Sirijac koji je došao na studij u Hrvatsku i podigao tvornicu lijekova u Vukovaru


Radwan Youkhadar Izvor: Grad Vukovar

Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 3.03.2015.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Sirijac koji je došao na studij u Hrvatsku i podigao tvornicu lijekova u Vukovaru

Radwan Joukhadar vlasnik je lanca ljekarni,renomirane veledrogerije Medical Intertrade te novoosnovane tvornce lijekova Yasenka u Vukovaru

 

Od prije 2 mjeseca Vukovar je jedan od rijetkih gradova u Hr­vatskoj u kojem se proizvo­de lijekovi.  Tu novu industriju u grad-heroj je doveo Radwan Joukhadar (66), javnosti dosada poznatiji kao vlasnik tvrtke Medical Intertrade d.o.o koja se bavi distribucijom lijekova i sanitetskog materijala.

Nova Joukhadareva tvrtka za pro­izvodnju lijekova, sirupa, krema, gelova i tableta, zove se Yasenka, nazvana po njegovoj supruzi oralnoj ki­rurginji. Smještena je u objektu površi­ne 6000 metara četvornih a u gradnju i opremanje objekta u Vuko­varu uloženo je  oko 10,5 mili­juna eura.

Rođeni Sirijac Radwan Joukhadar, u Hrvatsku je došao 1969. godine studirati farmaciju. Po završetku studija, zaposlio se  a početkom devedesetih godina, dok je  radio u Vukovaru, na­pustio je državni posao i odlu­čio pokrenuti prvu privatnu veledrogeriju u bivšoj drža­vi, Medical Intertrade.

U međuvremenu je  tvrtka narasla na 3 veledrogerije  u Hrvatskoj sa sjedištima u Vukovaru, Zagrebu i Splitu, podružnice  u BiH i Sloveniji te  35 ljekarni u Hrvatskoj. Otvaranjem tvornice u Vukovaru koja zapošljava 15 rad­nika,  broj zaposlenih u Joukhadarevoj se kompaniji popeo na 585 ljudi. Prosječna dob zaposlenih je 36 godina i najvećim su dijelom visokoobrazovani kadrovi.


Iz intervjua koji je Radwan Joukhadar dao novinaru Večernjeg lista 20150103, prenosimo najzanimljivije dijelove:

Kako je Sirijac, koji je iz Alepu došao u našu zemlju studirati farmaciju, uspio u privatnom poduzetništvu nesklonom hrvatskom okruženju?
„Uvijek smo radili ko­rak po korak i razmišljali unaprijed. Nismo si dopu­štali da previše poletimo. Isto tako, uvijek smo razmišljali i što ako poslovni plan ne uspije, što će biti dan na­kon toga.…Usto, prema svim zaposle­nima oduvijek sam maksi­malno korektan i gledam da pomognem koliko god mogu. Takav način rada i razmišljanja dobrim mi se i vraća. Moji radnici su za­pravo moje najveće bogat­stvo.“

A  zašto baš  tvornica lijekova u Vukovaru?
„Tvornica se nalazi u Vukovaru koji mi je iznimno prirastao srcu, gdje sam ne­kada živio i učinio svoje prve korake kao poduzetnik. Manje je poznato da sam još 1990. godine, dok sam radio u Vukovaru, na­pustio državni posao i odlu­čio pokrenuti prvu privatnu veledrogeriju u bivšoj drža­vi. I tada su mi govorili da sam lud, da mi to ne treba i slično. Međutim, današnji rezultati i uspjesi pokazuju da nisam pogriješio iako je bilo iznimno zahtjevno i na­porno. Krenuo sam sa dva zaposlena, putovao i radio po cijele dane. Imao sam i neki svoj san i cilj…“


FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.