Specijalne bolnice: do 500 milijuna eura iz EU fondova samo u JPP


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 30.07.2015.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Specijalne bolnice: do 500 milijuna eura iz EU fondova samo u JPP

Je li riječ o propustu u pregovaranju s EU ili se pak radi o ciljanim mjerama EU za poticanje tromog javnog sektora da u suradnji sa efikasnijim privatnim sektorom poboljša učinkovitost i konkurentnost?

 

Specijalne bolnice („toplice“) u javnom vlasništvu neće moći koristiti nepovratna sredstva iz fondova EU za razvoj medicinskog turizma! Osnivači-županije  i uprave specijal­nih bolnica neugodno su se iznenadili doznavši da na novac iz EU fondova za financiranje kapitalnih inve­sticija nemaju pravo jer su te ustanove u javnom vlasništvu. Iz Ministarstva zdravlja savjetuju im da s privatnim sektorom uđu u javno-privatna partnerstva (JPP) kako bi se uklopili u kriterije. Dok to ne učine, specijalne bolnice u javnom vlasništvu mogu iz fondova EU dobiti tek novac za energetsku učinkovitost.

 

Radi li se o propustu u pretpristupnom pregovaranju Hrvatske i EU?  

To, naime tvrdi Marcel Medak, ravnatelj Daruvarskih toplica i predsjed­nik Zajednice zdravstvenog turizma pri Hrvatskoj gospo­darskoj komori (HGK) uz obrazloženje da je Slovenija bolje pregovarala te da može koristiti novac iz EU za svoje topli­ce u javnom vlasništvu. „Naši se projekti ne mogu financi­rati (komercijalnim) kreditima“- kaže Medak. „Hrvatska može zaboraviti razvoj medicinskog turizma. Umje­sto nepovratnih sredstava nude nam se krediti Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), što se ne uklapa u studije isplativosti većine projekata, koji redom dolaze u pitanje.“  (Izvor: Večernji list 20150715)

 

Ne radi se o propustu u pretpristupnom pregovaranju Hrvatske i EU – odgovaraju iz Ministarstva regio­nalnog razvoja uz obrazloženje da je  regulativa EU za korištenje fondova EU unaprijed propisana i da sredstva za jačanje podu­zetništva mogu ići samo ma­lim i srednjim poduzećima te da su kriteriji za definiranje malih i srednjih poduzetni­ka također unaprijed propisani.

 

Ni Specijalna bolnica Naftalan iz Ivanić-grada ne udovoljava tim kriterijima jer je u vlasništvu Županije. „Planirali smo aplicirati za strukturne fondove iz kojih bi se financiralo 50% investi­cije koja bi uključivala grad­nju 120 smještajnih kapaci­teta uz dodatnu ponudu, bazene, teretane... Sad moramo prepoloviti projekt dograd­nje, prvotno planiran na 80 milijuna kuna. U ovoj fazi,  odustajemo od smještajnih kapaciteta koje ćemo možda realizirati vlastitim sredstvima, no tek u drugoj fazi i ako nam posao krene“ - kaže ravnatelj Naftalana Goran Maričić.

 

Uprave hrvatskih specijalnih bolnica u javnom vlasništvu moraju shvatiti da nije riječ  o propustu u pretpristupnom pregovaranju Hrvatske s EU već da se radi  o ciljanim mjerama EU za poticanje tromog javnog sektora da u suradnji sa efikasnijim privatnim sektorom poboljša učinkovitost i konkurentnost.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.