KBC Rijeka dobila državno jamstvo za 750 milijuna vrijednu obnovu


Izvor: KBC Rijeka

Autor/Izvor: Izvor: mrežne stranice KBC Rijeka i Ministarstva zdravlja RH

Objavljeno: 27.07.2015.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

KBC Rijeka dobila državno jamstvo za 750 milijuna vrijednu obnovu

Nakon 150 godina rada bolnice na Sušaku, KBC Rijeka kreće u obnovu. Radovi bi trebali započeti u predizborno vrijeme, do kraja 2015. godine. U prve dvije faze projekta, uredit će se se Dječja bolnica, Klinika za ginekologiju i porodništvo, termoenergetski blok i otvoreno višeetažno parkiranje. Planirana vrijednost radova je 750 milijuna kuna.

Prvi korak je učinila Vlada u proteklom tjednu. Kako bi se osigurala sredstva za obnovu KBC Rijeka, Vlada je na sjednici  održanoj 23. srpnja donijela  Odluku o davanju državnog jamstva u korist poslovnih banaka za kreditno zaduženje KBC-a Rijeka u iznosu od 750 milijuna kuna za obnovu bolnice.

Drugi korak se očekuje ovih dana. KBC Rijeka raspisuje javni natječaj  za odabir izvođača radova i projektantski nadzor. Početak građevinskih radova na prve dvije faze  se  očekuje do kraja 2015. godine.

 

 „I u drugim sredinama pokreću se novi projekti u sustavu javnog zdravstva pa su trenutačno ili u realizaciji ili u finalizaciji dokumentacije projekti vrijedni 2,5 milijarde kuna, a što jasno pokazuje smjer ove Vlade da osigura što kvalitetniju i dostupniju uslugu u zdravstvenom sustavu“, istaknuo je ministar zdravlja Siniša Varga koji je na sjednici 23. srpnja, Vladi predložio donošenje Odluku o davanju državnog jamstva u korist poslovnih banaka za kreditno zaduženje KBC-a Rijeka u iznosu od 750 milijuna kuna za obnovu bolnice.

 

Podsjetimo, KBC Rijeka utemeljen je 1982. godine spajanjem 5 bolnica: Opće bolnice "Braće dr. Sobol", Opće bolnice "Dr. Zdravko Kučić", Dječje Bolnice Kantrida, Ortopedske bolnice Kraljevica i Kliničke bolnice za plućne bolesti Ičići. Prema podacima objavljenim na mrežnim stranicama KBC-a Rijeka, taj se medicinski centar sastoji od "16 klinika, 5 kliničkog zavoda i 4 centra, koji djeluju na tri lokaliteta, s ukupno 3029 djelatnika.  Danas je jedan od tri klinička bolnička centra u Hrvatskoj i centralna je bolnička ustanova ovog dijela Republike Hrvatske. Istovremeno, Klinički bolnički centar Rijeka je nastavna i znanstveno-istraživačka baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci".

 

 

O projektu KBC RijekaNova bolnica

“Tijekom posljednjih tridesetak godina ukazivalo se na potrebu reorganizacije bolničkog zdravstvenog sustava regije, s izgradnjom novih bolničkih kapaciteta koji bi omogućili objedinjavanje bolničke djelatnosti, odnosno gradnju "pod jednim krovom"…
Na 8 ha terena lokaliteta Sušak  planirano je 9  zgrada ukupne bruto površine od oko 130.000 m2, te 20.000 m2 prometnica i parkirališta.  Svoju zadaću nova bolnica bi ispunjavala kroz slijedeće funkcionalne cjeline: Sektor za liječenje, Sektor za medicinsku opskrbu, Nastavni sektor, Znanstveno – istraživački sektor, Upravni sektor, Tehničko – gospodarski sektor.
Sektor za liječenje bi obuhvatio sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu kroz polikliničku specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, centre za funkcionalna ispitivanja, dijagnostiku i terapiju, te dnevnu bolnicu.

Hitan prijam bi se odvijao u Zavodu za urgentnu medicinu i specijalizirane djelatnosti, a stacionarno liječenje i pružanje visokokvalificirane medicinske usluge se planira u referalnim centrima, te brojnim klinikama, kliničkim zavodima i zavodima.

U skladu sa suvremenim pogledima, bolničko liječenje u kliničkoj bolnici se organizira prema progresivnoj skrbi bolesnika; standarna skrb, intenzivna njega i intenzivna terapija, te je planirano ukupno oko 980 stacionarnih postelja (obavezno osiguranje i privatno), oko 180 postelja dnevne bolnice i 25 endoskopskih i operacijskih sala.“
(Izvor: http://www.kbc-rijeka.hr/novikbc.php 27.07.2015.)

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.