s kojima se susreću privatni ulagači/investitori u zdravstvu te nužnom potrebom za privatnim ulaganjima u sustavu zdravstva. Analizirani su  modeli ulaganja privatnog kapitala u sustav javnog zdravstva i model PPP

 • u Švedskoj (bolnica St.Goran),
 • u Njemačkoj (Berlin Buch/Helius Klinik),
 • u Rumunjskoj (Ametthyst Bucharest/Public Clinic Iasi)
 • u Hrvatskoj (specijalna bolnica Akromion u Krapinskim Toplicama).

 

Zaključak: u Hrvatskoj je potrebna reforma i restrukturiranje sustava te  ''adresiranje'' kako bi se omogućio ulazak privatnog kapitala u sustav zdravstva.

 

Modul: Poslodavci, poduzetnici i projekti

Osnovni cilj ovog konferencijskog modula je bio:

 • definiranje odnosa između  javnog i privatnog u svim vidovima zdravstvene zaštite (primarna, polikliničko-konzilijarna i bolnička zdravstvena zaštita).
 • definiranje i jasna distinkcija između pojma poduzetnik i poslodavac jer se u praksi  ovi pojmovi učestalo zamjenjuju te  im se  daje  pogrešno značenje.
 • u ovom moduli bilo je riječi i o kontroverzama  povezanim s  pitanjem tko je poslodavac kod javnih zdravstvenih ustanove (zdr. ustanove u državnom i županijskom vlasništvu i HZZO)
 •  (ne)održivost neprofitnog karakter privatnih zdravstvenih ustanova – kontroverzan postupak ugovaranja sa HZZO-om koji je mnogome determinira uvijete i rezultat poslovanja.

 

T-Health (Turizam zdravog života)

Cilj ovog modula je bio  ukazati  na potrebu repozicioniranja turizma zdravog života u strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske kao i na realno postupno strukturiranje razgranate palete mogućih proizvoda te u konačnoj fazi prerastanje u kompleksan klaster turizma zdravog života.

 

Nova primarna zdravstvena zaštita

U okviru ovog modula bilo je riječi o razvijanju i implementaciji novih modela primarne zdravstvene zaštite. U razvijanju novih pristupa u primarnoj zaštiti u SAD i europskim državama posebnu pozornost tijekom zadnja dva desetljeća pridaje se modelu direktne zaštite (direct care). Takva skrb se temelji na zasadama obiteljske medicine kao zasebne medicinske discipline te na najbolji način dodatno afirmira obiteljsku medicinu među drugim medicinskim disciplinama. Za takav rad su potrebni logistički, organizacijski, kadrovski te financijski preduvjeti. Među inim to je moguće ostvarivati u dobro strukturiranoj grupnoj praksi u kojoj vrhunski stručnjaci sa svojim suradnicima preuzimaju odgovornost za bolesnika te prema potrebi koriste sve primjerene tehnološke, dijagnostičke i terapijske mogućnosti. Ovaj model PZZ je komplementaran potrebama i očekivanjima bolesnika i zajednice te podložan selektivnim tržišnim mehanizmima koji ga podržavaju.

 

Zdravi mediji i zdrave komunikacije

 • Ana Penović, novinarka, urednica i vlasnica agencije Jasno & Glasno specijalizirane za osmišljavanje strategija digitalnog nastupa tvrtki, institucija i pojedinaca održala je  predavanju Novi mediji i zdravlje – internet i društvene mreže, Govorila je zastupljenosti i posjećenost internetskih stranica i portala posvećenih zdravlju te koliki je  doseg vijesti, istraživanja i sličnih korisnih materijala koji se objave na webu u usporedbi s klasičnim medijima.
 • Doc. dr. sc. Livia Puljak iz Hrvatskog Cochrane ogranka Medicinskog fakulteta u Splitu održala je predavanje Znanost i mediji - medicina utemeljena na dokazima.  Ona je govorila o tome kakve posljedice može izazvati neprofesionalizam u znanstvenoj zajednici, ali i o tome što mediji mogu učiniti da se poboljša kvaliteta prikaza znanstvenih informacija.
 • Dragan Bralić,  glavni urednik medicinskog časopisa Medix, u predavanju Komunikacija sa stručnom javnošću – primjer specijaliziranog časopisa Medix. Među 37 medicinskih časopisa dostupnih na „Hrčku“, web-portalu znanstvenih i stručnih časopisa Hrvatske, zapaženo mjesto ima i specijalizirani dvomjesečnik „Medix“ u izdanju tvrtke „C. T. – Poslovne informacije“ iz Zagreba koji predstavlja primjer uspješne privatne inicijative u domaćem stručnom izdavaštvu koja kao primarnu formu njeguje tiskana izdanja, dok internet koristi za popularizaciju sadržaja.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.