Svaki treći liječnik u javnoj bolnici ima uvjete za honorarnu zaradu


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 26.10.2015.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Svaki treći liječnik u javnoj bolnici ima uvjete za honorarnu zaradu

Novi pravilnik o dopunskom radu liječnika zaposlenih u javnim bolnicama dopušta do­datnu zaradu onima koji ra­de više i bolje. U ovom trenutku,prema izračunima Ministar­stva zdravlja, oko 35-40% liječnika bi moglo dobiti  dopusnice - ako im se ukaže prilika za dodatnu zaradu - jer zadovoljava oba uvjeta za dopunski rad:

- da su ostvarili najmanje prosječni učinak (u kuna­ma) iz djelatnosti u kojoj traže odobrenje za dopunski rad,

- da su u prethodnoj godini ostvarili veći prosječni učinak (u kunama) od visine tražiteljeve prosječne bruto plaće u tom razdoblju pomnožene s koeficijentom djelatnosti.

 

No, dopusnice za honorarni rad neće moći  dobiti liječnic s odjela na kojima su liste čekanja preduge.Uvjete za dopunski rad liječnika zaposlenih u javnim bolnicama su kreirali u Ministarstvu zdravlja a uskoro će biti dostupan i kalkulator za točan izra­čun.


Državna zdravstvena administracija je uvjerena da su kriteriji za dopunski rad liječnika kreirani tako da će to biti poticaj za uređenje re­dovnog radnog vremena u bolnicama i skraćivanje li­sta čekanja. Naime, šefovi odjela su motivirani da skrate liste čekanja kako bi i sami mogli ostvarivati zaradu dopunskim radom i raditi izvan matične bolnice, što pacijentima ide na ruku.

 

U Ministarstvu zdravlja pripremaju i mjere za stimuliranje liječnika :

-    3 milijuna kuna stambenih kre­dite sa sufinanciranim ka­matama za mlade liječnike i medicinske sestre u 2016.,

-  10.000 kuna dodatka na plaću za rad u ruralno-planinskim područjima i na otocima za što je osigurano 10 mi­lijuna eura iz kohezijskih fondova za ne­razvijena područja,

- dugoroč­no se planira ujednačavanje uvjeta u bolnicama, kako bi se postigli uvjeti za rad kao oni u zemljama EU,

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.