Bolnica Sv. Katarina luksuznim avioletom privlači strance iz Kuvajta, Rusije, Ukrajine...


Bolnica Sveta Katarina

Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 30.09.2015.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Bolnica Sv. Katarina luksuznim avioletom privlači strance iz Kuvajta, Rusije, Ukrajine...

Za neke zahvate možemo našim inozemnim pacijentima jamčiti da će na liječenje krenuti rano ujutro, a navečer biti u svom krevetu. Toga nema nigdje u Europi, kaže prof. Dragan Primorac iz Specijalne bolnice Sv. Katarina

 

Inozemni pacijenti specijalne bolnice za ortopediju, kirurgiju, neurologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sv. Katarina Zabok, od ponedjeljka mogu na operacije dolaziti letovima osječke Air Pannonie, operatora koji se bavi sanitetskim prijevozom bolesnika. Takav prijevoz je sastavni dio luksuznog paketa usluga namijenjenog zahtijevnim pacijentima koji dolaze sa teritorija cijele Europe, sjeverne Afrike uključujući i sjeverni dio Iraka i Saudijske Arabije.

 

Ovaj jedinstveni koncept razvoja vrhunskog zdravstvenog turizma s individualiziranim/ personaliziranim pristupom svakom bolesniku,  otvara tržište Hrvatske najzahtjevnijim korisnicima zdravstvenih usluga i u najboljem svjetlu prezentira Republiku Hrvatsku i njene potencijale.

 

"Osnovni preduvjet za re­alizaciju ideje Hrvatske kao destinacije medicinskog turizma, međunarodni su certifika­ti koji stranim pacijentima i osiguravateljima daju garan­ciju pružanja vrhunske uslu­ge, što je uvijek važnije od ci­jena usluge. Specijalna bolni­ca Sveta Katarina napravila je takav iskorak pridruživši se la­ni prestižnoj obitelji „The Le­ading Hospitals of the World”, što nam jamči prepoznatlji­vost na svim ključnim tržišti­ma, čime je otvoren put su­radnji sa stranim osiguravate­ljima. Time je značajno izmi­jenjena naša pozicija na trži­štima poput Rusije, Ukrajine, Bugarske, Iraka, Kuvajta, čiji se građani tradicionalno liječe u Velikoj Britaniji i Njemačkoj. Našim stranim pacijen­tima pitanje putovanja jako je važno po pitanju cijene i sigur­nosti. Realizacijom  surad­nje s Air Pannoniom pacijente u potpunosti li­šavamo brige o putovanju. Ako prikupimo nekoliko pacijena­ta s jednog tržišta, značajno smanjujemo cijenu putovanja, a kad su posrijedi neki zahvati, možemo jamčiti pacijentima da će na svoje liječenje kod nas krenuti rano ujutro, a navečer biti u svom krevetu. Toga nema nigdje u Europi"-izjavio je prof. Dragan  Primorac predsjednik Upravnog vijeća bolnice Sveta Katarina.

 

Ta privatna bolnica od svog utemeljenja 2011. godine, pruža usluge pacijentima iz SAD-a, Ka­nade, Njemačke, Francuske, Irske, Iraka, Slovenije, Austri­je, Australije, Libije, BiH, Srbi­je, Makedonije te Turske. Par­tner je s jednom od najpozna­tijih europskih bolnica Unfallkrankenhaus Berlin.

 

Air Pannonia, obiteljska je tvrtka sa sjedištem u Osijeku i 21-godišnjim iskustvom, bavi se prijevozom poslovnih kori­snika i sanitetskim prijevozom bolesnika. Tvrtka je certificirana u skladu s EASA (EU agencija za sigurnost civilnog zrakoplov­stva), nudi visoku medicinsku klasu transportnih usluga te je jedina tvrtka u Hrvatskoj koja posjeduje certifikat za transport organa i pacijenata prema re­gulativi Europske unije.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.