*Dan NE! pušenju: još nema odbojnih šok fotografija na cigaretama


http://ec.europa.eu/health/tobacco/products

Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 31.05.2016.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

*Dan NE! pušenju: još nema odbojnih šok fotografija na cigaretama

Samo 11 od 28 država članica EU je u roku do 20.05.2016. prenijelo novu Duhansku direktivu u svoja nacionalna zakonodavstva

 

Probijen je rok za primjenu nove Duhanske direktive **2014/40/EU, koja radikalno mijenja izgled svake kutije cigareta u EU a koja je stupila na snagu 20.05. 2016. godine. Kutije cigareta  će biti prekrivene šokantnim fotografijama štetnih posljedica pušenja za zdravlje. Te fotografije i tekstualna zdravstvena upozorenja zauzimat će 65% površine kutije. Cigarete s okusom mentola bit će zabranjene od 2020. godine.

 

Od 28 država čla­nica EU:

  • samo je 11 država formalno  u zadanom roku obavijestilo Europsku komisiju da su u svoja nacionalna zakono­davstva prenijele novu Duhansku direktivu koja obvezuje proizvo­đače cigareta da od 20.05.2016. godine na pakiranju koriste eksplicitne fo­tografije zdravstvenih tegoba koje pušenje izaziva.
  • još 6 država  je završilo parlamentarne procedure, ali nije poslalo formalnu obavijest Europskoj komisiji da su u svoja nacionalna zakono­davstva prenijele novu Duhansku direktivu
  • 3  države završavaju ovih dana parla­mentarne procedure  prijenosa Direktive 2014/40 EU  u svoja nacionalna zakono­davstva,
  • 8 ostalih članica EU – a među njima je i Hrvatska – još nije dostavilo Europskoj  komisija  informacije o tome kada planiraju prenijeti Duhansku di­rektivu 2014/40/EU u svoja zakonodavstva, no očekuje se da će to biti  tijekom ljeta.

To su sve podaci koje su  20.05. 2016.  iznijeli dužnosnici EK u Bruxellesu, nakon što je istekao formalni rok za prenošenje Duhanske direktive 2014/40/EU, u na­cionalna zakonodavstva.

 

„Kako je Hrvatska medu posljednjih osam zemalja, a bez nacionalnog zako­na proizvođači nemaju obvezu početi proizvoditi pakiranja s upozoravajućim fotografijama, to znači da ni tvornice duhana u Hrvatskoj ne moraju od 20. 05.2016. pro­izvoditi nova pakiranja, već mogu čekati da se Duhanska direktiva 2014/40/EU  prenese u hrvatski zakon.

 

No, iako Europska komisija ima ovlasti da tuži države koje nisu prenijele Direktivu u zadanom roku, izvori iz Europske komi­sije tvrde da će i posljednjih osam država koje najviše kasne vjero­jatno završiti posao prije nego što iz Komisije uopće stigne prvo pismeno upozorenje s pitanjem zbog čega se kasni. To prvo pismo iz Europske komisije planiraju slati tek u srpnju 2016., a o kaznama još i ne razmišljaju.“ ( Izvor: Večernji list 20160521 Krasnec)

 

*SVJETSKI DAN ne!PUŠENJU (World No Tobacco Day) 

Obilježava se svake godine 31. svibnja na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Tradicija da se javnozdravstvenim kampanjama obilježavanja Dana bez pušenja i bez duhanskog dima započela je 1989. godine.  

 

**TOBACCO PRODUCTS DIRECTIVE (2014/40/EU)  prihvaćena  je 2014. godine a  stupila je na snagu 20.05.2016.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.