Novi i stroži propisi EU: označa- vanje zamjena za majčino mlijeko


www.roda.hr

Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 31.07.2013.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Novi i stroži propisi EU: označa- vanje zamjena za majčino mlijeko

Početkom lipnja Europski je parlament usvojio Uredbu o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i hrani koja je namijenjena kao zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti

 

Brojne su prednosti dojenja  za bebu i mamu. Pa ipak, tradicija  neprekinuta dojenja nestaje i sve je više uvjerenja kako mnoge žene ne mogu dojiti a na što  utječu reklamne kampanje proizvođača zamjena za majčino mlijeko.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) još je početkom 80-tih godina prošlog stoljeća detektirala problem i pokrenula aktivnosti kojima bi proizvođače zamjena za majčino mlijeko prisilila ili usmjerila da reklamiranje  provode tako  da ne obeshrabruje dojenje.

Naime, još prije 32 godine  SZO je usvojila Međunarodni kodeks koji se odnosi na zamjene za majčino mlijeko (dalje u tekstu; Kodeks) a vezano uz učinke reklamiranja adaptiranih mlijeka na odustajanje od dojenja, osobito u manje razvijenim zemljama. No, Svjetska zdravstvena organizacija  je Kodeks  usvojila kao preporuka te  pojedinim državama – članicama, prepustila  da prenesu (ili ne prenesu) njegove odredbe  u nacionalne propise.

Na razini EU, neke su  odredbe Kodeksa implementiran Direktivom već 1991.godine, dok druge odredbe Kodeksa nisu bile implementirane.

U Hrvatskoj je prvi propis povezan s Kodeksom donesen tek 2008. godine (Pravilnik o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu) i to u postupku harmonizacije s propisima EU. No, problem je nastao u (ne)primjeni. Iako je Zakonom o hrani iz 2007. godine  bila propisana novčana kazna od 50.000 do 100.000 kuna za tvrtke koje reklamiraju i označavaju hranu (pa tako i hranu za dojenčad i malu djecu) protivno odredbama ovoga Zakona,  sanitarna inspekcija nije kažnjavala  prekršaje…

Sada se dogodio važan iskorak. Europski parlament  je 11. lipnja usvojio Uredbu o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i hrani koja je namijenjena kao zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti. Ta Uredba sada automatski postaje  zakon i u Hrvatskoj  jer je – kao što je poznato -  Hrvatska 1. srpnja postala članicom EU.

Treba istaknuti da su  europski zakonodavci odlučili ovu materiju regulirati kroz  Uredbu, a ne Direktivu. Između ove dvije vrste pravnih akata postoji razlika. Direktiva obvezuje svaku državu članicu u pogledu ishoda („što“), ali ostavlja joj slobodu izbora načina („kako“). Uredba je stroži Unijin pravni akt, obvezujuća je u cijelosti i izravno primjenjiva u svim državama članicama.

Sad se u Hrbatskoj - prema novom Zakonu o hrani za posebne prehrambene potrebe- otvara mogućnost da se  novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 kuna kazni za prekršaj pravna osoba koja informira potrošače te označuje, prezentira i reklamira hranu za posebne prehrambene potrebe suprotno propisima, ali i ona koja omogući u svom medijskom prostoru oglašavanje, reklamiranje i prezentiranje te informiranje potrošača o hrani protivno člancima ovoga Zakona.

Uredbu o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i hrani koja je namijenjena kao zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti -  predstavljaju važan korak u usmjeravanju proizvođača da početnu i prijelaznu hrane za dojenčad reklamiranje i označavanje  na način koji ne obeshrabruje dojenje.

 

S portala roda.hr  prenosimo najvažnije elemente  Uredbe:

  • Jedna od novosti koje donosi ova Uredba je da će se striktni zahtjevi označavanja koji se primjenjuju na početnu hranu za dojenčad (infant formula) proširiti kako bi uključili i prijelaznu hranu za dojenčad (follow-on formula). 
  • Ovim promjenama nisu obuhvaćeni svi zahtjevi Međunarodnog kodeksa vezano za oglašavanje adaptiranih mlijeka, ali predstavljaju važan korak u smjeru jednakog tretmana za početnu i prijelaznu hranu. 
  • Iako nisu prihvaćeni zahtjevi pojedinih klubova zastupnika za potpunom zabranom oglašavanja hrane namijenjene dojenčadi i maloj djeci, Uredba propisuje da označavanje, prezentiranje i reklamiranje početne i prijelazne hrane za dojenčad mora biti takvo da ne obeshrabruje dojenje.
  • Pored toga, označavanje, prezentiranje i reklamiranje početne hrane ne smije uključivati slike dojenčadi ili druge slike ili tekst koji bi mogao idealizirati upotrebu tog proizvoda.
  • Kada je riječ o prijelaznoj hrani, zabrana se odnosi samo na označavanje, odnosno na slike i tekst na ambalaži.“

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.