Odlaganje medicinskog otpada u D.Miholjcu - ekobomba?!


Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 5.11.2013.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Odlaganje medicinskog otpada u D.Miholjcu - ekobomba?!

Petina medicinskog otpada u RH_ nepropisno i nedovoljno obrađena

 

Na odlagalištu Doroslov u Donjem Miholjcu, u vremenu  od  16. srpnja do  9. listopada  2013. odloženo je oko 400 tona medicinskog otpada koji je potencijalno infektivan tj. nepropisno i nedovoljno obrađenog. To je čak 20%  od ukupne količine medicinskog otpada, kojeg se u Hrvatskoj godišnje proizvede 2500 tona.

 

Ovakav zabrinjavajući nalaz te  postupci  pokrenuti protiv 3 tvrtki za zbrinjavanje medicinskog otpada - rezultat su kampanjskog nadzora na koji se odlučilo Ministarstvo zaštite oko­liša u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada - gospodarenje medicinskim otpadom

 

Ministar Mihael Zmajlović u izjavi za medije od 24. listopada, izjavio je da  se vodi postupak protiv ne­koliko tvrtki te da u ovom trenutku ne može tvrditi da je na odlagalištu Doroslov u Donjem Miholjcu došlo do širenja zara­za "velikih razmjera". Do­dao je da su te tvrtke i to odlagalište dobile zabranu odlaganja medicinskog ot­pada, a na pitanje kakve će biti financijske reperkusije i kaznene odgovornosti od­govornih osoba, ministar je rekao da postoje predviđe­ne i financijske i kaznene odgovornosti, ali da sve to prije treba dokazati.

 

“Skupljanje i odlaganje medicinskog otpada podvrgnuto je specijalnim zahtjevima radi sprječavanja moguće infekcije i osiguravanja zdravlja ljudi. Radi se o infektivnom otpadu koji može sadržavati patogene mikroorganizme, oštrim medicinskim predmetima poput igala i skalpela, kemijskom otpadu kao što su mikrobiološke podloge ili medicinska ambalaža i patološkom otpadu, ali i o posebnim kategorijama otpada za koje zdravstvena ustanova mora osigurati zbrinjavanje. …

 

Nadzorom gospodarenja medicinskim otpadom obuhvaćeni su proizvođači medicinskog otpada (zdravstvene ustanove) i sakupljači/obrađivači  medicinskog otpada (ovlaštene osobe za gospodarenje medicinskim otpadom).

 

Kriteriji inspekcije zaštite okoliša u nadzoru dionika sustava gospodarenja medicinskim otpadom usmjereni su na:

  • količine proizvedenog medicinskog otpada te  kapacitete i djelatnosti pružanja zdravstvene zaštite  (nadzor nad zdravstvenim ustanovama=proizvođačima medicinskog otpada)
  • postupke obrade medicinskog otpada  i njegov mogući utjecaj na okoliš (nadzor nad ovlaštenim osobama za gospodarenje medicinskim otpadom=sakupljači/obrađivači  medicinskog otpada). 

 

Potencijalno infektivan otpad može se odložiti na odlagališta samo nakon zakonom propisanih načina obrade nakon kojih postaje neopasan. Nekoliko je mogućih postupaka:

  • fizikalno-kemijska obrada usitnjavanjem i tretiranjem vodenom parom - u uređaju za dezinfekciju i sterilizaciju otpad se, nakon što se samelje, dezinficirana vodenom parom. 
  • obrada u sterilizatoru-konverteru koji omogućuje istovremeno mrvljenje i sterilizaciju otpada te njegovo sušenje

Tako obrađeni otpad nije više opasan niti infektivan, i ukoliko udovoljava kriterijima za odlaganje iz Pravilnika o uvjetima i načinima odlaganja otpada na odlagališta, može se odložiti na odlagalište jer ne predstavlja ugrozu za zdravlje ljudi i okoliša. K tome - nakon zakonom propisanih načina obrade-  takav  otpad se može još koristiti u energetske svrhe, kao energent za rad energane, ili spaljivati u postrojenju za spaljivanje otpada. (Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode)

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.