3-12. lipnja: HZZO natječaj za sklapanje ugovora o DTP


Izvor: HZZO

Autor/Izvor: HZZO

Objavljeno: 12.06.2015.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    

3-12. lipnja: HZZO natječaj za sklapanje ugovora o DTP

Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju dijagnostičkih/terapijskih postupaka radi smanjenja nacionalne liste čekanja

 

Na osnovi Odluke Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o objavi Natječaja za sklapanje ugovora o provođenju dijagnostičkih/terapijskih postupka radi smanjenja Nacionalne liste čekanja, KLASA: 025-04/15-01/140, UR.BROJ: 338-0101-15-01 od 27. svibnja 2015. godine.

 

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

o b j a v lj u j e

 

 

N A T J E Č A J 

ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU DIJAGNOSTIČKIH/TERAPIJSKIH POSTUPAKA RADI  SMANJENJA NACIONALNE LISTE ČEKANJA 

 

 

I. PREDMET NATJEČAJA 

 

Sklapanje ugovora o provođenju dijagnostičkih/terapijskih postupka radi smanjenja Nacionalne liste čekanja kako slijedi:

 

Šifra DTP postupka

Naziv DTP/DTS postupka

Maksimalni broj postupaka do 31. prosinca 2015. godine 

SK109

Hiperbaričnaoksigenoterapija

24.000
NR005

Polisomnografija – odrasla osoba

     600
IF003

IVF/ICSI u prirodnom ciklusu

     300
IF004

IVF/ICSI u stimuliranom ciklusu - blagi protokol

     300
IF005

IVF/ICSI u stimuliranom ciklusu - standardni protokol

     300

 

Broj postupaka iz stavka 1. ove glave Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem: Zavod), radi osiguranja dostupnosti zdravstvene zaštite osiguranim osobama Zavoda, raspoređuje na područje cijele Republike  Hrvatske u skladu s ponudama ponuditelja i kriterijima iz glave III. ovog Natječaja.

 

II. OPĆI UVJETI NATJEČAJA

 

Ponude na natječaj PODNOSE privatni zdravstveni radnici koji:

  • posjeduju rješenje ministra zdravlja o odobrenju za rad u djelatnosti u sklopu koje se provodi ponuđeni dijagnostički/terapijski postupak,
  • zadovoljavaju uvjete propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08.,  155/09. 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12. i 144/12. i 82/13., 159/13., 22/14. i 154/14.), Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju,("Narodne novine" broj 80/13. i 137/13.), Odlukom o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstveno osiguranja („Narodne novine“ broj 156/13., 11/14., 12/14., 34/14., 54/14., 66/14., 74/14., 106/14., 133/14., 157/14., 25/15. i 36/15,u daljnjem tekstu: Odluka o ugovaranju)te ostalim općim aktima Zavoda.

 

Ponude na natječaj PODNOSE zdravstvene ustanove koje:

  • posjeduju rješenje ministra zdravlja o odobrenju za rad u djelatnosti u sklopu koje se provodi ponuđeni dijagnostički/terapijski postupak,
  • zadovoljavaju uvjete propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju,Odlukom o ugovaranju, te ostalim općim aktima Zavoda.

 

Ponude na natječaj NE PODNOSE privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove za već ugovorene specijalističke timove sa Zavodom u punom opsegu radnog vremena.

 

III. POSEBNI UVJETI I KRITERIJI ODABIRA

 

Odabir ponuditelja i broja postupaka po ponuditelju za provođenje dijagnostičkih/terapijskih postupaka provest će se procjenom sljedećih kriterija:

  • osiguranje dostupnosti ponuđenih dijagnostičkih/terapijskih postupaka osiguranim osobama na području cijele Republike Hrvatske
  • ponuđeni popust na cijenu koju Zavod plaća za provođenje dijagnostičkih/terapijskih postupaka osiguranim osobama Zavoda utvrđenu u Odluci o ugovaranju
  • dužina kontinuiranog ugovornog odnosa sa Zavodom (za provođenje dijagnostičkih/terapijskih postupka koji su predmet ovog Natječaja).

 

IV. DOSTAVA PONUDE

 

1. Ponude na natječaj zaprimaju se od 03. lipnja do 12. lipnja 2015. godine.

 

2. Ponude se podnose isključivo putem ponudbene dokumentacije koja se može preuzeti od 03. lipnja 2015. godine na web stranicama Zavoda.

3. Uz ponudu obvezno je priložiti priloge navedene u ponudbenoj dokumentaciji.

 

4. Razmatrat će se samo ponude zaprimljene do dana naznačenog u točki 1. ove glave i napisane na ponudbenoj dokumentaciji uz propisane priloge iz točke 2. i 3. ove glave.

 

5. Ponude s netočnim podacima i podacima koji ne odgovaraju stvarnom stanju neće biti razmatrane.

 

6. Ponude sa svim traženim prilozima potrebno je uvezati u jednu cjelinu po redoslijedu iz popisa priloga.

 

7. Ponuda za provođenje dijagnostičkih/terapijskih postupaka koje su predmet ovog Natječaja uz tražene priloge iz ponudbene dokumentacije podnosi se Direkciji Zavoda, Margaretska 3, Zagreb. Ponuda se dostavlja s naznakom: "Natječaj za provođenje dijagnostičkih/terapijskih postupka radi smanjenja Nacionalne liste čekanja

 

NAPOMENA: Sve obavijesti u svezi s ovim Natječajem mogu se  dobiti u Direkciji Zavoda ili na e-mail adresi: ugovaranje@hzzo.hr.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.