Sukob traumatologa i ortopeda zbog tumačenja direktive EK i kompetencija


Hrvatska liječnička komora

Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 1.12.2014.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Sukob traumatologa i ortopeda zbog tumačenja direktive EK i kompetencija

Kome treba umjetni kuk za 4 godine - prijeti li produljenje listi čekanja?

 

Na ugradnju umjetnog kuka hrvatski pacijenti čekaju u prosjeku 2  godine. Aktualni sukob kirurga traumatologa i ortopeda zaprijetio je produljenjem liste čekanja. Podsjetimo,  od ulaska Hrvatske u EU primjenjuje se direktiva Europske komisije za koju ne postoji jedinstveno tumačenje. Kirurzi traumatolozi tvrde da im se priznaju stečena prava, a ortopedi smatraju da je traumatolozima potrebna dodatna edukacija da bi obavljali neke zahvate poput ugradnje umjetnog kuka.  Jer, da kirurzi traumato­lozi nemaju licenciju Hrvat­ske liječničke komore i da primjerice, ako pri ugradnji  kuka koju radi kirurg traumatolog dođe do komplikacija, odgovornost će snositi  bolnice jer su dopustile - ilegalan rad. No, u praksi upravo kirurzi traumatolozi takve zahvate  rade godinama. Stoga su već traumatolozi splitske bolnice digli glas i zaprijetili da neće dežurati i obavljati hitne zahvate.

„Od 2011. uvedena je je­dinstvena specijalizacija iz ortopedije i traumatologije. To nije preimenovana speci­jalizacija iz ortopedije nego potpuno nova specijalizaci­ja. Suprotno direktivi Eu­ropske komisije i pozitivnoj praksi razvijenih zemalja neki u Hrvatskoj žele spri­ječiti kirurge traumatologe da se bave onim što najbolje znaju, a to je zbrinjavanje bolesti muskuloskeletnog sustava. Postoji realna opasnost od urušavanja sustava zbrinjavanja ozlije­đenih u Hrvatskoj, što je za­pravo prijetnja nacionalnoj sigurnosti"  –  navodi  doc. dr. Ma­rio Starešinić, specijalist ki­rurgije, supspecijalist trau­matologije i dopredsjednik Hrvatskog traumatološkog društva  u svojem pozivu za konfe­renciju za medije 28. studenoga.

„Kolege kirurzi traumato­lozi zbog pravne neizvje­snosti već sada reduciraju svoj rad i najavljuju presta­nak obavljanja najzahtjev­nijih zahvata iz područja traumatologije i ortopedi­je, što će se sasvim sigurno odraziti na liste čekanja, ali i na kvalitetu zbrinjavanja traumatiziranih, za koje jedinu i stvarnu edukaciju i kompetenciju imaju ki­rurzi traumatolozi. Pitam se želi li se osporavanjem kompetencija namjerno smanjiti broj kvalificiranih za najsloženije zahvate u području traumatologije i ortopedije. Bilo bi zanimlji­vo znati čiji se interes krije iza dodatnog produljenja lista čekanja, sigurno ne bo­lesnika“ - kaže doc. dr. Mario Starešinić.

Prijedlog  za rješenja spora kirurga traumatologa i ortopeda koji se čuo 28.studenoga  na konferenciji za novinare Hrvatskog traumatološkog društva je  priznavanje stečenih prava prema direktivi Europske komisije i formiranje razlikovnog studija.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.