Inventura: medicinske sestre* se izborile, rješena 4 ključna pitanja


HSSMSMT

Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 13.05.2014.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Inventura: medicinske sestre* se izborile, rješena 4 ključna pitanja

Jučer, na rođendan osnivačice modernog sestrinstva Florence Nightingale, obilježen Svjetski dan sestrinstva*

 

Hrvatskim se zdravstvenim sustavom (nje­govim javnim dijelom) loše i neefikasno upravljalo. Jedna od posljedica je obezvređivanje rada medicinskih sestara. No, krajem rujna 2013., Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara (HSSMSMT), nakon 9-dnevnog štrajka je s ministrom zdravlja potpisao Rujanski sporazum (Zaključci od 26.09.2013.).To je temelj za sustavno rješa­vanje 4 ključna problema sestrinstva: reguliranje (evidentiranje i plaćanje) nagomi­lanih prekovremenih sati, plaćanje rada pripravnika, priznavanje koeficijenata složenosti po­slova prema stvarnoj razini naobrazbe se­stara te novozapošljavanje pod određenim uvjetima. 

1.      Medicinskim će sestrama biti plaćeni svi prekovremeni unatrag 3 godine, a radi se ugru­bo o mjesec dana besplatnog rada godišnje za svaku sestru!

Da ne bi bilo zabune – radi se o  zaposlenicima u javnim  bolnicama kojima je vlasnik država ili JL  a ne o privatnim zdravstvenim organizacijama! Zaprepaštenje  izaziva  informacija o  prekovremenim satima medicinskih sestara – koji ne samo da se nisu plaćali - nego se nisu čak ni evi­dentirali. No tome je sada kraj. Rujanskim se sporazumom HSSMSMT izborio da se do 31. 12. 2013.  evidentiraju svi  prekovremeni sati u prošle 3 godine - to je naime krajnji rok u kojem materijalna prava ne zastarijevaju. Popisat će se  svi prekovremeni  sati, od ustanove do ustanove i od osobe do osobe, do unatrag 3 godi­ne,a potom će se odrediti dugoročna dinamika njihova plaćanja. Puno je tuž­bi na sudu podignutih zbog neplaćanja prekovremenih. Te će tužbe državu više koštati nego da se rad uredno pla­ćao a sve to kao posljedica lošeg upravljanja u zdravstvenim organizacijama u javnom vlasništvu!

2.     
Pripravnici (medicinske sestre i tehničari) dobivaju plaćeni pripravnički staž

Po završetku školovanja, hrvatske medicinske sestre i tehničari - prema mjerilima EU i uređenog društva zapadne civilizacije – bili su na tržištu rada, u odnosu na mnoge druge profesije,  diskriminirani. Država ih je  nominalno ucjenjivala. Morali su prvo  odraditi višemjesečni priprav­nički staž kako bi uopće mogli pristupiti stručnom ispitu i dobiti  licenciju koja je ulaznica za tržište rada, iako su pripravnici na tržištu rada bili prisutni tijekom cijelog sog pripravničkog roka, ali kao neplaćena radna snaga koja onda narušava princip tržišnog natjecanja drugih nezaposlenih osoba. Sada je tome kraj. Rujanskim se sporazumom HSSMSMT  izborio da se pripravnički rad mora plaćati  s otprilike 80 % plaće tog radnog mjesta.  

3.     
Medicinskim će se  sestrama priznavati koeficijent složenosti po­slova prema njihovoj razini obrazovanja - doktorice sestrinstva moći će ravnati klinikama…
Hrvatskoj je javnosti manje poznata činjenica o novijim promjenama u obrazovnom sustavu ovog profila djelatnika. Medicinske sestre imaju veleučilišne i sveučilišne razine obrazo­vanja, ima već i doktorica sestrinstva i magistrica sestrinstva. Te su razine obrazovanja nužne za, pri­mjerice, mjesto glavne se­stre, rad u zdravstvenim školama, rukovo­đenje klinikama a počela se uhodavati i praksa da se doktorice sestrinstva postavljaju  na mjesto rukovoditelja  doma zdravlja. Rujanskim je sporazumom HSSMSMT postigao to da će se medicinskim sestrama u dogledno vrijeme priznavati koeficijent složenosti po­slova prema njihovoj stvarnoj razini obrazovanja a radna skupina je početkom prošlog  listopada  počela raditi  na uredbi o koeficijentima složenosti poslova....

4.     
Dozvola novozapošljavanja medicinskih sestara - uz suglasnost  ministra zdravlja
Neučinkovitost i loše upravljanje zdravstvenim organizacijama u javnom vlasništvu, najuočljiviji su  na problemu  prekovremenih sati medicinskih sestara. Iako medicinskih sestara nedostaje, nisu se zapošljavali novi djelatnici.
„U sustavu hrvatskog javnog zdravstva nedo­staje 12.000 medicinskih se­stara i tehničara, a na burzi  rada samo ih je 2000. Upravo jer ih je premalo, sestre imaju puno preko­vremenih sati iz redovne satnice - to znači da umje­sto redovnih 160 radnih sati mjesečno one stalno imaju po 180 do 190, a ljeti i do 240 sati“- rekla je šefica sindikata sestara  Anica Prašnjak u intervjuu za Večernji list 20130928 . Posljedica toga su tuž­bi na sudu, podignutih zbog neplaćanja prekovremenih, i one će za­pravo državu više koštati nego da se rad uredno pla­ćao a sve to kao posljedica lošeg upravljanja u zdravstvenim organizacijama u javnom vlasništvu! No, HSSMSMT se izborio da se  u skladu s iskazanim potrebama u zdravstvenim ustanovama te uz suglasnost ministra zdravlja, dopusti zapošljavanje sestara kako na mjestima s kojih je netko otišao umirovljenjem ili zbog smrti, tako i u sluča­jevima kada nekome istječe ugovor o radu na određeno vrijeme.

Rujanskim je sporazumom sestrinski sindikat zasada barem formalno dogovorio  rješenje pitanja koja nitko nije de­setljećima ni otvorio a zbog kojih je  rad medicinskih sestara bio duboko potcijenjen. No, dogovorena rješenja neće odmah biti i implementirana. Dinamika primjene dogovorenog s ministrom zdravlja ovisit će uvelike o financijskim mogućnostima države.

 

 

*SVJETSKI  DAN SESTRINSTVA

obilježava se svake godine 12. svibnja, na rođendan osnivačice modernog sestrinstva Florence Nightingale. U Hrvatskoj   ima 32.000 medicinskih sestara i tehničara, među kojima njih 29.000 radi u sustavu zdravstva. Srednjoškolsko obrazovanje ima njih 80%,  a 18 % studij sestrinstva a njihovi obrazovni programi  su usklađeni s Direktivom Europske unije.  Otvoren je sveučilišni diplomski studij za sestre koji je nužan preduvjet za upisivanje poslijediplomskih studija. S Europskom unijom je dogovoreno da se sestrama koje su završile srednju medicinsku školu, obavile pripravnički staž, položile stručni ispit i koje rade najmanje 3 godine, automatski priznaje kvalifikacija u zemljama EU.  (IZVOR: Ministarstvo zdravlja 2012.)

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.