Žurno preselje­nje dječje bolnice iz Klaićeve u Dubravu ili drugu lokaciju


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 20.01.2015.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Žurno preselje­nje dječje bolnice iz Klaićeve u Dubravu ili drugu lokaciju

Preselje­nje dječje bolnice projekt od strateškog interesa RH u 2015. godini

 

U godinu dana 230.000 djece prođe kroz ambulante a 15.000 malih pacijenata odleži u  bolnici u Klaićevoj sagrađenoj davne 1910. godine. „Potrebno nam je dvostruko više kvadrata za funkcioniranje u ovom statusu u kojem trenutačno jesmo, to pokazuju studije. Mi sada funkcioniramo na 8-10.000 m2. To je prostor s puno arhitekton­skih barijera i njegovo je održavanje skupo. Konačni je cilj Dječja bolni­ca na 17.000 m2 kao jedinstveni medi­cinski centar s 4 operacijske dvorane te još 2 dvorane za dnevnu kirurgiju i objedinjenim hitnim bol­ničkim prijemom.“ – izjavio je  dr. Davor Bojić, pročelnik Kliničke jedinice za dječju ortopediju u Klaićevoj. (Izvor: Večernji list 20150102*)

Udruge roditelja malih pacijenata i liječnici  već dugo upozoravaju da je lokacija Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj u Zagrebu nepri­mjerena za potrebe liječe­nja djece.  Središnje zdanje sagrađeno je prije 114 godina po zamisli  arhitekta Ignjata Fischerà  a na inicijativu idejnog  začetnika sanatorija dr. Roka Jokovića. Kasnije je zdanje nadograđivano, no danas niti kvadraturom, ni unutarnjim rasporedom s barijerama ne zadovoljava potrebe.

Stoljetna zgrada u kojoj se sada liječe djeca trebala bi biti prodana za 11 milijuna eura te djelomično pokriti ulaganje u novu dječju bolnice od oko 15 milijuna eura. Izvor financiranja bi trebala biti povoljni EU fondovi .

U svom silvestarskom posjetu Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj, ministar zdravlja Varga je izjavio da će Vladi uputiti zaključak kojim bi preselje­nje Klinike na novu lokaciju postao projekt od strateškog interesa RH u 2015. godini. Kad se birokratski riječnik prevede na svakodnevni, to bi značilo bržu proceduru realizacije inve­sticije od one uobičajene i da je za investiciju  osiguran europski novac.

 

Ako Vlada prihvati da je to projekt  od strateškog interesa RH u 2015. godini, Klinika za dječje bolesti bi do jeseni trebala iseliti iz Klaićeve i useliti:

  • ili u Medikolovu zgradu u Mandlovoj ulici u Dubravi,
  • ili na novu lokaciju koja se tek treba pronaći u dogovoru između Ministarstva zdravlja i Državnog ure­da za upravljanje držav­nom imovinom.

U Ministarstvu zdravlja smatraju da je nedovršena zgrada Medikola u Mandlovoj ulici najpoželjnije rješenje  zbog vi­soke faze izgrađenosti, no hoće li se Klinika za dječje bolesti doista preseliti  u nju  ovisi ponajprije:

  • o ishodu predstečajne nagodbe poliklinike Medikol,
  • te o tome hoće li Ministarstvo financija i Ministarstvo pravosuđa dati  suglasnost na procjenu vrijedno­sti  zgrade Medikola i zgrade u Klaićevoj (stoljetna zgrada u kojoj se sada liječe djeca trebala bi biti prodana za 11 milijuna eura te djelomično pokriti ulaganje u novu zgradu).

U protivnom će Ministarstvo zdravlja u suradnji s Državnim ure­dom za upravljanje držav­nom imovinom tražiti dru­ga rješenja za preseljenje Klinika za dječje bolesti.

 

Podsjećamo da su  nemali broj puta dosad na stanje u Kla­ićevoj upozoravali i apelirali i struka i pacijenti, no uza­lud. Propala je zbog sporo­sti administracije čak i do­nacija vrijedna 20 milijuna kuna, a medije su redovito punili vapaji roditelja koji u Klaićevoj, između ostalog, ne mogu biti sa svojom teš­ko bolesnom djecom.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.