Ususret promjenama zdr. zakona - novosti nakon javne rasprave


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 26.06.2015.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Ususret promjenama zdr. zakona - novosti nakon javne rasprave

Prošlog je petka završila  jednomjesečna javna rasprava o 2 najvažnija zdravstvena zakona koji predstavljaju zaokret od su­stava kakav poznajemo. Do kraja lipnja će predložene  promjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti (ZZZ) i Zakona o obveznom zdrav­stvenom osigura­nju (ZOZO) doći pred socijalne partne­re u Gospodarsko-socijalnom vijeću (GSV). U srpnju će o njima raspravljati Vlada a zatim Sabor prije ljetne stanke. Opozicija je najglasnija u osporavanju hitne procedure po kojoj se promjene zdravstvenih zakona usvajaju. Dr­že da je hitnoća  neopravdana obzirom na to da je riječ o zakonima koji se tiču baš svakog gra­đanina. „ Jedini razlog da se ide u hitno donoše­nje zakona jesu skri­veni ciljevi i povla­đivanje interesnim grupaci­jama SDP-a“ - komentirae prof. dr. Ante Ćorušić, predsjednik HDZ-ova Od­bora za zdravstvo i kandi­dat te stranke za ministra zdravlja.

 

Ministar zdravlja i ravnateljica HZZO-a posljednjih su  dana javne rasprave pojačanom dinamikom obilazili najutjecajnije dionike hrvatskog zdravstvenog sustava i zagovarali predložene promjene koje bi trebale osigurati  veću kvalitetu i dostupnost zdravstvenih uslugu,  uz  zadržavanje ili čak  povećanje prava pacijenata a bez dodatnog plaćanja (bez povećanja participacije i cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja). Od promjena bi koristi trebali imati kako  pacijenti, tako i zaposlenici u zdravstvu i dakako državna kasa jer se predviđa financijska održivost zdravstvenog sustava za razliku od dosadašnjeg gomilanja dugova.   

 

Kako se može pročitati na mrežnim stranicama Ministarstva zdravlja, ministar Varga,  pomoćnik ministra Korolija Marinić te ravnateljica Prenđa Trupec  bili su:

 

17.06.2015. na sjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora (66.)  

U radu sjednice sudjelovali su:  predstavnici  Ministarstva zdravlja, HZZO-a, HZJZ-a, komora te udruga u zdravstvu, sanacijski upravitelji bolnica te ravnatelji domova zdravlja.  Predstavljena su nova načela zdravstvene zaštite  koja će obuhvatiti  bolnice, domove zdravlja, koncesionare,  zavode za javno zdravstvo,  Hrvatski zavod za transplantaciju  i HZZO, te zdravstveni turizam.  

 

17.06.2015. na sastanku Stručnog savjeta HLZ-a (6.)

Stručni savjet Hrvatskog liječničkog zbora raspravljao je  na temu „HLZ – doprinos javnoj raspravi o prijedlogu Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju“ . Raspravljalo se o nizu važnih tema poput  palijativne skrbi,  specijalizacije liječnika, koncesionara do brige za mentalne bolesti u zajednici. 

 

19.06.2015. na  savjetovanju UPUZ-a i HLZ-a

18. i 19. lipnja  u Opatiji je održano savjetovanje Udruge poslodavaca u zdravstvu (UPUZ)  i Hrvatskog društva za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ), u prisustvu 100-ak zdravstvenih djelatnika. Istaknuto je  kako su zakonske izmjene preduvjet za provedbu nacionalnog plana razvoja bolnica i njihovu funkcionalnu integraciju a važna je i nova uloga domova zdravlja i više specijalističkih usluga na lokalnoj razini. Također,  u domove zdravlja vraćaju se dispanzeri, u kojima  će multidisciplinarni timovi pomagati liječnicima obiteljske medicine u prevenciji i kontroli kroničnih nezaraznih bolesti.

 

Prijedlozi  promjena u dva zdravstvena zakona su nakon javne rasprave doživjeli brojne promjene s obzirom da je prihvaćen veliki broj sugestija dionika javne rasprave.

 

Nakon javne rasprave, u Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (ZOZO) odustalo se od veće samostalnosti HZZO-a u odnosu na ministra zdravlje te od mogućnosti da HZZO osniva kreditne zadruge i investicijska društva:

1. Akte ugovaranja Upravno vijeće HZZO-a i odluke o izboru ponuditelja neće donositi bez suglasnosti ministra zdravlja.

2. HZZO može osnovati samo trgovačka društva, ne i kreditne zadruge i investicijske fondove.

3. HZZO smije ulagati u trgovačka društva samo s ostvarenim prihodima koji nisu iz obveznih doprinosa.

4. Povećana je osnovica za troškove prijevoza pacijenata. ( povećana dostupnost zdravstvenim uslugama za stanovnike naselja udaljenih od bolnica)

5.  Pomorac na stranom brodu može ostvariti naknadu plaće i ako mu bolovanje nije otvoreno 8 dana prije iskrcaja s broda.

 

Nakon javne rasprave, u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (ZZZ) je dodan mehanizam temeljem kojeg se koncesionari moraju odazvati pozivu direktora doma zdravlja i sudjelovati u provođenju zdravstvene zaštite; unaprjeđeni su kriteriji za dobijanje koncesije; povećan je tim za izvanbolničko liječnje mentalnih bolesti;  uvedeno je prvenstvo dostupnosti zdravstvene zaštite osiguranicima HZZO  u slučaju zdravstvenog turizma u javnim bolnicama za inozemne turiste, -

1. Liječnici u koncesiji ipak će se morati odazvati pozivu direktora Doma zdravlja i sudjelovati u provođenju zdravstvene zaštite. Osim obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i stomatologije, domovi zdravlja provodit će i druge specijalnosti,

2. Domovi zdravlja imaju 3 godine umjesto  6 mjeseci za obvezu uvođenja liječenja mentalnih bolesti i poremećaja, pa tako i ovisnosti. U timu će, uz psihijatra i sestru, biti i psiholog i socijalni radnik.

3. Smanjen je obvezan broj pomoćnika direktora bolnice.

4. Za prednost pri dobivanju koncesije u ruralnim područjima uvjet je 5, a ne 10 godina rada.

5. Zdravstveni turizam u javnim zdravstvenim ustanovama morat će  osigurati prvenstvo  osiguranicima  HZZO-a. Podsjetimo, predloženim promjenama u zdravstvenim zakonima daje se veći zamah zdravstvenom turizmu u javnim bolnicama gdje se očekuje oko 800 milijuna kuna prihoda od zdravstvenog turizma dok bi istovremeno privatni zdravstveni sektor mogao od zdravstevenog turizma uprihodovati 2 mlrd. kuna.

 

 

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.