EU fondovi: natječaj za gradnju i opremu bolničke hitne (OHBP)


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 1.08.2016.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

EU fondovi: natječaj za gradnju i opremu bolničke hitne (OHBP)

Izvor: www.strukturnifondovi.hr

 

Naziv natječaja: Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

Referentna oznaka natječaja: KK. 0 8 .1 .1 .0 3

Status:  OTVOREN od 18.07.2016. do 31.12.2020.

Područje: zdravstvo

Prijavitelji: *

 

Više informacija:

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

Sažetak:

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a1.2 Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti koja uključuje aktivnosti navedene u točci 2.7 Uputa za prijavitelje (u daljnjem tekstu: Uputa).

Na razini hitne zdravstvene zaštite cilj je u okviru bolnica uspostaviti objedinjene hitne bolničke prijeme kao najučinkovitije u pristupu hitne medicinske skrbi. Sredstva u okviru ovog specifičnog cilja koristit će se kao potpora ulaganjima u *sedam (7) bolnica u RH za koje financiranje nije osigurano iz drugih izvora sa ciljem osiguravanja jednake dostupnosti hitne medicinske skrbi svim građanima RH. Iako je u Operativnom program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: OPKK) navedeno da će se potpora ulaganjima osigurati za četiri (4) bolnice, na temelju analize potrebnih ulaganja kao i raspoloživih izvora financiranja, odlučeno je da će se potpora osigurati za izgradnju/dogradnju/opremanje i za preostala tri (3) objedinjena hitna prijema identificirana programom unutar inicijalno predviđene alokacije sredstava.

Svrha ovog Poziva:

osiguravanje pristupa učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenih hitnih bolničkih prijema.

 

Predmet ovog Poziva:

uspostavljanje objedinjenih hitnih bolničkih prijema u sedam bolnica u RH kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 173.000.000,00 HRK.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. rujna 2016. godine.

Dokumentacija:

*Cjelokupna natječajna dokumentacija je dostavljena prihvatljivim prijaviteljima.

Učestala pitanja i odgovori:

Tijekom postupka dodjele, potencijalni prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja s ciljem pojašnjenja dokumentacije Poziva, a MRRFEU (UT) dužno je na njih odgovarati na način da ista s odgovorima šalje svim unaprijed određenim prijaviteljima u  roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog upita. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je postaviti isključivo elektroničkim putem na sljedeću adresu e-pošte: OHBP@mrrfeu.hr
 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odgovarati će isključivo na pitanja pristigla od prihvatljivih prijavitelja.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.