Do 18.07.: HZZO natječaj za spec. usavršavanje koncesionara (LOM)


Izvor: HZZO

Autor/Izvor: Izvor: HZZO

Objavljeno: 13.07.2015.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    

Do 18.07.: HZZO natječaj za spec. usavršavanje koncesionara (LOM)

Od 08. do 18.07. 2015. otvoren je HZZO natječaj za specijalističko usavršavanje koncesionara-liječnika obiteljske medicine. Obavijest doktorima ugovorenim u djelatnosti opće/obiteljske medicine o raspisanom Natječaju objavljena na webu HZZO-a

 

U skladu s Projektom usklađivanja djelatnosti obiteljske medicine s europskim standardima HZZO poziva privatne zdravstvene radnike - koncesionare koji sa Zavodom imaju sklopljen ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti opće/obiteljske medicine na dostavljanje ponude za podnošenje prijedloga za odobrenje specijalizacije iz obiteljske medicine.

 

Na osnovi Odluke Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o objavi Natječaja za specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika iz obiteljske medicine za akademsku 2015/2016. godinu, a u skladu s odredbama Izmjena i dopuna Projekta usklađivanja djelatnosti obiteljske medicine s europskim standardima,


HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

r a s p i s u j e

NATJEČAJ za specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika iz obiteljske medicine

za akademsku 2015/2016. godinu

 

I.

U skladu s Izmjenama i dopunama Projekta usklađivanja djelatnosti obiteljske medicine s europskim standardima (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Projekta), Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) poziva privatne zdravstvene radnike - koncesionare koji sa Zavodom imaju sklopljen ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti opće/obiteljske medicine na dostavljanje ponude za podnošenje prijedloga za odobrenje specijalizacije iz obiteljske medicine (u daljnjem tekstu: ponuda). Potreban broj specijalizanata po županijama utvrđen je kako slijedi:

 

Rb.   Naziv županije                       Broj specijalizacija

1.     Karlovačka                                        1

2.     Krapinsko-zagorska                          1

3.     Splitsko-dalmatinska                         1

4.     Vukovarsko-srijemska                       1

5.     Zadarska                                           1

Ukupno Republika Hrvatska = 5 specijalizacija       


II.     

Program specijalizacije utvrđen je Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine („Narodne novine" broj 129/11., 129/12. i 120/13., u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Izmjenama i dopunama Projekta u skladu s kojima je dužina specijalističkog usavršavanja iz obiteljske medicine utvrđena u trajanju od ukupno 48 mjeseci.

Na Natječaj se mogu javiti i kandidati iz drugih županija koje nisu navedene u gornjoj tablici te će se u slučaju nepopunjenosti kvote po županijama utvrđene Natječajem, prioritet za odabir kandidata utvrditi uvažavajući kriterij prednosti područja u kojima je prisutna nepopunjenost Mreže javne zdravstvene službe, te prosjek ocjena sveučilišnog diplomskog studija.

Troškovi specijalizacije koje plaća Zavod za vrijeme ukupnog trajanja specijalističkog usavršavanja iz obiteljske medicine utvrđeni su u skladu s Izmjenama i dopunama Projekta te provedbenim aktima Zavoda.


III.

Obvezni uvjeti za dostavljanje ponude:

 • VSS, medicinski fakultet
 • položen stručni/državni ispit
 • status ugovornog doktora Zavoda - nositelj privatne prakse (koncesionar)
 • dobna granica do 40 godina starosti (zaključno do 31. prosinca 2015. godine)

Napomena: Obveza je kandidata da nakon završene specijalizacije u statusu ugovornog izabranog doktora najmanje u dužini trajanja specijalizacije pruža usluge primarne zdravstvene zaštite osiguranim osobama Zavoda u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i općim aktima Zavoda u djelatnosti opće/obiteljske medicine i na području županije za koju će biti odobrena specijalizacija.


IV.

1.         Uz ponudu kandidat je obvezan priložiti:

 • potvrdu o stručnoj spremi - fotokopiju diplome
 • potvrdu o položenom stručnom/državnom ispitu
 • prijepis ocjena i izračun prosjeka ocjena diplomskog studija
 • dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika i/ili drugog/ih stranog/ih jezika
 • rješenje ministra nadležnog za zdravstvo o odobrenju rada u djelatnosti opće/obiteljske medicine
 • fotokopiju domovnice
 • životopis

2.         Uz ponudu kandidat može priložiti i sljedeće priloge:

 • fotokopiju diplome poslijediplomskog studija (obiteljske medicine)
 • fotokopiju diplome poslijediplomskog stručnog i/ili znanstvenog studija
 • dokaz o postignutom znanstvenom stupnju
 • fotokopije nagrada tijekom ili nakon studija
 • popis objavljenih radova iz područja struke s naznakom mjesta i godine objave

Napomena: Traženu dokumentaciju potrebno je priložiti uz ponudu prema redoslijedu utvrđenom pod brojem 1. i 2. ove točke.

 

V.

Ponudu ugovorni privatni zdravstveni radnik Zavoda podnosi za županiju, odnosno Grad Zagreb na području kojeg se nalazi sjedište njegove ordinacije.VI.

Ponude na natječaj zaprimaju se od 8. do 18. srpnja 2015. godine.

Razmatrat će se samo ponude zaprimljene do dana naznačenog u ovom natječaju.

Ponude dostavljene nakon naznačenog roka neće se razmatrati i bit će vraćene podnositelju ponude.


VII.

Ponuda s traženim prilozima podnosi se na adresu: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, DIREKCIJA, Margaretska 3, Zagreb.

Ponudu je potrebno dostaviti s naznakom na omotnici: "Natječaj za specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika iz obiteljske medicine u akademskoj godini 2015/2016.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni pisanim putem

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.