Životopis današnjeg šefa Sabora i nekadašnjeg ministra zdravstva


Sabor RH

Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 5.01.2016.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Životopis današnjeg šefa Sabora i nekadašnjeg ministra zdravstva

Željko Reiner, član HDZ-a, je od 1993. do 2000. bio jedan od kreatora hrvatskog zdravstvenog sustav. Reiner je na konstituirajućoj sjednici Hrvatskoga sabora održanoj 28.12. 2015. izabran za predsjednika Sabora

 

Predsjednik 8. saziva Sabora akademik Željko Reiner iza sebe ima bogatu karijeru  liječnika, znanstvenika i političara. Bio je zamjenik ministra zdravstva Andrije Hebranga (1993.-1998.) a kad je  Hebrang preuzeo resor obrane, Reiner je postao ministar zdravlja (1998.-2000.)

 

Željko Reiner rođen je u Zagrebu 1953. gdje je završio osnovnu školu, Klasičnu gimnaziju i diplomirao na Medicinskom fakultetu.  Doktorirao je u 29. godini a redovni je profesor na Medicini postao s 35 godina. Na HAZU je postao jedan od najmlađih akademika u 53. godini.

 

Potječe iz ugledne liječničke obitelji, majka je bila profesorica pedijatrije i predstojnica dječje klinike u današnjem KBC Sestre milosrdnice u Vinogradskoj  a otac profesor interne i predstojnik interne klinike u Vinogradskoj.

U intervjuu za *Nacional br. 609/20070716 Reiner govorio o roditeljskom utjecaju na odabir  profesionalnog puta:

„Njihov utjecaj na mene je bio velik, ali ponajprije na razini svjetonazora, poglavito se  očitovao u tome da su me usmjerili prema studioznom i kritičkom pristupu znanstvenim problemima i etičkim principima, ali ne u izravnom smislu da postanem liječnik. Roditelji zapravo nisu htjeli da postanem liječnik. Iako je u njihovo vrijeme društveni položaj liječnika bio bolji nego danas, i tada se znalo kako je riječ o iznimno zahtjevnom i odgovornom poslu koji u nas nije bio primjereno plaćen. Ali ja sam još prije kraja osnovne škole odlučio otići na medicinu. Prijavio sam se i na Prirodoslovno-matematički fakultet i bio primljen, ali mi je bilo jasno da ne mogu paralelno studirati dva tako zahtjevna fakulteta. Iako su me na studiju zanimali i klinički predmeti, više su me tada privlačila znanstvena istraživanja…“

 

U već spomenutom intervjuu za Nacional, Željko Reiner govori i o dvojbama u karijeri - baviti se znanstvenim radom ili otići u kliniku među pacijente:  

„Karijeru sam počeo kao čisti znanstvenik jer sam prvo radno mjesto dobio na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu, gdje sam se bavio istraživanjem masnoća u krvi. Ali relativno brzo sam osjetio da neću biti potpuno zadovoljan ako ostanem isključivo u eksperimentalnim istraživanjima, jer je u to vrijeme, prije gotovo tri desetljeća, trebalo proći obično nekoliko godina da se neko otkriće počne primjenjivati u praksi. Zaključio sam kako bih bio sretniji da počnem kombinirati znanstveni rad s kliničkim, rad s pacijentima na odjelu i u ambulanti.“

 

U Reinerovoj karijeri važan je utjecaj imao boravak u inozemstvu:

Specijalizirao je internu medicinu u današnjem KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu a usavršavao se  u Njemačkoj i SAD-u. U Hamburg je otišao 1979. na poziv poznatog endokrinologa Heinza Frahma, koji je bio medicinski direktor Sveučilišne klinike Eppendorf, vrhunskog medicinskog centra. Nakon Njemačke slijedi usavršavanje u SAD-u, Oklahoma City. 1986. prekida znanstvenu karijeru u inozemstvu i vraća se u Zagreb gdje mu je ponuđeno vođenje Kliničkog odjela Zavoda za patofiziologiju na Rebru.

 

O  dvojbama - prekinuti znanstvenu karijeru u inozemstvu ili se vratiti  u Zagreb:

„Bio sam u iskušenju sredinom 80-ih, kada smo supruga, sin i ja živjeli u SAD-u, a u Hrvatskoj su prilike bile vrlo loše. U SAD-u dobijete vlastiti ured, laboratorij i nekoga da vam pomaže, i onda isključivo o vama ovisi hoćete li iskoristiti priliku. Želio sam iskoristiti te mogućnosti, posebno u eksperimentalnom radu. Racionalno gledajući, sve je govorilo da trebamo ostati u SAD-u, ali prevagnuli su emocionalni i domoljubni razlozi. Otprilike u isto vrijeme stigla je ponuda da preuzmem vođenje Kliničkog odjela Zavoda za patofiziologiju na Rebru. Odlučili smo se vratiti“.

 

Željko Reiner je počeo kao endokrinolog, a zatim se preusmjerio na izazov ateroskleroza: „Ako u bolestima postoji nešto dobro, onda je u ovom slučaju riječ o tome da su one preventabilne. Drugim riječima, na njih možemo utjecati načinom života, tako da ne pušimo, liječimo povećani tlak i masnoće, pazimo na prehranu i debljinu i fizički smo aktivni… Kad sam završio studij medicine, počela su me zanimati esencijalna pitanja poput toga kako spriječiti bolesti od kojih ljudi najčešće umiru. Već mi je tada bilo jasno da su glavni uzrok smrtnosti bolesti srca i krvnih žila, a znalo se da su povišene masnoće u krvi glavni čimbenik rizika za te bolesti. To me zainteresiralo i ubrzo sam magistrirao na tom području. Onda sam ga jedno vrijeme napustio i bavio se klasičnom endokrinologijom, ali sam se vratio lipidima i aterosklerozi tijekom boravka u Americi. Rekao bih da sam doživio evoluciju, budući da sam počeo kao klasični endokrinolog koji se posebno bavio metabolizmom masti, a zadnja dva desetljeća završio sam u području medicine koje se naziva preventivna kardiologija jer se bavi čimbenicima koji uzrokuju bolesti srca i krvnih žila. Volim se šaliti pa kažem da sam otišao iz endokrinologije, a još nisam stigao u kardiologiju, nego sam sada još negdje na pola puta.“ (*)

 

Rad Željka Reinera na menađerskim pozicijama u  najvećoj javnoj bolnici KBC Zagreb (Rebro):

 • pročelnik Kliničkog odjela Klinike za patofiziologiju u KBC-u Zagreb (1986.-1995.) i (2011.-2015.)
 • predstojnik Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Zagreb (1995. - 2003.)
 • pročelnik Zavoda za metaboličke bolesti u KBC-u Zagreb (2003.)  
 • ravnatelj KBC-a Zagreb  (2004. - 2012.);
 • pročelnik Kliničkog odjela Klinike za patofiziologiju u KBC-u Zagreb (1986.-1995.) i (2011.-2015.)

 

Dužnosti Željka Reinera u Vladi RH (premijeri Nikica Valentić i Zlatko Mateša):

 • zamjenik ministra zdravstva u vrijeme dok je ministar bio Andrija Hebrang (1993.-1998.)
 • ministar zdravstva (1998.-2000.)

 

Pedagoški rad Željka Reinera:

 • započinje 1988. godine kao  redovni profesora na Medicinskom fakultetu (MEF) u Zagrebu,
 • od 1990.   je  redoviti profesora na MEF-u Rijeka,
 • od 1997.  redoviti profesor interne medicine u trajnom zvanju na MEF-u Zagreb,
 • od 2000. do 2006. pročelnik Katedre za internu medicinu na  MEF-u Zagreb.

 

Znanstveni rad Željka Reinera:

 • 2006. postaje redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZ) kada mu je   dodijeljen naslov akademika i voditelja Odbora za aterosklerozu HAZU-a,
 • 1990. izabran za člana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH) a u razdoblju 2004.-2012.   bio je i predsjednik AMZH.

Članstvo u uglednim nacionalnim  medicinskim udruženjima:

 • Hrvatskog društva za aterosklerozu (osnivač),
 • Hrvatskog društva za hipertenziju (osnivač),
 • Hrvatskog društva za debljinu (osnivač), 
 • glavni tajnik Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ),
 • predsjednik Povjerenstva za lijekove RH (1992. - 2000.),
 • predsjednik Povjerenstva za dodjelu naziva primarijus (1998. - 2000.)
 • član Savjeta Sveučilišta u Zagrebu

Sudjelovanje u radu uglednih međunarodnih medicinskih udruženja:

 • Svjetska zdravstvena organizacija/WHO (član Izvršnog odbora 1995. - 1998.)
 • Europska asocijacija za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti/EACPR (član Upravnog odbora i predsjednik Odbora za znanost i smjernice)
 • Europsko kardiološko društva/ESC  (član Odbora za smjernice i Odbora za kongrese)
 • Svjetska udruge za aterosklerozu za Europu (član Upravnog odbora od 2012.)
 • Član je Kraljevskog liječničkog zbora (Royal College of Physicians), jedne od najuglednijih medicinskih institucija na svijetu. Članovi uglavnom dolaze iz Velike Britanije, a među rijetkim strancima su i trojica Hrvata – Mirko Koršić, Izet Aganović i Željko Reiner.

Publikacije: Reiner je autor 543 znanstvena i stručna rada i koautor 30-tak  knjiga i udžbenika iz područja medicine. Autor je i koautor Europskih smjernica za liječenje dislipidemija i Europskih smjernica za prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Član je uredništava međunarodnih i domaćih stručnih časopisa te recenzent najpoznatijih svjetskih znanstvenih časopisa. Član je znanstvenih odbora brojnih europskih i svjetskih kongresa iz područja ateroskleroze, kardiologije.

 

Recenzenzije znanstvenih projekata financiranih od strane EU: u  2007. godine kao recenzent sudjelovao u ocjenjivanju 15-ak projekata koji pokušavaju dati odgovore na ključna pitanja dijagnostike i liječenja iz kardiovaskularnog područja, u sklopu Okvirnog programa VII, s volumenom  financiraja 12 milijuna eura.

 

Dužnosti Željka Reinera u Saboru RH:

U prošlom, 7. sazivu Sabora (2011.-2014.) imao je  prvi mandat saborskog zastupnika:

 • potpredsjednik Sabora,
 • član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku,
 • član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu,
 • član Odbora za međuparlamentarnu suradnju,
 • zamjenik člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative

U aktualnom, 8. sazivu Sabora (konstituirajuća sjednica 28.12.2014.) ima drugi mandat  saborskog zastupnika:

 • predsjednik Sabora,

 

Učešće u Domovinskom ratu

Bio je  dragovoljac u Domovinskom ratu (član Glavnog sanitetskog stožera, pričuvni pukovnik Hrvatske vojske)

 

Obiteljski status

Oženjen. Njegova je supruga liječnica Eugenia Tedeschi-Reiner, specijalistica za očne bolesti, sveučilišna izvanredna profesorica te pročel­nica zavoda Klinike za očne bole­sti u KBC „Sestre milosrdnice“ u  Zagrebu. Rođe­na je u Splitu a potječe iz poznate korčulanske obitelji Tedeschi. Imaju sina Ivana  i kći Mariju.

 

Ostalo

Željko Reiner se služi  engleskim, njemačkim, talijanskim, francuskim i  slovenskim jezikom a na materinjem je jeziku objavio 2 knjige pjesama: „Žejni sred zvirajnka", 1984; „Vrijeme sna i vrijeme jave", 2003.   U mladosti je  pisao tekstove u tadašnjem Omladinskom tjedniku i Studentskom listu. Sedamdesetih je  kao tekstopisac osvajao festivalske nagrade, posebno na Festivalu zagorskih popevki u Krapini (“Pereci” s Ibricom  Jusićem, “Mati” s Arsenom Dedićem).

Izvor: Životopis Željka Reinera, www.sabor.hr

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.