EU fondovi: natječaj za gradnju i opremu dnevnih bolnica/kirurgija


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 2.08.2016.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

EU fondovi: natječaj za gradnju i opremu dnevnih bolnica/kirurgija

Izvor: www.strukturnifondovi.hr

 

Naziv natječaja: Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

Referentna oznaka natječaja: KK.08.1.2.03

Status:  OTVOREN od 18.07.2016. do 31.12.2020.

Područje: zdravstvo

Prijavitelji: *

 

Više informacija:

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Kunkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

Sažetak:

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacija 9a2.1 Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama koja uključuje aktivnosti navedene u točki 2.7 Uputa, a koje će se provoditi u dvije grupe korisnika, Ministarstvo zdravlja u grupi 1 i 28 kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u grupi 2. Navedeni korisnici grupe 2 prihvatljivih korisnika određeni su Naci­onalnom strategijom razvoja zdravstva 2012. – 2020. i Nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u republici hrvatskoj 2015. – 2016., a navedeni su u Odluci ministra zdravlja od 4. srpnja 2016. godine (KLASA:910-04/15-04/77, URBROJ: 534-09-2/1-16-05).

 

Svrha ovog Poziva:

Povećanje isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj.

 
Predmet ovog Poziva:

Dodjela bespovratnih sredstava unaprijed određenim prijaviteljima kako bi se povećala isplativost i održivost zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj kroz poboljšanje učinkovitosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama smanjenjem broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene Nacionalnim planom za najmanje 10%.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva za ovaj Poziv iznose 725.480.000,00 HRK.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31.12.2020.
 
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. rujna 2016. godine. 

Dokumentacija:

*Cjelokupna natječajna dokumentacija je dostavljena prihvatljivim prijaviteljima.

 

Učestala pitanja i odgovori:

Tijekom postupka dodjele, potencijalni prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja s ciljem pojašnjenja dokumentacije Poziva, a MRRFEU (UT) dužno je na njih odgovarati na način da ista s odgovorima šalje svim unaprijed određenim prijaviteljima u  roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog upita. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je postaviti isključivo elektroničkim putem na sljedeću adresu e-pošte: DBDK@mrrfeu.hr.
 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odgovarati će isključivo na pitanja pristigla od prihvatljivih prijavitelja.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.