Stop GMO krumpiru - brand Amflora kemijske kompani­je BASF


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 14.01.2014.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Stop GMO krumpiru - brand Amflora kemijske kompani­je BASF

Taj je krumpir bio namijenjen hranidbi životinja a ne za ljude

 

Europska je komisija još 2010. godine  do­pustila uzgoj i prodaja ge­netički modificiranog krumpira njemačke kemijske kompani­je BASF. To je bio  jedan od prvih pote­za tadašnjeg povjerenika za zdravstvo Johna Dallija. Prije krumpira samo je ge­netički modificirani kuku­ruz dobio dozvolu za uvoz u EU. Podsjetimo, u međuvremenu je John Dalli svoju karijeru zavr­šio ostavkom nakon što je Europski antikorupcijski ured OLAF otkrio slučaj sašvedskom du­hanskom industrijom.

GMO krumpir pod imenom Amflora mogao se koristiti za ishranu životinja i u industriji, kao škrob za proizvodnju papira, ali ne i za ljudsku prehranu.

No, poljoprivrednici, potroša­či i eko-aktivisti u Mađar­skoj, Francuskoj, Austriji i Poljskoj digli su se protiv genetički modificiranog krumpira, odlučujuće utjecali na javno mnijenje pa je proizvođač BASF krajem 2012. godine  samoinicijativno povukao GMO krumpir s tržišta.

To je otvarilo pita­nje mnogima kontroverzne procedure odobrava­nja GMO-a. Zbog toga je sada Sud Europske unije poni­štio odluku Europska komisija iz 2010. godine te formalno zabranio krumpir kemijske kompanije BASF iako je njegova proizvodnja i prodaja  u međuvremenu- samoinicijativno obustavljena od strane proizvođača BASF-a..

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.