Dossier: EU fondovi i zdravstvo 001


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 8.06.2016.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Dossier: EU fondovi i zdravstvo 001

U želji da informacije budu još sažetije, preglednije i dostupnije – kad je riječ o mogućnostima koje EU fondovi otvaraju sektoru hrvatskog zdravstva – specifično privatnim inicijativama, kako u poslovnim tako i u organizacijama civilnog društva – odlučili smo jednom tjedno objavljivati tematske članke. Počinjemo s programom OBZOR 2020 (Horizon 2020). Proračun za taj program iznosi 78,6 milijardi eura.

 

Glavni instrumenti OBZORA 2020. su:

 • bespovratna sredstva za istraživanje i razvoj (100% financiranje svih aktivnosti i sudionika u konzorciju s najmanje 3 partnera iz 3 različite zemlje članice ili pridružene zemlje),
 • bespovratna sredstva za inovacije (70% financiranja svih aktivnosti i sudionika u konzorciju), aktivnosti potpore i koordinacije (100% financiranje svih aktivnosti),
 • sufinanciranje aktivnosti (co-funding),
 • instrument za MSP,
 • predkomercijalna nabava,
 • javna nabava inovativnih rješenja,
 • nagrade.

 

OBZOR 2020. (Horizon 2020) je  program EU za razdoblje od 2014. do 2020. godine a  struktura mu se  temelji  na 3  prioriteta:

 • Prioritet  br.1 programa OBZOR 2020. =IZVRSNA ZNANOST (Excellent Science),
 • Prioritet  br.2 programa OBZOR 2020. =INDUSTRIJSKO VODSTVO (Industrial Leadership), 
 • Prioritet  br.3 programa OBZOR 2020. =DRUŠTVENI IZAZOVI (Societal Challanges).

Financiranje projekata unutar Prioriteta  br.3 programa OBZOR 2020   je usredotočeno na 7 DRUŠTVENIH IZAZOVA (Societal Challanges):

 1.  ZDRAVLJE, DEMOGRAFSKE PROMJENE I KVALITETA ŽIVOTA (društveni izazov br.1 Zdravlje)
 2. SIGURNOST HRANE, ODRŽIVA POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO, ISTRAŽIVANJE MORA, POMORJA I UNUTARNJIH VODA I BIOEKONOMIJA (društveni izazov br.2 Hrana-Poljoprivreda-Šumarstvo-More)
 3. SIGURNA, ČISTA I UČINKOVITA ENERGIJA (društveni izazov br.3 Energija)
 4. PAMETNI, ZELENI I INTEGRIRANI PROMET (društveni izazov br.4 Promet)
 5. KLIMATSKA AKTIVNOST, OKOLIŠ, UČINKOVITOST RESURSA I SIROVINE (društveni izazov br.5 Okoliš-Klima-Resursi-Sirovine)
 6. UKLJUČIVA INOVATIVNA I PROMIŠLJENA DRUŠTVA (društveni izazov br.6 Uključiva Društva)
 7. SIGURNA DRUŠTVA (društveni izazov br.7 Sigurnost)

 

U seriji članaka o EU fondovima na našem portalu, fokusirat ćemo se na:

 • Prioritet br.3 programa OBZOR 2020 = DRUŠTVENI IZAZOVI (Societal Challanges)  te unutar toga na
 • Društveni izazov br.1=ZDRAVLJE

 

Aktivnosti

Uspješna promocija zdravog načina života  i prevencija bolesti oslanjaju se na razumijevanje osnovnih odrednica zdravlja te na učinkovite metode prevencije kao što su cjepiva, ali i na učinkovito praćenje zdravlja i bolesti programima praćenja.Specifične aktivnosti uključuju:

 • razumijevanje odrednica zdravlja, kao što su klimatski faktori i okoliš; bolju promociju zdravog načina života i prevenciju bolesti,
 • razumijevanje razvoja bolesti i bolju dijagnostiku;
 • razvoj ranih metoda dijagnosticiranja i praćenja bolesti;
 • poboljšanje određivanja sklonosti za razvoj bolesti;
 • poboljšanje pripravnosti;
 • razvoj boljih preventivnih cjepiva;
 • razvoj in-silico medicine za bolji menadžment bolesti te predviđanje razvoja bolesti i ishoda terapija; učinkovitije terapije;
 • transfer znanja u kliniku;
 • inovativne aktivnosti široke primjene;
 • bolje iskorištavanje medicinskih podataka;
 • aktivno starenje te samostalan i potpomognut život;
 • osposobljavanje pojedinaca za praćenje vlastitog zdravlja;
 • razvoj znanstvenih metoda i alata za podršku izrade razvojne strategije i regulative;
 • optimiziranje učinkovitosti zdravstvenog sustava;
 • smanjivanje nejednakosti donošenjem odluka koje se temelje na dokazima
 • te širenje dobre prakse.

U slijedećem nastavku: natječaji u srpnju 2016.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.