Trebaju li visoka učilišta priznati neformalno i informalno učenje?


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 21.10.2013.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Trebaju li visoka učilišta priznati neformalno i informalno učenje?

IRO se zalaže da visoka učilišta omoguće pojedincima priznavanje prethodnog učenja stečenog kroz različite oblike neformalnog i informalnog učenja koje nude poslodavci te profesionalne, volonterske i druge organizacije kao i kroz radno iskustvo

 

Promoviranje cjeloživotnog učenja, razvoj suradnje i povjerenja među različitim pružateljima obrazovnih usluga, priznavanje neformalnih i informalnih oblika učenja („prethodnog učenja“) u visokom obrazovanju te  upoznavanje  javnost  s najnovijim aktivnostima vezanim uz provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) – o svemu je tome bilo riječi na Okruglom stolu koji je  u sklopu Sajma stipendija i visokog obrazovanja održan 15.10. u Zagrebu i 17.10.2013. u Rijeci.

 

Organizator ovih događanja je bio Institut za razvoj obrazovanja (IRO) u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Sveučilištem u Zagrebu i Sveučilištem u Rijeci.


Danas je učenje  manje ograničeno na obrazovne institucije i određenu životnu dob. Neformalni i informalni oblici učenja događaju se izvan formalnih obrazovnih institucija. Učenje više ne završava sa svjedodžbom srednje škole ili diplomom fakulteta u dvadesetima već se nastavlja kontinurano – cjeloživotno učenje. To je posljedica  tehnološkog napretka,  uspostavljanja bližeg odnosa između gospodarstva i visokog obrazovanja, odnosno činjenice da na visoko obrazovanje snažno utječu globalne društveno-ekonomske i kulturne promjene.

„Zaposlenici sve rjeđe provode cijeli radni vijek u istom zanimanju, karijere su sve više individualizirane i fragmentirane, a pojedinci se nekoliko puta tijekom života kreću između obrazovanja i zaposlenja. Navedene promjene su privukle mnoge netradicionalne učenike/studente odrasle dobi da se vrate u obrazovni proces te da se kontinuirano usavršavaju tijekom života.

Važno je da sustav visokog obrazovanja pravovremeno odgovori na promjenjive uvjete učenja i stjecanja vještina. Potrebno je da postane fleksibilniji i inkluzivniji za ljude različite životne dobi i one koji su znanja i vještine stekli u raznim životnim okolnostima izvan institucija formalnog obrazovanja. IRO se zalaže da visoka učilišta omoguće pojedincima priznavanje prethodnog učenja stečenog kroz radno iskustvo, kroz različite oblike neformalnog i informalnog učenja koje nude poslodavci te profesionalne, volonterske i druge organizacije.

IRO smatra da priznavanje prethodnog učenja u visokom obrazovanju s jedne strane treba omogućiti alternativni pristup visokom obrazovanju za 'netradicionalne' studente. S druge strane, cilj mu je omogućiti tim studentima napredovanje u studiju kroz priznavanje ECTS bodova ukoliko dokažu da već od ranije posjeduju znanja i vještine koje se traže za određene studije. Na taj način, kroz privlačenje netradicionalnih studenata u formalni sustav, visoka učilišta bi doprinijela proširivanju pristupa visokom obrazovanju i većem stupnju društvene pravednosti i uključenosti.

Kako bi učenje izvan sustava formalnog obrazovanja bilo prenosivo, mjerljivo te formalno priznato, pa time jednako vrijedno kao i učenje u sklopu formalnog obrazovanja, potrebno je moći usporediti ishode neformalnog i informalnog učenja s opće prihvaćenim i prepoznatljivim kvalifikacijama ili ishodima ostvarenim kroz formalne programe obrazovanja. Takva je usporedba moguća putem nacionalnog kvalifikacijskog okvira temeljenog na ishodima učenja koji omogućuje usporedbu znanja, vještina i kompetencija stečenih izvan formalnog obrazovanja s onim formalnim.“  ( IZVOR: Priopćenje za javnost IRO-a, 7. listopada  2013.)

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.