Godišnjica izbora: papa, svjetonazor, medicinske teme i sekularna država


Izvor: wikipedia

Autor/Izvor: SUPRA, Večernji list 220613

Objavljeno: 13.03.2014.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Godišnjica izbora: papa, svjetonazor, medicinske teme i sekularna država

Donošenje zakona protivnih vrijednostima kršćan­stva

 

Pobačaj, eutanazija, zdravstveni(spolni) odgoj u školama… samo su neke od svjetonazornih ali i medicinskih tema oko koji se „lome koplja“ u  suvremenim društvima. Kad se donose zakoni koji tangiraju tradicionalni kršćanski sustav vrijednosti (svjetonazor), oko tih se tema angažira velik broj vjernika, kako  građanskih aktivista, tako  i političara ali i crkvenog establishmenta.

Povodom prve godišnjice izbora Jorge Mario Bergoglioa za novog poglavara Katoličke crkve – prenosimo napis Večernjakovog rimskog dopisnika  Silvija Tomaševića o papi Franji i o načinu na koji on vidi funkcioniranje  sekularne države, specifično donošenje zakona protivnih  vrijednostima kršćan­stva – dakle u u kontekstu svjetonazornih pitanja kao što je to pobačaj, eutanazija, istospolne životne zajednice…

 „Papa Franjo nikada ne osuđuje, pa ni zakone o pobačaju i eutanaziji. Premda su neke agencije objavi­le kako se papa Franjo usprotivio zakonima o pobačaju i eu­tanaziji, u njegovu govoru takvi izrazi ne postoje. Nije ih riječju spomenuo… Nije ni osudio zakone kojima se to omogu­ćava. Nije pozvao ni politi­čare katolike na prosvjede protiv zakona o pobačaju…

Samo desetak dana nakon dolaska kardinala Bergoglia s položaja nadbiskupa Buenos Airesa na položaj rimskog biskupa napisali smo da u vrijeme pape Fra­nje više nećemo vidjeti na­slove tipa "Vatikan osuđu­je". Papa Franjo ne osuđuje, već upućuje.

Najjasnije se to vidi iz nekih njegovih govora. U nedjelju 16. lipnja na misi u povo­du Dana Evanđelja života, papa Franjo govorio je o životu i smrti, ali nije izgovorio izraze kao što su pobačaj, eutanazija, zaštita života od začeća do prirodne smrti, zaštita braka između muškarca i žene….

 

- Kažimo "da" ljubavi i "ne" egoizmu, kažimo "da" živo­tu i "ne" smrti, kažimo "da" slobodi i "ne" ropstvu i to­likim idolima današnjice, odnosno kažimo "da" Bogu koji je ljubav, život i sloboda i koji nikada ne razočarava - kazao je papa Franjo pred prepunim Trgom sv. Petra.

 

Evo, to je kazao o životu i smrti bez jakih riječi koje često i zastrašuju pa u nekih izazivaju suprotne osjećaje od željenih.

 

Nije zaprijetio ni onima koji se nisu pridr­žavali ili se neće pridržavati tih naputaka. Ne viče protiv zakona koji krše tzv. nepo­vredive vrijednosti kršćan­stva, već upućuje.

 

….Tako je govorio i 12. svibnja na Trgu sv. Petra pozdrav­ljajući sudionike "Marsa za život" koji su možda htjeli čuti oštrije izraze protiv zakona kojima se ne štiti ži­vot od začeća do smrti ka­kve su često upotrebljavali i Ivan Pavao II. i posebno Benedikt XVI. Vjerojatno su "razočarani" papinim riječima ostali i francuski katolici zauzeti u borbi protiv istospolnih brakova.

 

Papa Franjo nije nikada upotrije­bio izraz homoseksualni ili istospolni brakovi. Primivši 15. lipnja u Vatikanu fran­cuske parlamentarce, čla­nove Skupine prijateljstva Francuske i Svete Stolice, papa Franjo naglasio je da "načelo sekularnosti koja upravlja odnosima između francuske države i raznih vjeroispovijesti ne treba po sebi značiti neprijateljstvo prema vjerskoj stvarnosti ili pak isključivanje religija iz društvenoga područja i ra­sprava koje ga oživljuju" te se osvrnuo na dužnost parlamentaraca, koji predlažu i donose zakone, ali ih mogu i ukinuti. To je sve, odnosno nije francuskim parlamentarcima kazao koje zakone trebaju ukidati, a kamoli da je spomenuo zakon o istospolnom braku koji je uzbu­dio francuske katolike….

 

….Različita su mišljenja o takvu papinu držanju. Jedni smatraju da papa  Franjo nikad neće osuditi neki državni zakon i uvijek će govoriti o dobrome koji treba slije­diti. Eventualne prigovore nekim zakonima, prema takvu tumačenju, prepušta lokalnim biskupskim kon­ferencijama ili možda još više lokalnim političarima. Papa Franjo vjerojatno vi­di da je to način na koji bi trebala djelovati sekularna država.“ (Večernji  list od 22. lipnja 2013., Silvije Tomašević)

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.