SDP(Narodna koalicija): program za zdravstvo, izbori 11.09.2016.


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 1.09.2016.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

SDP(Narodna koalicija): program za zdravstvo, izbori 11.09.2016.

Iz  izbornog programa SDP-ove Narodne koalicije izdvojili smo 35 najznačajnijih  odrednica za ZDRAVSTVO.  (Izvor: Narodna koalicija, izborni program 2016., Zdravstvo dostupno svima, glava 3.)

 

HZZO i SUSTAV ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA  (ZDRAVSTVO 2020.)
1. Osigurat ćemo HZZO-u status stručno upravljanog i POLITIČKI NEOVISNOG JAVNOG DOBRA. Očuvat ćemo HZZO kao JEDINSTVENU JAVNU USTANOVU koja svim hrvatskim građanima osigurava prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti.

FINANCIRANJE (STABILIZACIJA) ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

Za izlazak HZZO-a iz DRŽAVNE RIZNICE zaslužna je SDP&koalicijska Vlada u prošlom mandatu. Time je ostvaren pozitivan učinak na zdravstveni sustav jer se novac prikupljen za zdravstvo troši isključivo na zdravstvenu skrb.
2. DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  i dalje ostaje temelj solidarnog financiranja zdravstvenog sustava. I dalje će ostati obvezan ZA SVE ZAPOSLENE OSOBE I POSLODAVCE.
3. Ranjive skupine stanovništva poput djece, umirovljenika, osoba s niskim prihodima i invalida i dalje OSTAJU OSLOBOĐENE plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje  te će troškovi njihove zdravstvene zaštite biti upotpunjeni SREDSTVIMA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA.
4. I dalje ostaje ISTI OPSEG PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA.
5. SMANJIT ĆE SE PARTICIPACIJA za značajni dio zdravstvenih usluga, prije svega na preventivne pretrage i preglede specijalista kod kroničnih bolesti.
6, Povećanje prihoda  javnih bolnica ostvarit će se kroz usluge ZDRAVSTVENOG TURIZMA. Time će javne bolnice osigurati bolje uvjete liječenja za pacijente, ali istovremeno doprinjeti i rastu gospodarstva. 
7. Do povećanja prihoda javnih bolnica doći će i  putem partnera iz djelatnost  KLINIČKIH  ISPITIVANJA 

JAVNA NABAVA
8. JAVNA NABAVA: odgovorno upravljanje raspoloživim sredstvima u zdravstvenom sustavu i planiranje nabave lijekova, potrošnog medicinskog materijala i građevinske infrastrukture. Na ovaj način osigurat ćemo preduvjete za postizanje (maksimalne vrijednosti za uloženi novac u smislu cijene, kvalitete te rokova isporuke i plaćanja).

STRATEŠKI PROJEKTI U ZDRAVSTVU  ( RAZVOJ do 2020.godine)

9. IZGRADNJA BOLNICA I POLIKLINIKA u Rijeci, Puli, Dubrovniku, Varaždinu, Bjelovaru, Koprivnici, Sisku, Popovači, Novom Marofu, Splitu, Zagrebu (KBC Sestre milosrdnice i KB Merkur) sredstvima EU fondova i putem javno-privatnih partnerstva, a Klinika za dječje bolesti Zagreb kompletno će se preseliti na novu lokaciju.
Investirat će se u nove ENERGETSKI UČINKOVITE ZGRADE.

Investirat će se u DNEVNE BOLNICE u općim i županijskim bolnicama sredstvima iz EU fondovima, 

10.  Nabava nove DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE opreme u svim hrvatskim bolnicama.

11.  Modernizacija (nabava) opreme u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite (PZZ) sredstvima iz EU fondovima.

12. E-ZDRAVSTVO: olakšat ćemo pacijentu „prolazak“ kroz sustav uz visoku razinu sigurnosti osobnih podataka. Nastavlja se  informatizacije sustava zdravstva koja će se financirat  iz europskih sredstava.  Povezat će se sve zdravstvene ustanove. Planirano je  uvođenje eNaručivanja, eKartona, eUputnica, eNalaza, eNovorođenčeta.  

13.  Izgradnja novog proizvodnog pogona za IMUNOLOŠKI ZAVOD.

14. Bolnice kao CENTRI IZVRSNOSTI - unaprijediti bolničku zdravstvenu skrb, učiniti je dostupnijom za specifična zdravstvena stanja - najkvalitetnije zdravstvene usluge i vrhunske stručnjake. Prvi korak je osnivanje Nacionalnog centra za srce, Nacionalnog centra za mozak, Nacionalnog centra za dijabetes i Nacionalnog centra za maligne bolesti.

15.  POTICANJE PODUZETNIŠTVO U ZDRAVSTVU: u prošlom mandatu SDP-ove vlade otvoreno je 175 novih privatnih zdravstvenih ustanova što je 20 % više u odnosu na zatečeno stanje.

 

MJERE ZA ZAUSTAVLJANJE ODLJEVA ZDRAVSTVENOG KADRA IZ RH

S obzirom na mogući odljev kvalitetnog zdravstvenog kadra iz zemlje provest ćemo konkretne mjere za ostanak medicinskih sestara i tehničara kao i liječnika u domovini.

16.  Nastavit ćemo s POVEĆANJEM BROJA SPECIJALIZACIJA ZA LIJEČNIKE. U prethodnom mandatu SDP-a odobreno je 1.635 liječničkih  specijalizacija.

17.  Poduzimat  će se mjere za POČETAK STAŽIRANJA U NAJKRAĆEM ROKU  nakon diplomiranja radi što bržeg  ulazak mladih liječnika u sustav zdravstva. U prethodnom mandatu SDP-a zaposleno je 4. 907 pripravnika  u zdravstvenom sustavu a  broj zdravstvenih djelatnika mlađih od 30 godina povećan je za 3,7 % (2. 271 djelatnika).

18. VREMENSKO-KADROVSKI NORMATIVI u pružanju zdravstvenih usluga: Stvaranjem fleksibilnijih struktura u zdravstvenim ustanovama omogućit će se ravnomjernije radno opterećenje zdravstvenih djelatnika.

19.  Postepeno će se  uvoditi INOVATIVNI MEHANIZAMI NAGRAĐIVANJA, dodatne i nove stimulacije plaćanja za  djelatnike u zdravstvenom sustavu koji će poticati odgovornost, kvalitetu skrbi, zadovoljstvo pacijenata, rezultate liječenja te produktivnost pojedinaca. Zadovoljni djelatnici su osnova svakog uspješnog zdravstvenog sustava.

20.   SUBVENCIONIRAT će se  KAMATE NA STAMBENE KREDITE za liječnike i medicinske sestre i time pomoći u rješavanju njihovog stambenog pitanja.

 

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA do 2020.

21.  Osigurat ćemo da DIO BOLNIČKIH USLUGA PREUZIMAJU DOMOVI ZDRAVLJA. Pacijenti će imati mogućnost većinu svojih zdravstvenih potreba zadovoljiti u svom domu zdravlja, bliže svojim domovima i obiteljima, bez nepotrebnog putovanja u velike gradove i bolnice.

22.  Daljnje JAČANJE ULOGE OBITELJSKIH LIJEČNIKA, DOMOVA ZDRAVLJA I PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE kroz  UMREŽAVANJE svih dionika u zdravstvenoj skrbi. U proteklom je SDP-ovu mandatu Primarna zdravstvena zaštita unaprijedila svoju ulogu koordinatora zdravstvene skrbi a  uveden je i novi model ugovaranja primarne zdravstvene zaštite. Zahvaljujući tome, 40 je puta povećan broj preventivnih pregleda u prvoj godini po uvođenju novog modela ugovaranja PZZ-a što je  rezultiralo zbrinjavanjem čak 87 % pacijenata kod  liječnika obiteljske medicine bez upućivanja na dalje liječenje.

 

BOLNIČKO ZDRAVSTVO do 2020.

23.  Uspostavit ćemo STANDARD KVALITETE BOLNICA te uvesti MEĐUNARODNE AKREDITACIJE  koje će omogućiti hrvatskim bolnicama IZLAZAK NA EUROPSKO ZDRAVSTVENO TRŽIŠTE. Na taj način osigurat ćemo našim pacijentima dodatnu razinu kvalitete i sigurnosti.

24.  Uvest ćemo DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE SMJERNICE zasnovane na dokazima, sustavno prikupljati INDIKATORE KVALITETE i uspješnosti liječenja u bolnicama i primarnoj zdravstvenoj zaštiti.  

25.  Uvesti će se 3 RAZINE AKREDITACIJE zdravstvenih ustanova u RH

26.  Ubrzat ćemo PROCJENU ZDRAVSTVENIH TEHNOLOGIJA (HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT) preuzimanjem preporuka priznatih europskih instituta u procese javnih zdravstvenih ustanova i HZZO-a.

27.  Radi bolje zdravstveni  skrbi  pacijenata OJAČATI ĆE PRIMJENA NAČELA KORISNOSTI ZA DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE POSTUPKE KAO I ZA ZDRAVSTVENE TEHNOLOGIJE. Preoblikovat ćemo poslovne procese kao i strukturu pružatelja zdravstvene skrbi kako bismo realizirali postavljene ciljeve. Zdravstvo je inovativan segment društva, a mogućnosti moderne medicine u neprestanom su porastu.

28.  Uvest ćemo SUSTAV FINANCIRANJA vezan za IZVRŠENE USLUGE PREMA PACIJENTIMA. Naš cilj je teškim bolesnicima osigurati bržu dostupnost liječnika specijalista koja će im omogućiti skrb na najvišoj razini. Samo one zdravstvene ustanove s dokazanim iskustvom moći će primjenjivati medicinske inovacije i visokospecijalizirane terapije te će zbog toga novac ubuduće pratiti izvršenu uslugu i pacijenta, a ne neku određenu zdravstvenu ustanovu.

29.  Efikasnije pružanje bolničkih usluga kroz FUNKCIONALNU INTEGRACIJU POSTOJEĆIH BOLNIČKIH KAPACITETA te kontinuirano poboljšavati organizaciju rada.

30.  Vrhunska SPECIJALISTIČKA SKRB ZA MALIGNE BOLESTI u kliničkim bolničkim centrima bit će nastavljena kroz Program 72 sata obuhvatom i drugih sijela raka.

 

HITNA MEDICINA

31.  HHMS: cijeli teritorij zemlje će se pokriti hitnom helikopterskom medicinskom službom iz 5 baza. U prošlom je mandatu SDP pokrenuo HHMS s bazama na Krku i Braču koja je i  za najteža zdravstvena stanja osiguravala liječničku skrb unutar zlatnog sata i time spašava živote.

 

LISTE ČEKANJA

32.  LISTE ČEKANJA za sve specijalističke preglede, dijagnostičke zahvate i bolničko liječenje svest ćemo u definirane medicinski prihvatljive granice.

 

PREVENCIJA I UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA GRAĐANA

33.  Provodit ćemo mjere PREVENCIJE I UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA GRAĐANA: Zdravo odrastanje, zdravo životno i radno okruženje te mogućnost zdravog starenja ne smiju ovisiti o socijalnom statusu. Sveobuhvatna prevencija prožima sve društvene segmente. Prevencija i jačanje zdravstvenih kompetencija moraju postati obvezni sastavni dio u obrazovanju i kontinuiranom usavršavanju zdravstvenih djelatnika te ubuduće biti uključeni u oblikovanje stambenog prostora i radnog okruženja.

34.  Provest ćemo usvojene strategije i programe koji sadrže javnozdravstvene aktivnosti s primarnim ciljem SMANJENJA OBOLIJEVANJA OD KRONIČNIH BOLESTI. Kroz ove aktivnosti, koje počinju od najranijeg djetinjstva, CILJ JE DODATI 2 GODINE PROSJEČNOM OČEKIVANOM VIJEKU ŽIVOTA. Pušenje, alkohol i prekomjerna tjelesna težina još uvijek predstavljaju najveće izbježive zdravstvene rizike u Hrvatskoj. Stoga nam je cilj povećati preventivne napore kroz program Živjeti zdravo i jačanje aktivne ulogu pacijenata.

 

PALIJATIVNA SKRB 

35.  Moderan sustav zdravstvene zaštite karakterizira u prvom redu dobra skrb za KRONIČNE BOLESNIKE,  za one KOJI ISTOVREMENO BOLUJU OD VIŠE BOLESTI te za RANJIVE SKUPINE STANOVNIŠTVA.

 

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.