*Dan kralježnice: nove metode liječenja paraliziranih


Autor/Izvor: SUPRA, Science

Objavljeno: 16.10.2014.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

*Dan kralježnice: nove metode liječenja paraliziranih

Metoda koju razvijaju Švicarci zasniva se na istodob­nom ubrizgavanju koktela lijekova i stimuliranju živča­nog sustava pacijenta elektroimpulsima

 

U Hrvatskoj je velik broj paraliziranih osoba: ranjavanje u ratu, prometne nesreće, padovi... Onima kojima leđ­na moždina nije potpuno, već samo djelomično pre­kinuta - mogla bi u dogledno vrijeme pomoći nova metoda liječe­nja zasnovana na istodob­nom ubrizgavanju koktela lijekova i stimuliranju živča­nog sustava elektroimpulsima. Nju razvija znanstveni tim sa Sveučilišta u Zuerichu, predvođen pro­f. Gregoireom Courtineom.

Liječenje no­vom metodom koju razvijaju Švicarci sastoji se u ponovnom spajanju oštećenih živča­nih snopova leđne moždi­ne ali ograničenje je to što je ona ponajprije namijenjena bolesnicima kod kojih  leđ­na moždina nije potpuno, već samo djelomično pre­kinuta.

Švicarski istraživačko-liječnički tim testirao je dosad metodu na laboratorijskim miševima i u toj fazi testiranja postigao izvanredne rezultate.

 

Najprije je labora­torijskim miševima djelomično oštećena kralježnica/leđna moždina što je dovelo do prekida signala koje su živci slali do mozga a zbog čega je životinjama bio paraliziran donji dio trupa. Testiranje je nastavljeno tako da su miševe imobilizirali u posebnom koritu,   ubrizgali im koktel lijekova i istovremeno električ­nim impulsima stimulirali leđnu moždinu, koja je po­čela ponovno rasti.

Terapija je trajala 2 tjedna i  kod cijele je skupine pokusnih životinja leđna moždina  ponovno izrasla, premostila prekinuti dio a mozak je ponovno uspostavio vezu sa živčanim susta­vom u donjem dijelu trupa. A sve se to dogodilo nakon samo 14 dana ubrizgavanja  lijekova i stimuliranja elektroimpulsima, nakon čega su živci  ponovo toliko narasli da se svaka pokusna životinja mogla kretati a neke su se čak mogle penjati  po stepenicama, pa čak i trčati.

 

Ovaj dio istraživanja  znanstvenog tima sa Sveučilišta u Zuerichu, predvođen pro­f. Gregoireom Courtineom, objavljen je  u znan­stvenom časopisu Science. Testovi koji su  provedeni na laboratorijskim miševima uskoro će biti provedeni i na pacijen­tima dobrovoljcima.

 

Ipak, od pokusa na životinjama u laboratorijskim uvjetima do primjene nekog načina liječenja u stvarnom životu dalek je put. Usto, neurološki sustav laboratorijskih miševa se znatno razlikuje od neurološkog sustava čovjeka te postoji rizik da Courtineova metoda neće pokazati isti stupanj uspješnosti i u testiranju koje će biti provedeno na ljudima. No, napredak koji su postigli švicarski znanstvenici veliki je korak naprijed u liječenju ozljeda leđne moždine.

Podsjećamo da su prije 2 godine američ­ki znanstvenici  već postigli uspjeh u liječenju paralizi­ranog pacijenta elektrostimulacijom, ali u istraživanju tima sa Sveučilišta u Zuerichu, predvođenog pro­f. Courtineom,  uspjeh na pokusnim životinjama ponajprije treba zahvaliti koktelu lijekova.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.