Zdravstveno veleučilište: ne pod Medicinu već samostalno


vršitelj dužnosti dekana ZVU-a Aleksandar Racz

Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 24.10.2013.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Zdravstveno veleučilište: ne pod Medicinu već samostalno

Transformacija ZVU. Novi fakultet zadržao bi svoju samostalnost unutar sustava sveučilišta, a zvao bi se Fakultet zdravstvenih studija, po uzoru na već osnovane fakultete u Rijeci i Splitu, a prije toga i u većini zemalja regije

 

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu (ZVU) prerast će u Fakultet zdravstvenih studija a proces podizanja na sveučilišnu razinu trebao bi biti okončan u 4-godišnjem razdoblju. Tek je u listopadu završena višemjesečna bitka o smjeru razvoja jedne od stožernih hrvatskih ustanova za obrazovanje zdravstvenih profesionalaca.


Podsjetimo, osnivač ZVU-a je Republika Hrvatska-Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (RH-MZOS). Međutim, Stručno vijeće veleučilišta i dekan Mladen Havelka (kojemu je u međuvremenu istekao mandat) namjeravali su protivno volji osnivača provesti statutarne promjene te ZVU pripojiti pod drugu ustanovu (Medicinski fakultet). U tom cilju je  Stručno vijeće veleučilišta provelo prvi dio kandidature novog dekana te još  prije 8 mjeseci nominiralo Bojana Biočinu, ugled­nog liječnika i predsjednika Svjetskog udruženja kardiotorakalnih kirurga.

No, aktualno Upravno vijeće veleučilišta se 8 mjeseci dvoumilo o tome treba li ili ne potvrditi   profesora Biočinu za dekana.  Tadašnji  dekan Havelka u medijima je optuživao ministra Jovanovića da mu se ne sviđa odabir Stručnog vijeća (novi dekan prof. Biočina& pripajanje ZVU-a  Medicinskom fakultetu), što je – naglašava Havelka - izravno uplitanje politike u rad Veleučilišta.  

 

Do prvog listopada – kada je istekao mandat dekanu Havelki -  dilema je ipak riješena. Upravno vijeće veleučilišta zauzelo je stav da isključivo osnivač ZVU-a, a to je  RH-MZOS,  može odlučivati o statutarnim promjenama i smjeru razvoja te obrazovne institucije. Tako je donijeta odluka o  smjeru razvoja ZVU-a,  - poštujući  Naputak   MZOS od 12.06.2013.:

Zdravstveno veleučilište Zagreb neće se pripojiti Medicinskom fakultetu već će  prerasti u samostalni Fakultet zdravstvenih studija a proces podizanja na sveučilišnu razinu trebao bi biti okončan u 4-godišnjem razdoblju. Proces podizanja na sveučilišnu razinu počinje uključivanjem u proces Agencije za visoko obrazovanje, te usklađivanjem programa i dobivanjem licenci za njih.

 

 Za vršitelja dužnosti dekana ZVU-a je imenovan Aleksandar Racz*1).

 

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu trenutno pohađa 4.100 stude­nata. Tek je jedna trećina redovnih studenata a dvije trećine izvanrednih studenata. Podučava ih 150 pripadnika nastavnog osoblja.

 

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu danas ima 6 interdisciplinarnih struka:

  • sestrinstvo,
  • fizioterapija,
  • rad­na terapija,
  • sanitarno inženjerstvo,
  • laboratorijsko-medicinska dijagnostika,
  • radiološka tehnologija

Po trenutnom programu studij je podijeljen na:

  • prvu razinu dodiplomskog studija (prve tri godine)
  • drugu razinu diplomskih specijalističkih studija (daljne 2 godine),

Prema  novom bi sustavu postali do­diplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studiji.

 

Integracija na sveučilišnu razinu studentima bi donijela mogućnost bes­platnog studiranja i nakon prve tri godine. Naime, 2 godine sadašnjeg specijalističkog diplomskog stručnog studija bile bi besplatne, dok sada studenti plaćaju tržišnu cijenu od 40.000 kuna ukupne školarine. Stu­denti bi također ostvarivali sva studentska prava.

 

"Studentima bi to donijelo priznavanje diplome koje su u ovom trenutku različite na razini stručnih, odnosno, sveučilišnih studija, budući da na stručnom studiju student dobiva zvanje diplomiranog inženjera, dok kad to isto završi na sveučilišnoj razini, s istih 300 ECTS bodova, postaje magistar. No, razlika nije samo u formalnom nazivlju. Riječ je i o vertikalnoj protočnosti koje zasad nema, pa studenti stručnog studija nemaju mogućnost upisa doktorskih studija. Razlika je također i na horizontalnoj razini, jer u ovom trenutku za studente stručnih studija gotovo je nemoguć prolaz na sveučilišne studije, a ako fakulteti čak i dozvoljavaju takav prolaz, razlike koje moraju polagati su toliko velike da demotiviraju studente. To su bitne razlike, a svi ti problemi bi se otklonili kad bismo bili izdignuti na sveučilišnu razinu - kazao je v. d. dekana Racz, napomenuvši kako se prednost pri zapošljavanju još uvijek daje svršenim studentima sveučilišta a prijelaz na sveučilišnu razinu omogućio bi da diplome koje stječu njihovi studenti imaju jednaku primjenjivu vrijednost." (Izvor: HINA, Priopćenje MZOS od 14.10.2013).

 

 

*)Dr.sc. Aleksandar Racz (49)
Od 2006. zaposlen je na Zdravstvenom veleučilištu kao nastavnik i nositelj više kolegija iz područja zdravstvene ekologije i javnog zdravstva, trenutno u nastavnom zvanju profesora visoke škole.
Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Završio poslijediplomski studij iz javnog zdravstva na ŠNZ Andrija Štampar, obranivši magistarski rad s temom iz socijalne ekologije pod naslovom: Stavovi stanovnika grada Zagreba o ekološkim problemima i njihovom utjecaju na ljudsko zdravlje.“ Usmjerenost prema zaštiti okoliša razvijao je kroz trogodišnju medicinsku specijalizaciju iz zdravstvene ekologije koju je obavljao na ZZJZ „A. Štampar“ u Zagrebu (1990. – 1993.), gdje je kasnije radio kao voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju. Tijekom Domovinskog rata i u razdoblju poraća i obnove radio je na projektima skrbi o djeci žrtvama rata kao voditelj međunarodnih projekata financiranih od ureda Europske unije (ECHO) i kao ravnatelj ustanove – doma za djecu osnovanog kroz institucionalizaciju pružanja dugotrajne skrbi o djeci žrtvama obiteljskog nasilja.

Menadžersko obrazovanje formalno je proširivao kao polaznik druge generacije međunarodnog poslijediplomskog studija izvedenog pri ŠNZ A. Štampar / Londol School of Economics polaznici kojeg su stekli diplomu iz menadžmenta i upravljanja u zdravstvu (Diploma in Leadership and Management in health services – LMHS), te je i dvogodišnji poslijediplomski specijalistički studij Management u zdravstvu” završio obranom magistarskog rada pod naslovom: „Model izvaninstitucionalne skrbi o zlostavljanoj djeci u Udruzi „Nova budućnost“ i stekao titulu magistar managementa u zdravstvu. Nadalje, kao polaznik jedine generacije dvogodišnjeg poslijediplomskog specijalističkog studija „Management u neprofitnim organizacijama i socijalno zagovaranje“ pri Katoličko bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2004.-2006.) stekao je titulu mag. univ. neprofitnog managementa i socijalnog zagovaranja.

Bavljenje znanstveno istraživačkim radom formalizirao 2009. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru gdje je obranio doktorsku disertaciju  pod naslovom “Određivanje koncentracije žive u cjepivima kao posljedica korištenja tiomersalai postao doktor znanosti iz područja medicinskih znanosti, područje medicina, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana javno zdravstvo. Paralelno  u periodu 2008.-2010. završio je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pri Studijskom centru socijalnog rada trogodišnji doktorski studij te s drugim obranjenim doktorskim rad pod naslovom: Stavovi medicinskih sestara o nasilju nad ženom u obitelji i spremnost na suradnju sa socijalnom službom“ postao doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, grana teorija socijalnog rada.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.