Sporne dozvole za samostalan rad medic. sestara u bolnicama EU


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 15.04.2015.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Sporne dozvole za samostalan rad medic. sestara u bolnicama EU

Medicinske sestre i tehničari s 4-godišnjim temeljnim obrazovovanjem pobunili su se protiv čelnika strukovne Komore. Tvrde da im oni neizdavanjem potvrda za samostalni rad, onemogućuju ostvarivanje radnih prava u EU te da su postali žrtve njihove samovolj

 

Bez dodatne potvrde, koju izdaje strukovna Komora, medicinske sestre/tehničari s 4-godišnjim temeljnim obrazovanjem ne mogu dobiti dozvolu za samostalni rad u bolnicama  u zemljama Europske unije. Mogu raditi samo kao pomoćno osoblje. Time  im je onemogućeno ostvarivanje radnih prava u inozemstvu a do tog zakidanja navodno dolazi zbog samovolje čelnika Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS). Naime, sporno neizdavanje potvrda proizlazi iz različitog tumačenja Direktive 2005/36 i 55/11 i pretpristupnih ugovora potpisanih između EU i Hrvatske. Navodno je vodstvo HKMS-a krivo protumačilo pojedine odredbe, na korist sestara s višim obrazovanjem a na štetu medicinskih sestara/tehničari sa 4-godišnjim temeljnim obrazovanjem.

Zbog toga su se medicinske sestre/tehničari s 4-godišnjim temeljnim obrazovanjem okupili u „Inicijativu“ te traže od ministra zdravlja da ih zaštiti od samovolje čelnika HKMS. Traže da im se priznaju stečena prava, traže izmjene Zakona o sestrinstvu i temeljitu reformu strukovne komore (HKMS-a).

Gordana Miškulin iz „Inicijative“ je izjavila  da je u kontaktu s oko 50 medicinskih sestara s temeljnim 4-godišnjim obrazovanjem (srednja medicinska škola) koje su otišle raditi u zapadnoeuropske zemlje, u Veliku Britaniju, Irsku, Dansku, Njemačku, Švedsku… Nakon što je za njih iz Hrvatske stigla dopusnica za rad ostale su, kaže, "na ledu" - raznose pizze i peru stubišta da bi sačuvale boravišnu dozvolu.

 

>Na kraju je ispalo da iskusne sestre koje su otišle na rad u inozemstvo, više nisu „medicinske sestre koje mogu samostalno raditi“, već da mogu raditi samo kao priučene njegovateljice „po nalogu sestara koje u toj zemlji imaju dozvolu za samostalan rad“. Poslodavci/bolnice u EU  su sebi protumačili  da su one ustvari priučeno osoblje, pomoćne sestre, njegovateljice… na razini priučenog osoblja sa 6-mjesečnim školovanjem u Pučkom otvorenom učilištu.... A te su žene završile srednju medicinsku školu, temeljno 4-godišnje obrazovanje u našoj zemlji!<  izjavila je Gordana Miškulin za Dnevnik Nove TV od 14.travnja.

Ona tvrdi  da je do toga došlo zbog nespretnih prijevoda  a za propuste u tumačenju direktiva odgovornom smatra HKMS jer je vodstvo Komore pojedine odredbe krivo protumačila, na korist sestara s višim obrazovanjem a na štetu medicinskih sestara/tehničari sa 4-godišnjim temeljnim obrazovanjem (srednja medicinska škola).

Na jučerašnjem je sastanku problem  predočen ministru zdravlja Vargi.  Predstavnici „Inicijative medicinskih sestara/tehničara s 4- godišnjim temeljnim obrazovovanjem“, izjavili su da su nezadovoljni diskriminacijom sestara sa završenom srednjom  medicinskom školom, pri dobivanju potvrda za rad u inozemstvu. Traže da im se priznaju stečena prava, traže izmjene Zakona o sestrinstvu i temeljitu reformu strukovne komore (HKMS-a).

Nakon dvosatnog sastanka Varga je izjavio  kako vjeruje da će za 2 tjedna, u suradnji sa strukom, postići tumačenje propisa koje bi zadovoljilo sve zainteresirane strane te riješiti problema neujednačene prakse u izdavanju potvrda za rad  medicinskih sestara u inozemstvu.

Varga je pojasnio da je problem neujednačene prakse HKMS-a u izdavanju potvrda za rad u inozemstvu, nastao zbog različitog tumačenja  pretpristupnih ugovora potpisanih između EU i Hrvatske i direktiva EU.

Radi se o Direktive o pružanju usluga a sporno je stjecanje kompetencija iz čl. 31. Direktive 2005/36 i 55/11.   Ministar zdravlja smatra da se radi  o nekoliko odredaba koje treba "protumačiti trezvene glave" i ujednačiti praksu u izdavanju potvrda, kako bi se one izdavale sukladno licencama za rad u Hrvatskoj i temeljem prava koja proizlaze iz potpisanih direktiva.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.