Do 06.04.2016. primjedbe na Pravilnik o dopunskom radu liječnika


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 5.04.2016.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Do 06.04.2016. primjedbe na Pravilnik o dopunskom radu liječnika

Do 6. travnja traje  javna rasprava (internetsko savjetovanje) o Nacrtu Pravilnika o dopunskom (honorarnom) radu liječnika. Puni je naziv tog dokumenta: Nacrt prijedloga Pravilnika o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca. Tekst je dostupan  na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanja s javnošću „e-Savjetovanja“.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare u razdoblju od 22. ožujka do 06. travnja 2016. godine putem:

  • e-maila: savjetovanje@miz.hr
  • središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje „e-Savjetovanja" uz obaveznu prethodnu registraciju putem poveznice: https:// esavjetovanje.gov.hr//Account/Register     

Novim Pravilnikom o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca predlaže se uredno izvršavanje obveza iz radnog odnosa za poslodavca, kao osnovno mjerilo za davanje odobrenja za dopunski rad zdravstvenom radniku.

 

Cilj Pravilnika je:  

  • da se svim zdravstvenim radnicima koji podnesu uredan zahtjev pod istim uvjetima omogući dopunski rad kod drugog poslodavca,
  • da  poslodavac za kojeg će zdravstveni radnik obavljati poslove u dopunskom radu mora ispunjavati minimalne uvjete za obavljanje zdravstvene djelatnosti čime se sprječava nezakonito obavljanje zdravstvene djelatnosti,
  • također, važno je da poslodavac ima točnu informaciju o vrsti poslova, mjesečnom broju sati i rasporedu dopunskog rada zdravstvenog radnika, da isti ne remeti radnikovo redovno obavljanje poslova iz ugovora o radu,
  • također se predviđa kao povreda iz radnog odnosa obavljanje dopunskog rada bez odobrenja poslodavca, kada je to utvrdila zdravstvena inspekcija ili poslodavac.

 

NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

Na temelju članka 125.a stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 22/14 i 154/14), ministar zdravlja donosi

 

PRAVILNIK O MJERILIMA ZA DAVANJE ODOBRENJA ZDRAVSTVENOM RADNIKU ZA SKLAPANJE POSLOVA IZ DJELATNOSTI POSLODAVCA

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjerila za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova za svoj račun iz zdravstvene djelatnosti poslodavca (u daljnjem tekstu: odobrenje za dopunski rad).

 

Članak 2.

(1) Poslove iz zdravstvene djelatnosti poslodavca, za svoj račun, mogu obavljati svi zdravstveni radnici koji uredno izvršavaju svoje obveze iz radnog odnosa za poslodavca i imaju odobrenje za dopunski rad ravnatelja zdravstvene ustanove u kojoj su zaposleni.

(2) Uvjet za davanje odobrenja za dopunski rad jest prethodno sklopljeni ugovor o međusobnim pravima i obvezama između poslodavca i zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, odnosno privatnog zdravstvenog radnika kod kojeg će zdravstveni radnik za svoj račun obavljati poslove iz djelatnosti poslodavca.

 

Članak 3.

(1) Ravnatelj zdravstvene ustanove obvezan je dati odobrenje za dopunski rad zdravstvenom radniku u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, pod uvjetom da je zdravstveni radnik uz pisani zahtjev priložio sljedeću dokumentaciju:

- rješenje kojim je utvrđeno da zdravstvena ustanova/trgovačko društvo ispunjava uvjete u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti odnosno uvjete za obavljanje privatne prakse, u kojoj zdravstveni radnik namjerava obavljati dopunski rad,

- izjavu zdravstvenog radnika o vrsti poslova koje će obavljati u dopunskom radu, mjesečnom broju sati i rasporedu dopunskog rada.

(2) Ako ravnatelj zdravstvene ustanove u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva iz stavka 1. ovog članka ne donese odluku, smatra se da je zdravstveni radnik koji je podnio uredan zahtjev dobio odobrenje za dopunski rad od poslodavca.

 

Članak 4.

(1) Odobrenje za dopunski rad daje se na godinu dana.

(2) U slučaju kada zdravstvena inspekcija ili poslodavac utvrde da je zdravstveni radnik obavljao poslove za svoj račun iz zdravstvene djelatnosti poslodavca bez odobrenja za dopunski rad, zdravstvenom radniku poslodavac ne smije dati odobrenje za dopunski rad u razdoblju od dvije godine od dana kada je to utvrdila zdravstvena inspekcija ili poslodavac (ako je poslodavac zdravstvenom radniku uskratio odobrenje ili zdravstveni radnik nije podnio uredan zahtjev).

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka dopunski rad bez odobrenja poslodavca smatra se povredom obveza iz radnog odnosa.

(4) Ako poslodavac utvrdi da zdravstveni radnik kojem je izdao odobrenje za dopunski rad neuredno izvršava svoje obveze iz radnog odnosa, poslodavac je obvezan donijeti odluku o uskrati odobrenja za dopunski rad i ne smije zdravstvenom radniku dati novo odobrenje za dopunski rad u razdoblju od dvije godine od dana kada je to utvrdio.

 

Članak 5.

Poslodavac vodi posebnu evidenciju odluka o davanju i uskrati odobrenja za dopunski rad.

 

Članak 6.

Postupci davanja odobrenja zdravstvenom radniku za dopunski rad započeti po odredbama Pravilnika o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz ovoga Pravilnika.

 

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca („Narodne novine“, broj 113/2015).

 

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.