20 minuta Mozarta smanjuje bol kod osteoartritisa


Autor/Izvor: „Reuma“ V.Ćurćija Perez, dr. med.

Objavljeno: 12.06.2011.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

20 minuta Mozarta smanjuje bol kod osteoartritisa

Odabrane sekvence Mozartove glazbe imaju tempo 60-80 udaraca u minuti a istraživanja su pokazala da upravo glazba takvog tempa najbolje opušta

 

Istraživanja ukazuje da glazba tempa 60-80 udaraca u minuti izaziva opuštanje i smanjuje anksioznost. A  dokazan je  i učinak na smanjenje kronične boli  izazvane osteoartritisom. Mozartova glazba je izabrana  kao vrsta glazbe koja se najviše dopada starijim osobama  te zadovoljava kriterij  tempa.

Istraživanje provedeno prije nekoliko godina  u Floridi ( Lake Worth)  dokazalo  je terapeutsko djelovanje muzike na   bolesnike  koji boluju od osteoaritisa (OA). Jedna skupina bolesnika  je tijekom 20-minutnog  dnevnog odmora  slušala glazbu i tako 14 dana redom. Druga, kontrolna skupina bolesnika, odmarala se na isti način izuzev  slušanja glazbe. Rezultat studije: statistički je dokazano značajno smanjenje boli  kod bolesnika iz prve skupine,  i to u svakoj fazi prikupljanja podataka (1-og.,7-og i 14-og  dana). Dakle, u tom se  dvotjednom razdoblju kontinuirano smanjivala bol u skupini koja  je  slušala glazbu, u usporedbi s  bolesnicima iz druge  kontrolne skupine koji nisu slušali glazbu.

Cilj istraživanja
Studija je obuhvatila  stanovnike domova  za starije osobe  iz dva okruga na Floridi,  starije od 65 godina, s liječnički dijagnosticiranim osteoartritisom. Ostali kriteriji su bili  prisustvo boli  tijekom 15 ili više dana mjesečno  te  stupanj  boli tri ili više  (na skali boli  od 1 do 10). Ispitanici su još morali imati  mogućnost samostalnog rukovanja kazetofonom. Međutim, uzimanje narkotičkih analgetika je bio isključujući kriterij. Učesnici istraživanja su bili  regrutirani uz pomoć oglasa i cirkularnih pisama.

Istraživanjem se nastojalo odgovoriti na dva pitanja:
1.   Da li  stanovnici domova za starije osobe koji boluju od  kroničnog  bolnog  osteoartritisa -  a   slušali su glazbu 14 dana - osjećaju manje boli od onih koji nisu slušali glazbu?
2.  Da li se  tijekom 14 dana slušanja glazbe smanjila bol ?

Istraživanje je započelo razvrstavanjem  33  ispitanika u dvije skupine. Raspoređivanje je 

izvršeno slučajnim odabirom . Svih 33 ispitanika je  prošlo cijeli protokol. U eksperimentalnu grupu su dospjeli bolesnici kojima je osteoartritis bio dijagnosticiran u prosjeku prije 15,09 godina.  U kontrolnu  grupu su dospjeli bolesnici kojima je osteoartritis bio dijagnosticiran u

prosjeku prije 11,64  godine. Bol je mjerena po skraćenoj verziji McGillovog upitnika za bol (SF~MPQ). Mjereni su kvalitativni aspekti boli, a na vizualnoj analognoj skali (VAS) mjeren je intenzitet boli.

Bolesnici  iz eksperimentalne  grupe su na svojim kazetofonima  tijekom 14 dana po 20 minuta dnevno slušali isključivo Mozartovu glazbu.  To su bili  ulomci Andanta  iz Koncerta za flautu, harfu i  orkestar  u C-duru,  KW 299 .  Zatim iz   uvertire Figarovog  pira  KW 429 i prvog stavka Simfonije broj 40. U prvom i trećem ulomku takt je 60 udarca u minuti. U središnjem ulomku takt je 72 udarca u minuti. Mozartova glazba izabrana je kao vrsta glazbe koja se najviše dopada starijim osobama  te zadovoljava kriterij  tempa.  Naime, prethodna istraživanja ukazuje da glazba tempa 60-80 udaraca u minuti izaziva opuštanje i smanjuje anksioznost. To su potvrdili i sami ispitanici koji su na  na upit o tome kako im se sviđa glazba, redom odgovorili  da im  glazba  sviđa i da je vrlo umirujuća i opuštajuća.

Članovi  eksperimentalne skupine  su dobili zadatak da odslušaju kazetofon s glazbom  nakon što dovrše jutarnju toaletu. Svaki bi dan sjeli u isti udobni stolac, osiguravši se prethodno da ne budu ometani ( telefon, razgovor, radio, televizija). Prvog, sedmog i četrnaestog dana  svaki je sudionik  testiran SF-MPQ testom  neposredno prije i poslije slušanja glazbe. Svaki sudionik je vodio dnevne bilješke u skladu s protokolom studije.

Članovi  kontrolne  skupine  su dobili zadatak da  mirno sjede 20 minuta i to sat nakon završetka jutarnje toalete. I oni bi svaki  dan sjeli u isti udobni stolac, osiguravši se prethodno da ne budu ometani ( telefon, razgovor, radio, televizija). U to vrijeme nije bilo dozvoljeno niti  čitanje novina, knjiga, časopisa. I kod njih je provedeno  SF-MPQ testiranje. Rezultate obje grupe su analizirale osobe koje  nisu poznavale status ispitanika, odnosno nisu znale  koji ispitanik pripada  eksperimentalnoj a koji pripada kontrolnoj skupini.

Značajno smanjenje bolova nakon slušanja glazbe
Kontrolna skupina pokazala je stabilan nivo boli mjeren od početka do kraja istraživanja, za razliku od eksperimentalne skupine koja je pokazala značajno i kontinuirano opadanje  razine boli u promatranom razdoblju. Sudionici u eksperimentalnoj skupini koja je slušala glazbu imali su stalno smanjenje boli na opisnoj skali (i VAS skali) tijekom 14 dana trajanja studije.
Studija na žalost nije uključivala ispitivanje duljine  trajanja efekta slušanja glazbe. Koliko traje blagotvoran učinak nakon što su su sudionici prestali slušati glazbu te treba li mijenjati izbor glazbe da bi se zadržala pažnja, odnosno potrajao njen povoljan učinak?

Ovo istraživanje  može biti poticaj bolesnicima da   primjenjuju terapiju glazbom koja može pomoći da se  otrgnu  svijetu  boli  dok se prepuštaju   mirnim i opuštajućim  zvucima glazbe.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.