Tek 12 % hrvatskih liječnika dozvoljava objavu financiranja


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 6.07.2016.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Tek 12 % hrvatskih liječnika dozvoljava objavu financiranja

Liječnici u straha od percepcije javnosti - javna objava prijenosa vrijednosti farmaceutske industrije

 

„Poštu­jemo privatnost, nikoga ne mo­žemo siliti ni uvjetovati objavu. Na razini EU u dnu smo po broju privola zbog straha od percepcije javnosti“ - kazao je Sani Pogorilić, izvršni direktor Inovativne farma­ceutske inicijative (IF!)* na konferenciji za medije povodom javne objave prijenosa vrijednosti. Riječ je o velikom iskoraku inovativne farmaceutske industrije prema transparentnosti te novoj praksi da se do 30. lipnja objave sva prošlogodišnja  ulaganja u eduka­ciju liječnika (kotizacije, putni troškovi, hotelski smještaj), honorari za predavanja,  donacije bolnicama (aparati, lijekovi) te financiranje  udruga liječnika i paci­jenata.

 

Objava takvih podataka od ove godine postaje uobičajena praksa kako u Hrvatskoj, tako i u još  32 države.

 

Međutim, farmaceutske kompanije objavi­le su na svojim mrežnim stranicama pojedinačne troškove  za tek oko 12% liječnika koji su potpisali da  pristaju na to da se javno na internetu objave njihova imena i iznosi koje su primili od farmaceutske industrije, uglavnom za edukaciju. Svi ostali prijenosi vrijednosti objavljeni  su zbirno.

 

Primjerice inovativna farmaceutska kompanija Novartis imala je u 2015. godini „prijenosa vrijednosti“ od ukupno: 7,745.615,62 kn

ukupan iznos za pojedinačne primatelje, po 642 stavke (put, smještaj, kotizacija, naknada za usluge)

4,139.6.l2,91 kn

Hrvatska kooperativna grupa za hematološke bolesti – Krohem

166.000 kn

Hrvatska udruga leukemija i limfomi

500.000 kn

Hrvatski liječnički zbor

851.871,25 kn

Hrvatsko kardiološko društvo

224.722,00 kn

KBC Zagreb

414.763,19 kn

KBC Split

136.483,13 kn  

Zašto su hrvatski liječnici u straha od objave podataka da im je neka farmaceutska kompanija financirala edukacije  – kad se zna da medicina ubrzano napreduje, da je kontinuirana edukacija liječnika obvezna jer bez nje liječnik ne može obnavljati licencu... A baš zahvaljujući financijskoj potpori farmaceutskih kompanija realizira se i najveći dio edukacije liječnika.

 

Na pitanje o tome zašto dio liječnika zazire od objava svota koje im daju farmaceutske tvrtke - odgovor daje  dr. Vikica Krolo, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) a mi prenosimo dio njenog intervjua objavljenog u Večernjem listu*:

„Liječnici načelno podržavaju transparentnost podataka o plaćanjima farmaceutskih kom­panija, ali istodobno ih tek mali dio pristaje da se objave podaci o njihovim primicima. Zašto?

Dosta liječnika boji se jer javnost nije dovoljno upoznata o čemu je riječ. I sami donedavno nisu znali što se može primiti od far­maceutske industrije kao dar ili pomoć pri edukaciji, a što ne. Upravo zbog nedorečenih pravila ponašanja između farmaceutske industrije i liječnika proizašla je afera Farmal, a nikako zbog ko­rumpiranosti liječnika obiteljske medicine, koje su pacijenti ocije­nili kao najuspješniji i najmanje korumpirani dio zdravstva. Mi­slim da se dio liječnika dvoumi potpisati ovu privolu o javnom objavljivanju podataka iz straha od krive prosudbe javnosti. Na­dam se da će vrijeme pokazati da su bili u krivu, da će javnost pozdraviti transparentno objav­ljivanje ovih podataka…

 

Koji su oblici suradnje liječnika s farmaceutskom kompanijom dopušteni?

Ono što svakako nije sporno jest da farmaceutska industrija smije financirati edukaciju liječnika. Ta­kođer plaća i predavanja. Ne vidi­mo razloga zbog kojih liječnik ne bi bio za to plaćen ako farma-kompanija smatra da je dovoljno edu­ciran i kompetentan da kolega­ma prenese relevantne činjenice proizašle iz rezultata istraživanja pojedinog lijeka, što ne znači da preferira isključivo taj lijek. Bilo bi ipak bolje da edukaciju financira Ministarstvo zdravstva ili HZZO, a da bi se ukinula svaka sumnja u moguću korupciju…

 

Čini se da je više obiteljskih li­ječnika nego bolničkih pristalo na objavu?

Čini se da je svaki drugi dao privo­lu jer mi nemamo što skrivati od javnosti. Posjećivala sam, i bili su mi plaćeni kongresi obiteljske medicine u Hrvatskoj. Osobno sam potpisala privolu da se moji podaci o suradnji javno prikažu. Mislim da moji pacijenti imaju pravo znati koja sam nova znanja i vještine stekla...Smatram da su svi liječnici koji su pristaju na objavu svojih podataka (prijenosa vrijednosti) pošte­ni i hrabri ljudi, koji se nemaju čega sramiti, kao i nitko tko po­šteno radi svoj posao.“ ( *Izvor: Večernji list 20160701)

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.