HDZ: program za zdravstvo, izbori 11.09.2016.


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 6.09.2016.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

HDZ: program za zdravstvo, izbori 11.09.2016.

Iz izbornog programa HDZ-a  izdvojili smo 35 najznačajnijih  odrednica za ZDRAVSTVO. (Izvor: HDZ, izborni program 2016., Zdravstvo, glava 09, strana 87- 90)

 

HZZO i  SUSTAV ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

1. HDZ podržava OBVEZNI SUSTAV JAVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, koji je univerzalan (svi su osigurani) i jednakopravan (svi su članovi solidarni i imaju podjednak tretman i usluge, uz osobitu skrb da najugroženiji građani ne ostanu bez kvalitetne nužno potrebne zdravstvene zaštite). Zdravstveni sustav zajednička je stečevina svih građana Hrvatske.

STRATEŠKI PROJEKTI U ZDRAVSTVU
2. OBJEDINJENI HITNI MEDICINSKI PRIJEMI (OHBP) U 7 BOLNICA iz EU fondova, za što je 2016. osigurano 173 milijuna kuna  za učinkovitiju i dostupniju hitnu zdravstvenu zaštitu.
3. DNEVNE BOLNICE I DNEVNE KIRURGIJE - rekonstrukcija, izgradnja i opremanje 28 KLINIČKIH, ŽUPANIJSKIH I OPĆIH BOLNICA iz EU fondova u iznosu od 725 milijuna kuna. Ova su ulaganja za učinkovitije i dostupnije dnevne bolnice i dnevne kirurgije te za povećanje isplativosti i održivost zdravstvenog sustava.  

MJERE ZA ZAUSTAVLJANJE DALJNJEG ODLJEVA ZDRAVSTVENOG KADRA IZ RH
4. Za 4 godine najmanje 5% VEĆE MIROVINE ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE.
5. SUBVENCIONIRANJE (kamata) na KREDITE ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG PITANJA medicinskih djelatnika.
6. NOVČANE POTPORE ZA RAD medicinskih djelatnika U MANJE RAZVIJENIM PODRUČJIMA.
7. Konkretnim programima poput novog MODELA MOBILNOG LIJEČNIKA otvorit ćemo mogućnost za ostvarenje dodatne zarade onima najstručnijima. (komentar: DOPUNSKI RAD LIJEČNIKA).
8. Povećat ćemo broj polaznika VIŠIH I VISOKIH ŠKOLA ZDRAVSTVENOG USMJERENJA.
9.STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD MLADIH LIJEČNIKA u najpoznatijim svjetskim institucijama kako bi stečeno znanje primjenjivali u hrvatskim institucijama i tako slijedili najnovija dostignuća u zdravstvu. Na principu - razmjena znanja za primjenu najnovijih medicinskih dostignuća u Hrvatskoj - omogućit ćemo bolju integraciju priznatih hrvatskih stručnjaka koji rade u inozemstva za stručno osposobljavanje i znanstveno-istraživački rad mladih liječnika.

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (PZZ)

10.  Postupno ćemo POVEĆAVATI BROJ TIMOVA u primarnoj zdravstvenoj zaštiti tako  da umjesto dosadašnjih 2.000 OSIGURANIKA, jednom timu pripada do 1.500 OSIGURANIKA kako bi se osigurala kvalitetnija primarna zdravstvena zaštita. 

11.  JAČANJEM ULOGE LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE (LOM) unutar zdravstvenog sustava postići će se  bolji radnim uvjetima u što spada smanjenje broja pacijenata s 2000 na 1500 osiguranika te nabavom bolje opreme i poboljšanjem infrastrukture u domovima zdravlja i ordinacijama PZZ . U tu svrhu koristit će se sredstava iz EU fondova, za što je u srpnju 2016. objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga s raspoloživih 171 milijun kuna.

12.  Cilj nam je za 15% SMANJITI BROJ PACIJENATA KOJI SE UPUĆUJU U BOLNICE na način da se DIJAGNOSTIČKI I TERAPEUTSKI POSTUPCI obavljaju na razini PZZ.

 

BOLNIČKO ZDRAVSTVO

13. Postojeća zdravstvena infrastruktura ne zadovoljava sve potrebe pacijenata, a medicinska oprema često je manjkava i zastarjela.Gradnja i obnova bolnica, modernizacija opreme – racionalizacijom troškova do novih ulaganja- planirano je 725 milijuna kuna za 28 bolnica. Podizanje razine usluga u zdravstvenoj zaštiti započeli smo konkretnim projektima poput:

 • već započete izgradnje NOVIH DNEVNIH BOLNICA I JEDNODNEVNIH KIRURGIJA,
 • već započete izgradnje NOVIH OHBP –ova (objedinjeni hitni bolnički prijemi)
 • obnovom POSTOJEĆIH BOLNIČKIH KAPACITETA,
 • ZAMJENOM DOTRAJALE MEDICINSKE OPREME novom i najsuvremenijom,

14. Osigurati ćemo opstanak IMUNOLOŠKOG ZAVODA koji je ustanova  od strateškog interesa za Hrvatsku zbog prikupljanja   i proizvodnje krvnih derivata i cjepiva.

15. UNAPRJEĐENJE BOLNIČKIH MREŽA(„Nacionalni plan razvoja bolnica u RH“  tzv. MASTERPLAN BOLNICA): Postojeća organizacija mreže hrvatskih bolnica pokazuje niz manjkavosti, a svi dosadašnji pokušaji drugačije organizacije u praksi pokazali su se nedostatnima. (komentar: postojeći „Nacionalni plan razvoja bolnica u RH“  tzv. MASTERPLAN BOLNICA nije zaživio).

16.  HDZ namjerava MEĐUSOBNO FUNKCIONALNO POVEZIVATI BOLNICE i tako uvesti jasan put za pacijente u slučaju potrebe za zdravstvenom zaštitom više razine. Tako će se spriječiti „lutanje pacijenata u sustavu“.

17.  U okviru REFORME BOLNIČKOGA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA, u pojedinim bolničkim zdravstvenim ustanovama doći će do PREORIJENTACIJE DJELATNOSTI na način da će se značajno povećati kapacitete za PALIJATIVNU SKRB.

18.  Projektima poput „Pilot program naručivanja na radiološku obradu“, omogućit ćemo najkvalitetniju dijagnostičku obradu uz najmanje štetnih posljedica za pacijenta (izbjegavanje nepotrebnog zračenja), a u isto vrijeme ćemo postići DODATNE UŠTEDE U SUSTAVU.

19.  Cilj nam je za najmanje 10% SMANJITI BROJ PRIJEMA NA AKUTNE BOLNIČKE odjele obuhvaćene Nacionalnim planom

20.  Kvalitetniju zdravstvenu uslugu i unaprjeđenje bolničke zdravstvene zaštite u cjelini na dobrobit pacijenata i zadovoljstvo liječnika i medicinskog osoblja –namjerava se postići:

 • HDZ-ovim modelom razvoja NACIONALNIH SPECIJALISTIČKIH CENTARA I STRATEŠKIH KLINIČKIH MREŽA
 • modelom razvoja „MALIH“ BOLNICA .

 

JAVNA NABAVA (RACIONALIZACIJA)

21. Racionalizacijom troškova, između ostaloga daljnjom provedbom OBJEDINJENE JAVNE NABAVE, osigurat ćemo više sredstava za unaprjeđenje zdravstvene zaštite, ulaganja u opremu i modernizaciju objekata.


HITNA MEDICINA

22. Provest ćemo postupak STANDARDIZACIJE I OBJEDINJAVANJA CJELOKUPNE MREŽE HITNE MEDICINSKE POMOĆI NA CIJELOM TERITORIJU Hrvatske u cilju unaprjeđenja pružanja hitnih zdravstvenih usluga našim bolesnicima posebice u područjima udaljenima od bolničkih ustanova.

23. U ZAVODIMA ZA HITNU MEDICINU uvest ćemo DODATNI RAD VIKENDOM I BLAGDANIMA kako bi se smanjile gužve i dugotrajna čekanja u OHBP (objedinjenim hitnim bolničkim prijemima).

24.  Cilj nam je u Hitnoj medicini  podići:

 • učinkovitost - obavljanje PREGLEDA PACIJENTA UNUTAR 1 SATA maksimalno a POSTAVLJANJE DIJAGNOZE UNUTAR 4 SATA.  
 • dostupnost - ulaganje i opremanje u objedinjene hitne prijeme (OHBP)  u 7 bolnica, iz EU fondova, infrastrukturna ulaganja i opremanje za što je 2016. osigurano 173 milijuna kuna.

 

PREVENCIJA I UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA GRAĐANA

25.  Promicat ćemo provođenje preventivnih programa, primjerice izradu Plana za borbu protiv zloćudnih bolesti.To će dovesti do bržeg otkrivanja, boljeg liječenja te poboljšane prevencije zloćudnih bolesti u Hrvatskoj. Konačni je cilj postići značajno manju smrtnost od zloćudnih bolesti, budući da je ona sada na većoj razini od očekivane. S obzirom da najviše ljudi u Hrvatskoj umire od bolesti srca i krvnih žila (moždani i srčani udar i sl.), njihovoj će se prevenciji također posvetiti osobita pozornost kako bi se i smrtnost od tih bolesti značajno smanjila.

26.  Osnovat ćemo novi  INSTITUT ZA CJELOVITU ZAŠTITU DJECE koji će provoditi edukaciju i nadzor nad provedbom mjera prevencije i zaštite djece. U zdravstveno-socijalnoj skrbi izgubili su se zajednički instrumenti sustava koji su omogućavali bolji nadzor nad djelovanjem skrbi za djecu. CJELOVITA ZAŠTITA podrazumijeva ne samo:

 • zdravstvenu zaštitu nego i sve ostale oblike zaštite djece,
 • zaštitu od nasilja,
 • zaštitu od socijalne ugroženosti,
 • zaštitu prava djece;
 • njegovanje zdravih stilova života,
 • cjelovita edukacija i usvajanje brige o vlastitom zdravlju u svim navedenim područjima zaštite djece.

LISTE ČEKANJA

27.  Činjenica je da SVI JAVNO ZDRAVSTVENI SUSTAVI U SVIJETU, UKLJUČUJUĆI I ONE U NAJBOGATIJIM DRŽAVAMA, IMAJU LISTE ČEKANJA ali samo za ona stanja koja nisu hitna i ne mogu značajnije narušiti zdravlje.

28.  Liste čekanja svesti na realne rokove. Cilj nam je ograničiti VRIJEME ČEKANJA NA MAKSIMALNO 6 MJESECI za one kojima pretraga ili zahvat nisu hitni, dok oni koji to zbog svoga zdravstvenog stanja moraju žurno obaviti, zdravstvenu uslugu dobit će ODMAH I BEZ ČEKANJA Usprkos svim dosadašnjim pokušajima i raznim ad hoc rješenjima, liste čekanja za preglede i pretrage i dalje rastu. Model za sustavno rješenje ovog problema su PRIORITETNE LISTA ČEKANJA. Naime, postoje stanja koja su hitna i kod kojih lista čekanja uopće ne smije biti, ali postoje i ona stanja (to može i mora procijeniti samo liječnik) kod kojih određeni rok čekanja neće značajnije utjecati na ishod bolesti. Kako bi se izbjeglo dugotrajnijim čekanjem daljnje pogoršanje zdravstvenog stanja bolesnika s nekim bolestima, osobito zloćudnima opterećenih, formirat će se PRIORITETNA LISTA ČEKANJA.

29.  AKO ROK ČEKANJA PRIJEĐE 6 MJESECI, pacijent ima mogućnost obaviti pregled u drugoj ustanovi na trošak ustanove u kojoj je bio na listi čekanja (neovisno je li riječ o privatnim ili javnim ustanovama).

30.  Uvođenje rada u DVIJE SMJENE kako bismo omogućili smanjivanje lista čekanja i POVEĆALI ISKORISTIVOST SKUPIH MEDICINSKIH UREĐAJA  umjesto da rade u jednoj smjeni, što je čest slučaj.

31.  UVOĐENJE RAVNOMJERNU RASPOREĐENOST UREĐAJA NA PODRUČJU CIJELE HRVATSKE. Započeli smo s nabavom nove opreme koja će omogućiti kvalitetniji rad te smanjenje vremena čekanja za pacijente.

32.  Uz sve navedeno, jedan je od glavnih preduvjeta ostvarenja zadanih ciljeva KVALITETNA INFORMATIZACIJA CIJELOG SUSTAVA NARUČIVANJA kako bi se stekao uvid i omogućio red na listama čekanja.

 

PALIJATIVNA SKRB

33.  Namjeravano postaviti PRVI MODERNI SUSTAV PALIJATIVNE SKRBI u RH i osigurati  zaokruženi sustav pomoći i osigurane zdravstvene zaštite za palijativne bolesnike. Sve to kroz razvoj AKUTNE, PRODUŽENE I KUĆNE PALIJATIVNE SKRBI, uz aktivno uključenje:

 • liječnika opće/obiteljske medicine, patronažne službe (komentar: PZZ!)
 • bolničkog  tima za podršku palijativnoj skrbi, (komentar: BOLNIČKO ZDRAVSTVO)
 • volontera, udruge te ostalih sudionika (komentar: CIVILNO DRUŠTVO!)

34. Naš NACIONALNI PROGRAM PALIJATIVNE SKRBI predstavlja prvo promišljeno, trajno i sveobuhvatno rješenje sa značajnim unaprjeđenjem do danas neadekvatno razmatranog i potpuno neriješenog problema zbrinjavanja kroničnih bolesnika koji imaju potrebu za palijativnom skrbi na cjelokupnom teritoriju Hrvatske.

35.  U okviru REFORME BOLNIČKOGA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA značajno ćemo povećati kapacitete za PALIJATIVNU SKRB i to:

 • PREORIJENTACIJOM DJELATNOSTI U POJEDINIM BOLNIČKIM zdravstvenim ustanovama.
 • Pojačat ćemo također i PATRONAŽNU SLUŽBU (komentar:  PZZ!!!) kako bi se i na taj način osigurala skrb o palijativnim bolesnicima za vrijeme njihovog kućnog liječenja.
 • Palijativna skrb mora biti DOSTUPNA 24 SATA DNEVNO, SVIH 7 DANA U TJEDNU,
 • U trenutku potrebe za Palijativnom skrbi, sve troškove te skrbi će snositi HZZO.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.