HLK: ravnatelje bolnica na Sud časti zbog ugovora/specijalizanti


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 13.09.2016.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

HLK: ravnatelje bolnica na Sud časti zbog ugovora/specijalizanti

Hrvatska liječnička komora neće dopustiti nikome, pa niti kolegama, provođenje pravnog nasilja nad liječnicima. Izvršni odbor HLK (IO HLK) je na stup srama izvjesio listu s imenima 66 ravnatelja zdravstvenih ustanova koji nisu ispoštovali *Pravilnik o specijalističkom usavršavanju. Na sjednici održnoj 07.09.2016.  IO HLK je inicirao pokretanje disciplinskih postupaka pred Časnim sudom HLK-a protiv članova-ravnatelja zdravstvenih ustanova i članova-dužnosnika zdravstvenih udruga koji su onemogućili primjenu ili su izravno poticali odgovorne na neprimjenjivanje odredbi izmijenjenog *Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (Pravilnik) te nisu  ponudili liječnicima (op. **specijalizantima i ***specijalistima) izmijenjene ugovore.

 

Podsjetimo, Pravilnik traži od zdravstvenih ustanova da do 16. 08. 2016., odnosno u roku  30 dana od stupanja Pravilnika na snagu , sklope izmijenjene ugovora s redefiniranim troškom specijalizacije (koji više ne  uključuje bruto plaću):

  • ** specijalizantima (aktualno), su  ravnatelji trebali ponuditi izmijenjene ugovore o specijalističkom usavršavanju,
  • ***dok su specijalisti (retrogradno!?),  trebali sami podnijeli zahtjev za izmjenom ugovora o specijalističkom usavršavanju.

No,  66 „neposlušnih“ ravnatelja oglušilo se o odredbe Pravilnika kao i o naputak Ministarstva zdravlja, upućen 30. 08. 2016., koji im je jasno naložio obvezu primjenjivanja važećeg Pravilnika. 

 

Stav je IO HLK-a da su time, liječnici – ravnatelji, povrijedili odredbe Kodeksa medicinske etike i deontologije jer su onemogućili kolege liječnike (op. **specijalizante i ***specijaliste) u ostvarenju prava zajamčenih im podzakonskim aktom. Stoga je IO HLK u cilju zaštite interesa i formalnih prava jedne skupine članova, inicirao pokretanje disciplinskih postupaka pred Časnim sudom HLK-a protiv druge skupine  svojih članova-ravnatelja zdravstvenih ustanova i članova-dužnosnika zdravstvenih udruga koji su onemogućili primjenu ili su izravno poticali odgovorne na neprimjenjivanje odredbi Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.

 

Po provedenom postupku, Časni sud HLK-a može svakog od 66 prijavljenih liječnika:

  • osloboditi odgovornosti ili mu izreći neku od disciplinskih mjera:
  • opomenu,
  • ukor,
  • javni ukor,
  • novčanu kaznu u rasponu od 1.000 do 5.000 kuna,
  • privremeno uvjetno ili bezuvjetno oduzimanje licence (u rasponu od mjesec dana do godine dana),
  • trajno oduzimanje licence.

"Drago mi je da sam dobio jednoglasnu podršku Izvršnog odbora u nastojanju zaštite ljudskih i radnih prava liječnika, provođenja zakona te poštivanja uzusa pravne države. Naš stav je vrlo jasan. Zalažemo se za Hrvatsku kao uređenu pravnu državu u kojoj će se mladi liječnik specijalist doživljavati vrijednošću, a ne građaninom drugog reda.

Hrvatska liječnička komora neće dopustiti nikome, pa niti kolegama, provođenje pravnog nasilja nad liječnicima. Također, nećemo šutke gledati kako su liječnici žrtve robovlasničkih ugovora. Napravili smo Prijedlog sveobuhvatnog rješenja problematike specijalizacija u Hrvatskoj i predali ga prije više od 3 mjeseca Ministarstvu zdravlja. Uvjereni smo da je naš prijedlog dobra osnova za rješavanje ovog kroničnog problema hrvatskog zdravstva", naglasio je predsjednik HLK-a, dr.sc. Trpimir Goluža. (Izvor: Priopćenje HLK 20160907)

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.