Tko su članovi Saborskog odbora za zdravstvo i kontakt podaci


Ines Strenja Linić

Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 25.02.2016.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Tko su članovi Saborskog odbora za zdravstvo i kontakt podaci

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Sabora RH bavi se utvrđivanjem i praćenjem provođenja politike a u  postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela za:  

– zdravstvenu zaštitu i organizaciju zdravstvene službe,

– suzbijanje bolesti ovisnosti,

– socijalnu skrb,
– prava osoba s invaliditetom,

– zaštitu prognanih i raseljenih osoba,

– zaštitu starih i imovinski nezbrinutih osoba te druga pitanja socijalne politike i zdravstva.

 

Odbor ima 13 članova, a među njima su i  3 bivša ministra zdravlja (Milinović, Varga) i socijalne skrbi (Opačić)

Formalni profesionalni background:

 • 9 liječnika (Strenja-Linić,Varga, Penić, Komparić-Devčić, Milinović, Ljubić,Vukelić, Dodig, Kirin)
 • 1 duplomirani vjeroučitelj (Sladoljev)
 • 1 diplomirana politologinja (Opačić)
 • 2 zastupnice s SSS –ekonomisticai upravno-birotehnička administratorica (Damjanović,Ilić)

Po stranačkoj pripadnosti:

 • 4 člana SDP-a (Varga,Opačić,Penić, Komparić-Devčić)
 • 3 članova HDZ-a (Milinović, Ljubić,Vukelić)
 • 2 člana MOSTA (Strenja-Linić,Sladoljev)
 • 2 člana desnih HDS i HSP AS-a (Dodig,Kirin)
 • 1 član HNS-a (Damjanović)
 • 1 član HSU-a (Ilić)

 Članovi Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku su uglavnom bez iskustva u saborskim klupama. Iznimka su:

 • Opačić Milanka (SDP) koju su glasači birali u čak pet prethodnih saziva Sabora: 2,4,5,6,7
 • Milinović Darko (HDZ) koji je bio biran  u tri prethodna saziva Sabora: 5,6, 7,
 • Ilić Marija (HSU) koja je bila u jednom prethodnom sazivu Sabora: 7,
 • Komparić Devčić Ana koja je bila u jednom prethodnom sazivu Sabora: 7,

Ono što je zabrinjavajuće je da čak trećina  članovi Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku -  nisu birana na izborima od strane glasača - već su ih postavili stranački čelnici pa su u Sabor i Odbor  ušli kao zamjene. To su:

 • Damjanović, Štefanija (HNS), zamjena za župana Posavca/mandat u mirovanju,
 • Penić, Davor (SDP), zamjena za bivšeg ministra Kotromanovića/mandat u mirovanju,
 • Sladoljev, Marko  (MOST), zamjena za ministra Dobrovića/mandat u mirovanju,
 • Vukelić, Lucijan  (HDZ), zamjena za ministra Butkovića/mandat u mirovanju

1.      Strenja-Linić, Ines (MOST, 8.izborna jedinica)

predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Sabora RH

Rođena je 4. rujna 1965. u Rijeci. Završila Medicinski fakultet u Rijeci (VSS - doktorica medicine, spec. neurolog, doktorica medicinskih znanosti). Dužnosti u Saboru:

- predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

- članica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

- članica Odbora za obranu Kontakt: Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku  01/4569 45301/4569 453, e-mail:odb.zdravstvo@sabor.hr

2.      Varga, Siniša (SDP, 1.izborna jedinica)

potpredsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Sabora RH

Rođen je 24. kolovoza 1965. u Zagrebu. Završio Stomatološki fakultet u Zagrebu (VSS - doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetike). Dužnosti u Saboru:

- potpredsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

- član  Odbora za europske poslove

Kontakt: Klub zastupnika SDP, 1/4569 313; 01/6303 06501/6303 065 , e-mail: klubsdp@sabor.hr

3.      Damjanović, Štefanija (HNS, 3. izborna jedinica)

Rođena 31. listopada 1957. u Čakovcu. Završila Ekonomsku školu u Čakovcu (SSS - ekonomistica). *Nije izabrana direktno već je u Sabor ušla kao zamjena za župana Posavca/mandat u mirovanju. Dužnosti u Saboru:

- članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

- članica Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo 

Kontakt: Klub zastupnika HNS - liberalnih demokrata, 01/4569 53601/4569 536 , e-mail: klubhns@sabor.hr  

4.      Marija Ilić (HSU, 5. izborna jedinica)

Rođena je 19. veljače 1945. u Belišću. Završila Upravnu školu u Osijeku (SSS - upravno-birotehnička administratorica).Dužnosti u Saboru:

- članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

- potpredsjednica Mandatno-imunitetnog povjerenstva

Kontakt: Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika, Nezavisne liste Stipe Petrine i nezavisnih zastupnika: 01/4569 46701/4569 467 ; 01/6303 96701/6303 967 , e-mail: klubhsu@sabor.hr
Prethodni mandati: 7. Saziv 

5.      Dodig, Goran   (HDS, . izborna jedinica)

Liječnik. Dužnosti u Saboru:

- član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

Kontakt:*

6.     
Kirin, Ivan (HSP AS, 8. izborna jedinica)

Rođen je 1. siječnja 1951. u Donjem Viduševcu (općina Glina). Završio Medicinski fakultet (VSS - doktor medicine, primarijus).Dužnosti u Saboru:

- član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

- član Odbora za ratne veterane

Kontakt:*

7.     
Komparić Devčić, Ana (SDP, 8. izborna jedinica),

Rođena je 18. travnja 1976. u Rijeci. Završila Medicinski fakultet u Rijeci (VSS - doktorica medicine). Dužnosti u Saboru:

- članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

- članica Odbora za obitelj, mlade i sport
- članica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove
- članica Odbora za ravnopravnost spolova

Kontakt: Klub zastupnika SDP, 01/4569 31301/4569 313 ; 01/6303 06501/6303 065 , e-mail: klubsdp@sabor.hr

Prethodni mandati: 7. Saziv, 

8.      Ljubić, Božo  (HDZ, 11. izborna jedinica),

Rođen je 30. rujna 1949. u Širokom Brijegu (Bosna i Hercegovina). Završio Medicinski fakultet u Zagrebu (VSS - doktor medicine, specijalist ortoped, doktor medicinskih znanosti, profesor doktor znanosti). Dužnosti u Saboru:

- član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

- predsjednik Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske

- član Odbora za vanjsku politiku

Kontakt: Klub zastupnika HDZ, 01/ 4569 47701/ 4569 477 ; 01/4569 53701/4569 537  ,e-mail: klubhdz@sabor.hr

9.     
Milinović, Darko (HDZ, 9. izborna jedinica)

Rođen je 25. 04. 1963. u Gospiću. Završio Medicinski fakultet u Zagrebu (VSS - liječnik, doktor medicine). Dužnosti u Saboru:

- član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku
- član Odbora za obitelj, mlade i sport

Kontakt:  Klub zastupnika HDZ, 01/ 4569 47701/ 4569 477 ; 01/4569 53701/4569 537 , e-mail: klubhdz@sabor.hr

Prethodni mandati: 5,6,7 Saziv

10.  Opačić, Milanka  (SDP, 7. izborna jedinica)

Rođena je 17. travnja 1968. u Zagrebu. Diplomirala na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirana politologinja). Dužnosti u Saboru:

- članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

- potpredsjednica Hrvatskog sabora  

Kontakt: Klub zastupnika SDP, 01/4569 31301/4569 313; 01/6303 06501/6303 065, e-mail: klubsdp@sabor.hr

Prethodni mandati:2,4,5,6,7 Saziv

11.  Penić, Davor (SDP, 10.izborna jedinica)

Rođen je 19. prosinca 1957. u Splitu. Završio Medicinski fakultet u Zagrebu (VSS - doktor medicine, specijalist medicine rada). *Nije izabran direktno već je u Sabor ušao kao zamjena za bivšeg ministra Kotromanovića/mandat u mirovanju. Dužnosti u Saboru:

- član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

- član Odbora za zaštitu okoliša i prirode

Kontakt: Klub zastupnika SDP, 01/4569 31301/4569 313; 01/6303 06501/6303 065, e-mail: klubsdp@sabor.hr

12.  Sladoljev,Marko  (MOST, 7.izborna jedinica)

Rođen je 25. travnja 1973. u Zagrebu. Završio Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani vjeroučitelj). *Nije izabran direktno već je u Sabor ušao kao zamjena za ministra Dobrovića/mandat u mirovanju. Dužnosti u Saboru:

- član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

- član Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Kontakt: Klub zastupnika MOSTA, 01 4569 61601 4569 616, e-mail: klubmost@sabor.hr 

13.  Vukelić, Lucijan  (HDZ,  8.izborna jedinica)

Rođen je 26. siječnja 1963. u Beogradu (Republika Srbija). Završio Medicinski fakultet u Rijeci (VSS - doktor medicine). *Nije izabran direktno već je u Sabor ušao kao zamjena za ministra Butkovića/mandat u mirovanju.

Dužnosti u Saboru:

- član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

Kontakt: Klub zastupnika HDZ, 01/ 4569 47701/ 4569 477; 01/4569 53701/4569 537, e-mail: klubhdz@sabor.hr

*Kontakt:Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, 01 4569 45301 4569 453, e-mail: odb.zdravstvo@sabor.hr

Tajnica Odbora Sanja Vuletić; 01/4569 41101/4569 411, e-mail:  svuletic@sabor.hr   


Izvor podataka:

http://www.sabor.hr/odbor-za-zdravstvo-i-socijalnu-politiku

 

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.