Stanje 02. rujna: popis bolnica u kojima se uvode smjene/turnusi


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 4.09.2013.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Stanje 02. rujna: popis bolnica u kojima se uvode smjene/turnusi

U onim bolnicama u kojima veći broj liječnika nije voljan raditi duže od 48 sati tjedno (formalne izjave, akcija liječničkog sindikata) – njihov će poslodavac i vlasnik javnih bolnica (država, jl)  - uvesti novu organizaciju rada u smjenama i u turnusima. Cilj je osigurati zdravstvenu zaštitu  građanima, koji ne svojom voljom već  po sili zakona, moraju obveznim doprinosima isti taj javni zdravstveni sustav  financirati.

Ministarstvo zdravlja odgovorilo je  na akciju Hrvatskog lječničkog sindikata, priopćenjem: poštovat će se pravo liječnika da ne rade duže od 48 sati tjedno, no prioritet je liječenje pacijenata koje se mora odvijati bez organizacijskih i/ili stručnih poteškoća.

Podsjetimo, Hrvatski liječnički sindikat (HLS) je  liječnike pozvao na opoziv suglasnosti  za rad duži od 48 sati tjedno.Taj potez motiviran je umanjenim primanjima liječnika po osnovi osporavanih „dežurstava i pripravnosti“. Naime, u predizbornom mjescu studenome 2011. godine, tadašnji HDZ-ov ministar zdravstva je sa sindikatima sklopio kolektivni ugovor djelatnosti koji je nakon toga u 4 navrata pravosudnim putem proglašen nezakonitim i ništetnim. Posljedica su osjetno umanjena  primanja. Stoga je liječnički  sindikat ljetos pozvao  liječnike da formalnim izjavama opozovu svoje suglasnosti  za rad duži od 48 sati tjedno. No, na taj način liječnici utječu na dostupnost zdravstvene skrbi, odnosno na organizaciju rada u bolnicama.  

S jedne strane – sindikat  tumači da  EU ne poznaje termine „dežurstva i pripravnosti“ - već se sve što liječnik odradi izvan redo­vitog fonda sati plaća kao prekovremeni sat.

S druge strane - Ministarstvo zdravlja - zahtjeva poštivanje pravne države, odnosno TKU-a ( „Prekovremeni sati, osnovice plaće i koeficijenti su u temeljnom ugovoru pa se samo o dodacima  na uvjete rada, odgovornost, vjernost službi i radni staž može  pregovarati“ -  rekla je pomoćnica ministra zdravlja  Ljubica Đukanović u postupku pregovora/Kolektivni ugovor djelatnosti)

 

Očigledno se radi o sporu koji proizlazi iz dugogodišnjeg „zabijanja glave u pijesak“  kad se radi o pravilima na tržištu rada  i odnosima poslodavac-djelatnik-korisnik usluga u bolnicama koje su u javnom vlasništvu (države, jl).

 

U razdoblju od 26. kolovoza do  2. rujna – kako traje rat između sindikata medicinara (HLS, HSSMSMT) i njihovog poslodavca (Ministarstvo zdravlja u ime vlasnika/države i jl) – smanjio se broj liječnika koji nisu voljni raditi duže od 48 sati.  Sada je to  21%  u odnosu na 27% tjedan dana ranije.  

 

 

Stanje 02.09.2013.*Priopćenje Ministarstva zdravlja:  u kojim regijama ima najviše liječnika koji nisu voljni raditi duže od 48 sati tjedno ( ti su liječnici  tijekom srpnja i kolovoza - potaknut akcijom svog sindikata – dali upravi bolnica izjave o tome te ugrozili ionako neodgovarajuću zdravstvenu skrb koju javni bolnički sektor daje svojim korisnicima):

 • Dalmacija:  31%  liječnika povuklo suglasnost za rad duži od 48h/tjedno - 5 bolnica,
 • Slavonija:   25%  liječnika povuklo suglasnost za rad duži od 48h/tjedno - 9 bolnica,
 • Zagreb, sjeverna i središnja Hrvatska:17% liječnika povuklo suglasnost za rad duži od 48h/tjedno - 17 bolnica**)
 • Istra i Primorje:  14% liječnika povuklo suglasnost za rad duži od 48h/tjedno - 3 bolnice, 


Pacijenti mogu odahnuti i ne trebaju dodatno brinuti jer je stanje na dan 02.09.2013. (*Priopćenje Ministarstva zdravlja) redovno a  ni jedan liječnik nije povukao suglasnost za tjedni rad duži od 48 sati u bolnicama:

 • Klinika za ortopediju Lovran,
 • Klinika za psihijatriju Vrapče,
 • Županijska bolnica u Varaždinu,
 • Županijska bolnica u Novoj Gradiški
 • Županijska bolnica u Kninu,
 • Specijalna bolnica u Varaždinskim Toplicama,
 • Specijalna bolnica u Klenovniku
 • Specijalna bolnica u  Novom Marofu.


Pacijenti mogu odahnuti i ne trebaju dodatno brinuti i kad se radi o bolnicama s manjim brojem  liječnika koji su „uskratili suglasnosti za rad duži od  48 sati tjedno“.  Na dan 02.09.2013. (*Priopćenje Ministarstva zdravlja) organizacija rada će se odvijat kao i do sada, uključujući i rad liječnika u dežurstvima i pripravnosti  u bolnicama:

 • KBC Rijeka,
 • KB Merkur (Zagreb)
 • OB Dubrovnik,
 • OB Hrvatski ponos (Knin), 
 • OB Našice,
 • OB Nova Gradiška,
 • OB Pakrac,
 • OB Požega,
 • OB Pula,
 • OB Varaždin, 
 • OB Vinkovci,
 • OB Virovitica,
 • OB Vukovar,
 • OB Zabok,
 • Bolnica za plućne bolesti Klenovnik,
 • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice,
 • Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot (Popovača)
 • Specijalna bolnica za kronične bolesti Novi Marof

 

Međutim, u bolnicama u kojima je veći broj liječnika  „uskratio suglasnosti za rad duži od  48 sati tjedno“, promijenit će se organizacija rada, uz poštivanje zakona i propisa pa će se uvesti smjenski rad  ili rad u turnusima u pojedinim ustrojstvenim jedinicama (klinikama, odjelima). Takve su bolnice, prema *Priopćenju Ministarstva zdravlja od  02.09.2013.:  

 • KBC Osijek,
 • KBC Split,
 • OB Zadar,
 • OB Karlovac,
 • OB Čakovec,
 • OB Sisak,
 • OB Koprivnica.

 

*) Ministarstvo zdravlja kontinuirano analizira stanje u svim kliničkim bolničkim centrima, kliničkim bolnicama, općim i specijalnim bolnicama kojima je osnivač (vlasnik) država RH ili čija su osnivačka prava u postupku sanacije prenesena na Republiku Hrvatsku. Analizom nisu obuhvaćene zdravstvene ustanove kojima je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje nisu u postupku sanacije:**) Klinička bolnica „Sveti Duh“, Opća bolnica Gospić i Opća bolnica Ogulin te većina specijalnih bolnica. (Priopćenje Ministarstva zdravlja od  02.09.2013.)

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.