27.-29.11.2015. kongres “Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015.-2030. Futur Z” u Opatiji


Opatija

Autor/Izvor: Izvor: UPUZ

Objavljeno: 27.11.2015.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

27.-29.11.2015. kongres “Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015.-2030. Futur Z” u Opatiji

Organizatori međunarodnog kongresa “Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015.-2030. Futur Z” su  Hrvatsko društva za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku (HDPEZE) Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ) uz suorganizaciju: Udruge poslodavaca u zdravstvu (UPUZ), KoHOM-a, Hrvatske komore dentalne medicine i Nacionalnog povjerenstvom za dentalnu medicinu. Kongres se održava u vremenu  27. - 29. studenoga 2015. godine u Opatiji. Teme kongresa vezane su uz primarnu, sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu uz integraciju i koordinaciju svih sudionika zdravstvenog sustava.


Teme
za PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU:

Zajednička Plenarna predavanja 1-7

Plenarno predavanje 1.- Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015 - 2030 -  S. Varga, ministar zdravlja,

Plenarno predavanje 2.- Jučer danas sutra - Tatjana Prenđa Trupec, ravnateljica HZZO-a,

Plenarno predavanje 3. - Direktor Svjetske Banke za Europu i Centralnu Aziju - Enis Baris, Practice Manager, Europe and Central Asia, Health, Nutrition and Population Global Practice

Plenarno predavanje 4.- Upravljanje bolničkim sustavom – spajanje bolnica - prof.dr.sc. Krešimir Rotim,

Plenarno predavanje 5.- Privatna zdravstvena ustanova i kako opstati bez HZZO–a - prof.dr.sc. Nikica Gabrić,

Plenarno predavanje 6.- Otkriće novih lijekova u razvijenim i manje razvijenim uvjetima – Akademik Slobodan Vukičević,

Plenarno predavanje 7.- Motivacija zdravstvenih djelatnika – Trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević ,

Uloga koncesionara u zdravstvenom sustavu RH - Vesna Potočki Rukavina, Vikica Krolo,

Problemi i moguća poboljšanja u PZZ-Ines Balint, Morena Butković,

Paneli u OM – novosti -Irena Tomić Vrbić, Zalika Klemenc Ketiš,

Novosti u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o zdravstvenom osiguranju - Vikica Krolo, Leonardo Bressan,

Položaj "domskih liječnika" u OM - Nataša Ban Toskić, Petar Strinić,

(Ne)potrebni administrativni poslovi u OM - Ljiljana Ćenan, Vjekoslava Amerl Šakić,

Partnerski ugovor PZZ/HZZO/MiZ, udruge kao ravnopravni partner HZZO/MiZ - HZZO

Dijana Ramić Severinac,

EU fondovi - Strukturni fondovi - HZZO/MiZ, Programi Unije - Nacionalna kontakt točka CHAFEA-e -Koordinator Ministarstva zdravlja i HZJZ, Nacionalna kontakt točka CHAFEA-e, Morena Butković, Ivana Babić,

Uočeni problemi/prijedlozi poboljšanja informatičkih programskih kuća -Ivana Babić, Marija Gluhak

Sigurnost pacijenta – mit ili stvarnost?- Dijana Ramić Severinac, Ines Balint,

E-telefon u PZZ - koliko ruku imamo? Što učiniti? - Leonardo Bressan, Ivana Babić

Skupna praksa - uočeni problemi, prijedlozi poboljšanja - Peer grupa ili Quality circles-

Diana Kralj, Irena Tomić Vrbić, Ivana Babić,

Palijativa - osvrt na probleme, prijedlozi poboljšanja - Vjekoslava Amerl Šakić,

Bolovanja - osvrt na probleme, prijedlozi poboljšanja - Ljiljana Ćenan, Ivana Babić

Povezivanje zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući pacijenta s ostalim dionicima zdravstvenog sustav putem CEZIH-a - Dunja Lapov, Dunja Durut-Beslač,

GEROS nedjeljivo povezan s CEZIH-om u zaštiti zdravlja starijih osoba - Spomenka Tomek-Roksandić i suradnici

 

 

TEME ZA BOLNICE:

Zajednička Plenarna predavanja 1-7

Utjecaj novog modela ugovaranja primarne zdravstvene zaštite na rad bolnica- Tatjana Prenđa Trupec, ravnateljica HZZO-a

Majka svih reformi - Izlazak iz riznice - Davor Katavić, zamjenik ravnateljice HZZO-a

KBC Zagreb - Jučer danas sutra -Hrvoje Vrčić, ravnatelj KBC Zagreb

Liste čekanja i kako ih smanjiti - program 72 sata - Danko Velimir Vrdoljak, ravnatelj KBC Sestre Milosrdnice

Hitni bolnički prijam - koliko je stvarno hitnih!? - Mladen Bušić, ravnatelj KB Sveti duh

Što može biti točka preokreta u poslovanju kliničkih bolnica - Davor Štimac, ravnatelj KB Rijeka

Mogućnosti dodatnog nagrađivanja zaposlenika za zdravstvene ustanove koje dio prihoda ostvaruju na tržištu - Dražen Jurković, ravnatelj UPUZ-a

Valorizacija rada zdravstvenih djelatnika u cijenama zdravstvenih usluga- Boris Lukovnjak,UPUZ

Praćenje učinkovitosti bolničkog sustavaizazovi za hrvatsko zdravstvo-  Dragan Korolija pomoćnik ministra zdravlja,

Prednosti i nedostaci odlaska liječnika na rad izvan Republike Hrvatske- - Ivana Šmit, HUBOL

Mjere za sprječavanje odlaska liječnika iz RH- Krešimir Luetić, HLK

Upravljanje klinikom u novom modelu ugovaranja bolničke zdravstvene zaštite- Marko Banić, ravnatelj KB Dubrava

e-Zdravlje „Future Simple“ ili „Present Continuous“ - Ozren Pezo, HZZO

Učinci uvođenja DTS-a u bolnički sustav RH - Jurica Tot, HZZO

Medicinski turizam kao značajni prihodi bolnica - Viktor Peršić, ravnatelj specijalne bolnice Thallasoterapija Opatija

Modeli financiranja zdravstva u EU i Zdravstvena slika RH u EU - Tihomir Strizrep

Zdravstvene ustanove i EU fondovi- Anja Celio - Cega,

GEROS nedjeljivo povezan s CEZIH-om u zaštiti zdravlja starijih osoba -  Spomenka Tomek-Roksandić i suradnici

 

Teme za DOMOVE ZDRAVLJA

Zajednička Plenarna predavanja 1-7

Nova uloga Doma zdravlja u zdravstvenom sustavu RH- Dijana Cimera, pomoćnica ministra zdravlja,

Specijalistika u Domu zdravlja; sadašnjost i budućnost - Renata Čop, Sonja Frančula-Zaninović,  Antonija Balenović,  iz  Doma zdravlja Zagreb-Centar i  MEF Sveučilišta u Rijeci,

Specijalistika u ambulanti obiteljskog doktora – što su potrebe liječnika obiteljske medicine? - Dragan Soldo,  Dom zdravlja Zagreb-Centar, MEF Sveučilišta u Zagrebu,

Sanitetski prijevoz u Domovima zdravlja i novi model ugovaranja u PZZ-gdje smo danas?- Renata Bek, Dom zdravlja Zadarske županije,

Dom zdravlja kao temeljni nositelj palijativne skrbi u zajednici- Ante Ivančić,  Istarski domovi zdravlja

Citologija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti-kamo s preventivnim programima? - Roberta Šarkanji-Golub, Sebastijan Fabris,  Dom zdravlja Zagreb-Centar, Dom zdravlja Korčula

Uloga Domova zdravlja kao koordinatora zdravstvenih aktivnosti -Miroslav Hanževački, Dom zdravlja Zagreb-Zapad,

Digitalne mobilne tehnologije i e-zdravstvo u Domovima zdravlja - Antonija Balenović,  Dom zdravlja Zagreb-Centar, MEF Sveučilišta u Rijeci,

Dom zdravlja ili koncesija - kako motivirati kolege da izaberu ostanak u DZ?-Marko Rađa,  Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije,

Socijalna jednakost liječnika obiteljske medicinepravo ili utopija? - Aida Jelaska,  Dom zdravlja Zagreb-Centar,

Dom zdravlja - ustanova za izobrazbu medicinskih profesionalaca-  Venija Cerovečki,  Hrvoje Tiljak,  Dom zdravlja Zagreb-Centar, MEF Sveučilišta u Zagrebu

Javnozdravstveni aspekti starenja i zdravstvena zaštita starijih ljudiplaniranje aktivnosti i zastupljenost u programima Domova zdravlja - Ranko Stevanović, Tomislav Rukavina, v.d. ravnatelj HZJZrvatski zavod za javno zdravstvo, dekan MEF Sveučilišta u Rijeci

 

Teme za DENTALNU MEDICINU

Zajednička Plenarna predavanja 1-7

Dentalna medicina u RH: jučer danas sutra- Siniša Varga, ministar zdravlja  RH

Novi model ugovaranja - 2 godine poslije - novosti u 2015., problemi, nejasnoće i promjene- Tatjana Prenđa Trupec, ravnateljica HZZO

Dental care in EU - guidelines for the future of dental care in EU- poseban gost-predavač: Corrado Paganelli dr.med.dent., predsjednik CECDO-a (COUNCIL OF EUROPEAN CHIEF DENTAL OFFICERS)

Dentalna medicina u EU - pratimo li Europu, EU dental manual - Goran Žurić, Nacionalno povjerenstvo za dentalnu medicine,

Strateški plan promicanja i zaštite oralnog zdravlja - Ivana Čuković Bagić, prorektorica Zagrebačkog sveučilišta,

Pravni aspekti dentalne medicine - Kako pristupiti nezadovoljnom pacijentu, sudska tužba i prevencija tužbe) -  Jasminka Polić, gl. tajnica Hrvatske komore dentalne medicine,

Nacionalni preventivni programi - Kep indeks nacije -  Željko Rotim, posebni savjetnik ministra zdravlja za dentalnu medicine,

Dentalna zdravstvena zaštita u RH 2020. godine - što nam govore pokazatelji -  Goran Žurić, Nacionalno povjerenstvo za dentalnu medicine,

Partnerski odnos ordinacija dentalne medicina sa MIZ / HZZO / HZJZ - Željko Rotim, posebni savjetnik ministra zdravlja RH za dentalnu medicine,

Dentalni turizam u RH - primjer poliklinike RIDENT - Nataša Rubeša, zamjenica ravnatelja poliklinike RIDENT,

Inspekcije u ordinaciji - koje su i što kontroliraju?! - Luka Lubina,

Nove tehnologije i informatički alati u ordinacijama dentalne medicine - Dunja Durut, HZZO i Davor Pokupec,

Skupna praksa, peer grupe - Uočeni problemi, prijedlozi poboljšanja - -Matea Lapaš Barišić

Položaj "domskih" doktora dentalne medicine -  Stevo Vojnović,

Dječja dentalna medicina - gdje smo danas, a gdje želimo biti?, -  Hrvoje Jurić, predstojnik Zavoda za dječju stomatologiju SFZG,

Jesmo li skidači kamenca ili specijalisti koji spašavaju zube - preventiva odraslih -  Andrija Petar Bošnjak,.

Rana prevencija oralnih karcinoma u ordinaciji PZZ - Vanja Vučičević Boras, SFZG

Molarno Incizalna hipomineralizacija - kako je na vrijeme prepoznati?! - Ivana Čuković Bagić, prorektorica Zagrebačkog sveučilišta,

Sedacija u ordinaciji dentalne medicine -  Dubravka Negovetić Vranić, SFZG,

Prevencija straha u ordinaciji dentalne medicine i psihološka priprema pacijenta- Jesenka Jeličić,

Stomatolog vs. ortodont - Zašto se još uvijek ne razumijemo? - Nataša Radica,

Ortodoncija i HZZO - Možemo li još bolje komunicirati? - Nataša Radica,

Internet marketing i oglašavanje ordinacije - pozicionirajte se na najvećoj medijskoj mreži-- Luka Lubina,

Dentalna medicina i EU fondovi - Anja Celio - Cega,

 

Teme za MEDICINSKE SESTRE  

Zajednička Plenarna predavanja 1-7

Medicinska sestra u transformaciji sustava zdravstvene zaštite – predstavnik HKMS, Antun Bajan

Profesionalno ponašanje u sestrinstvu - Biserka Režek,

Upravljanje karijerom - Krešimir Rotim,

Visokoškolsko obrazovanje medicinskih sestara u 21. stoljeća- Aleksandar Racz,

Nedostatak medicinskih sestara i razlozi migracija medicinskih sestara u Hrvatskoj- Anica Prašnjak predstavnik HSSMS-MT,

Medicinska sestra u Ministarstvu zdravlja i koeficijenti medicinskih sestara u sustavu zdravstva- Marija Kadović,

Razvoj projekata u sestrinstvu pri EU fondovima- Normela Radoš,

Menadžment u kliničkom sestrinstvu - Biljana Kurtović,

Informatizacija sestrinske dokumentacije- Vesna Svirčević,

Medicinska sestra u službi hitne pomoći- Damir Važanić,

Medicinska sestra u privatnom sektoru -Gorana Božić,

Opsežnost sestrinske dokumentacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Suza Valenčak,

Povezanost i odgovornosti zdravstvene njege u kući i tima obiteljske medicne- Vanja Ramljak,

Organizacijski izazovi u sestrinstvu na razini sekundarne zdravstvene zaštite- Snježana Jušić,

Organizacijski izazovi u sestrinstvu na razini tercijalne zdravstvene zaštite - Adriano Friganović,

 

 

OKRUGLI STOLOVI  

1. Uloga supsidijarnosti u zdravstvenom sustavu RH i načini suradnje doktora, PZZ, SKZZ, bolnica i Nacionalni plan razvoja bolnica  

sudionici: Ministar zdravlja RH, Ravnateljica HZZO-a, predstavnik HLK-a, predstavnik KoHOM-a, predstavnik Domova zdravlja, predstavnik HUBOL-a i predstavnik bolnica, ravnatelj UPUZ-a

 

2. Uloga koncesionara i domova zdravlja u zdravstvenom sus

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.