HUP: Ministarstvo zdravlja RH ne uvažava temeljna načela EU


Autor/Izvor: SUPRA, portal poslovni.hr

Objavljeno: 9.08.2013.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    

HUP: Ministarstvo zdravlja RH ne uvažava temeljna načela EU

Jedno od najvećih dostignuća EU su 4 slobode: kretanja robe, ljudi, usluga i kapitala te princip konkurencije

 

Dok ostale članice EU redom potiču razvoj privatnog zdravstvenog sektora i jačaju suradnju privatnog i javnog sustava– u Hrvatskoj se događa suprotno. Ministarstvo zdravlja donosi odluke koje idu u smjeru sve naglašenijih neravnopravnih uvjeta na tržištu na štetu privatnih poduzetnika u zdravstvu a to je protivno  praksi zemalja Europske unije. I u konačnici loše za pacijente -korisnike usluga zdravstvenog sustava.

Praksa u državama članicama EU koje daju poticaj razvoju privatnog zdravstvenog sustava i jačaju suradnju privatnog i javnog sustava– pokazuje da to ima pozitivan ishod za zajednicu jer je dokazano da privatni sektor doprinosi skraćivanju lista čekanja i dizanju kvalitete zdravstvenih usluga kao i ukupne učinkovitosti javnog sektora .

 

Predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca (HUP)-Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb, posjetili su  krajem srpnja predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj kako bi upozorili na pogoršanje uvjeta poslovanja privatnih zdravstvenih ustanova.

 

Iznijeli su konkretne probleme s kojima se kao poduzetnici u zdravstvu susreću u poslovanju.Izostanak kvalitetnog dijaloga s Ministarstvom zdravlja kao i nedavne odluke Ministarstva koje idu u smjeru sve naglašenijih neravnopravnih uvjeta na tržištu protive se praksi zemalja Europske unije.

 

Jedno od najvećih dostignuća Europske unije je stvaranje unutrašnjeg tržišta, koje se zasniva na četiri slobode: slobodi kretanja robe, ljudi, usluga i kapitala. Konkurencija je jedan od osnovnih principa unutrašnjeg tržišta Europske unije. Ona podrazumijeva da je svaka poslovna djelatnost – pa tako i zdravstvena - predmet konkurentskog pritiska drugih. Međusobno natjecanje  za potrošače – u konkretnom slučaju radi se o zdravstvenim uslugama - rezultira nizom koristi za korisnike, a to su  povoljnije cijene i veća kvaliteta.

 

U predstavništvu Europske komisije su  sastanak s  predstavnicima HUP-Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb – zaključili izjavom  kako je funkcioniranje tržišne ekonomije jedno od temeljnih načela funkcioniranja Europske unije.

(Izvor: poslovni.hr)

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.