*Dan slobode medija: novootkriveni stari (tiskani) mediji


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 3.05.2017.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

*Dan slobode medija: novootkriveni stari (tiskani) mediji

Danas, 3. svibnja, obilježava se *Dan slobode medija. Utemeljitelj ovog obilježavanja su Ujedinjeni narodi (UN) a namjera je podsjetiti na važnost slobode izražavanja za budućnost društva.

 

Kad je riječ o obnovljenom  povjerenju javnosti u tiskane medije (Eurostatovo istraživanje za 2016.) nije tu u pitanju samo onaj gotovo sentimentalni osjećaj „držanja papira u rukama". Taj je „papir" sinonim za aktivan odnos prema sadrža­ju, za udubljivanje u tekst koje je kvalitetno bitno drukčije od onih prekratkih osam sekundi koje prosječan konzument on-line medija provede nad nekom informacijom prije nego što mu pažnja odluta na neki drugi na­slov.“(**)

 

Obnova i rast povjerenja u tiskovne medije

Eurostatovo istraživanje za 2016. godi­nu pokazalo je   porast povjerenja javnosti u tiskane medije u Hrvatskoj, Šved­skoj, Finskoj, Danskoj, Beneluxu… „Nakon godina krize, pada na­klada (koje su dovodile u pitanje i samu opstojnost tiskanih medija)  i eruptivnog tržišnog proboja di­gitalnih i društvenih medija, sta­re, dobre novine ponovno poka­zuju svoju nezamjenjivost. Točno je, tiskana se izdanja ne mogu (ali i zašto bi?) natjecati u brzini prenošenja vijesti i informacija s digitalnim medijima, ali ostaju nezamjenjiva kada je u pitanju temeljit prikaz pozadine, uzroka i mogućih posljedica događaja koji oblikuju našu sadašnjost i, u još većoj mjeri, definiraju bu­dućnost.“ (**) 

 

„Stari“ tiskani mediji  vs. „Novi“ digitalni i društveni mediji

Stotinu četrdeset (140) znakova tweet poruka ili 8 sekundi pažnje na web-portalima do­voljni su da u realnom vremenu dobijemo početnu informaciju o bilo kojem događaju na bilo kojoj točki globusa. U tome se očituje njihova epohalna vrijednost. Ali - najčešće će tek tiskani mediji tu informaciju staviti u kontekst koji nam omogućava dubinsko razu­mijevanje…

 

Kvalitetno i odgovorno novinarstvo za opće dobro 

Kvalitetno i odgovorno novinarstvo ima poseban značaj za društvo a sloboda medija je njegov temelj. U teritori­jalno i gospodarski ma­njim državama (poput Hrvatske) je značaj kvalitetnog i odgovornog novinarstvo za budućnost društva još veći. Ono stvara socijalni kapital - u smislu razumijevanja informacije i konteksta kao preduvjeta sudjelovanja pojedinca u gospo­darskom, kulturnom, političkom i svakom drugom obliku postojanja  zajednice („in­formirani građanin"!).

 

Kvalitetno se  novinarstvo, mimo pojedinačnih ili grupnih interesa, zalaže za odgo­vornost izabranih predstavnika vlasti na nacionalnoj ili lokalnoj razini prema javnosti u čije ime i u čijem interesu raspolažu resursima i donose odluke (istraživačka forma novinarstva!).

 

Ne treba nipošto zaboraviti da kvalitetno novinarstvo  ima značajnu ulogu i u održanju jezika i identiteta zajednice specifično u manjim državama, poput Hrvatske.

 

Sustav mjera javne potpore kvalitetnom i odgovornom novinarstvu (bez obzira na to je li riječ o profitnim ili neprofitnim medijima)

„U teritori­jalno, gospodarski i jezično ma­njim sredinama (poput hrvatske) jednostavno nije realno očekivati da će tržište samo po sebi poduprijeti produkciju dovoljne „ko­ličine" kvalitetnog novinarstva.  Istraživačko je novinarstvo, na primjer, čak i u globalnim relacijama sve češće financijski po­dupirano iz javnih izvora, upravo zbog temeljnog proturječja koje sadržava: od ključne je važnosti za odgovorno ponašanje dioni­ka vlasti (na bilo kojoj razini), ali zahtijeva skupu i kompleksnu produkciju, zbog čega ga većina redakcija sve teže prakticira, ili je pak potpuno odustalo od te vitalne novinske forme…Isto se, u većoj ili manjoj mjeri, odnosi i na druge zahtjevnije oblike no­vinskog sadržaja.

 

Zemlje razvijenijih demokrat­skih standarda i gospodarstva prepoznale su tu činjenicu...

 

Predsjednik Europske komisije najavljuje uvođenje povlaštene (ili nulte) stope PDV-a na digitalne novine (kao online „ekstenziju" dnevnih novina), kao mjeru za očuvanje tržišne pozicije i javne uloge ma­tičnih tiskanih medija. Njemačka kancelarka i francuski predsjednik u zajedničkoj izjavi navode da je potrebno što prije definirati pravila zaštite autor­stva (copyright) u medijskom sektoru, kao „neophodnom po­tezu" u zaštiti kvalitete i raznovr­snosti sadržaja. Francuska vlada je, recimo, još 2009. godine, kao sasvim mali, ali vrijedan primjer brige za medije i stvaranje navike njihova korištenja, uvela besplat­nu jednogodišnju pretplatu na tiskana izdanja po izboru za sve tinejdžere.

 

Većina zemalja - člani­ca EU primjenjuje povlaštenu stopu PDV-a na tiskovine s općeinformativnim sadržajem (neovisno o tome je li riječ o dnevnim ili periodičnim izdanjima, kao ra­zliku koju je, ne potpuno logično, uvelo hrvatsko zakonodavstvo) i formalno se naziva „posrednim državnim financiranjem" sekto­ra od posebnog javnog interesa, a sve u cilju kvalitetnog tržišnog položaja, a samim time i odgo­varajućeg javnog utjecaja i uloge tiskanih medija.“ (**Izvor: Analiza Dražen Klarić, Večernji list 10.09.20160910)

 

 

* D a n   s l o b o d e   m e d i j a

obilježava se 3. svibnja a  ustanovljen je (UN) da bi podsjetio na važnost slobode izražavanja za budućnost društva. „Velika prepreka slobodi medija jest pisanje za >senzacionalističko društvo> gdje ništa nije važnije od prezentacije priče i gdje sve mora biti spektakularno. U takvim okolnostima kvali­tetan novinarski rad - pred velikim naslovima, atraktivnim slikama, djelima i nedjelima poznatih osoba - pada u drugi plan. Informiranje i edukacija posustaju pred zabavom.“ (R. Cigler, zastupnica čitatelja VL-a, 20120502)

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.