Hrvatsko zdravstvo zbog relikta „komunizma“ neusklađeno s EU stečevinom


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 14.09.2016.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Hrvatsko zdravstvo zbog relikta „komunizma“ neusklađeno s EU stečevinom

Prelomilo se na liječnicima specijalizantima! Sustav hrvatskog zdravstva je zbog relikata predtranzicijskog vremena („komunizma“) - u mnogočemu neusklađen s EU stečevinom. Način financiranja i upućivanja na specijalizaciju vuče korijene iz bivšeg  razdoblja i u koliziji  je s europskom pravnom stečevinom jer onemogućava princip slobodnog tržišta, preciznije mobilnost radne snage (liječnika).

Na svojoj su to koži osjetili oni liječnici koji su jednostrano raskinuli ugovor o specijalizaciji i otišli raditi drugom poslodavcu. Prvi ih je poslodavac tužio zbog „ne­odrađene specijalizacije“  pa su tako neki liječnici poput Tatjane Kandučar, dospjeli u dužničko ropstvo. Dr. Kandučar sada cijelu svoju mjesečnu plaću daje samo za  kamate u ime duga javnoj bolnici u Popovači.

Tatjana je u Popovači radila 17 godina, od toga je  gotovo desetljeće čekala specijalizaciju i svakodnevno putovala s posla do doma po 3 sata. Zbog narušenog zdravlje i obiteljskih obveza prema djetetu i bolesnoj majci, potražila je posao u mjestu stanovanja i zaposlila  se u zagrebačkom Domu zdravlja Centar. No, pogriješila je jer se pouzdala u usmeni dogovor s nadređenima u Popovači te je formalno gledano jednostrano  raskinula ugovor. Uslijedila je tužba. Bolnica u Popovači je tužila Tatjanu zbog 3,5 godine „ne­odrađene specijalizacije“. Sudski utvrđen dug se s  kamatama penje na oko milijun kuna pa dr. Kandučar sada cijeli mjesec radi samo da bi vratila dug.

Izuzetno je važna činjenica da su Tatjanin prvi poslodavac (Bolnica u Popovači) i  drugi poslodavac (DZ Centar Zagreb) – dvije hrvatske zdravstvene ustanove u javnom a ne privatnom vlasništvu.

 

U intervjuu koji je dala za Večernji list 20160909,  dr. Kandučar,  samohrana majka i hraniteljica Domovinskog rata kaže: „Nakon 27 godina rada u hrvatskom (javnom) zdravstvu danas hodam s aktovkom punom papira, tužbi, presuda, odgovora raznih službi i njihovih tumačenja te svaki mjesec radim samo za kamate, u ime duga javnoj bolni­ci u Popovači.“

 

Sudbine liječnika specijalista i specijalizanata koji su zbog „neodrađene specijalizacije“  upali u dužničko ropstvo ali i angažman Hrvatske liječničke komore, ponukale su tehničkog ministar zdravlja Nakića na srpanjske izmjene Pravil­nika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine objavljenog  u NN 62/08.07.2016. (Pravilnik).

 

Nakon toga - liječnici koji  jednostrano  prekinu  ugovor i „ne odrade specijalizaciju“ kod zdravstvene ustanovom koja ih je uputila na specijalizaciju - ne moraju više vraćati bruto plaću, već samo redefinirane troškove specijalizacije, bez bruto plaća.

 

Namjera srpanjskih izmjena Pravil­nika je bila umjereno sankcionirati liječnika koji jednostrano  raskine ugovor  tj. „ne odrade specijalizaciju“ te  izbjeći da liječnici zbog tužbi takve vrste upadaju u dužničko ropstvo.

 

No, situacija se dodatno zaoštrila. Naime, srpanjski je Pravilnik također tražio da poslodavci (ravnatelji bolnica, zdravstvenih ustanova) do 16. 08. 2016.,  sklope izmijenjene ugovora s redefiniranim troškom specijalizacije tj. bez bruto plaću, sa specijalizantima (aktualno) i specijalistima (retrogradno!?). No,  66 „neposlušnih“ ravnatelja oglušilo se o odredbe Pravilnika kao i o naputak Ministarstva zdravlja od 30. 08. 2016., koji im je jasno naložio obvezu primjenjivanja važećeg Pravilnika. Zbog toga  je agilni  HLK inicirao pokretanje disciplinskih postupaka protiv tih ravnatelja, pred Časnim sudom HLK.

 

„Prema podacima Hrvatske li­ječničke komore (HLK), u prvoj sedmici rujna  je tek oko četvrtina ravnatelja ponudila nove ugovore i riječ je uglavnom o većim bolnicama. Dakle, mo­žemo reći da su ovom situacijom zahvaćene tri četvrtine kolega od oko 3.500 specijalizanata i mladih specijalista ukupno...Situ­acija je takva da ni bolnice nisu usklađene međusobno pa ćete u jednoj dobiti milijunske penale ako prekinete specijalizacije, a u drugoj nećete“ - opisuje dr. Kust,  predsjednik Povjerenstva za mlade liječnike HLK-a.

 

I upravo je to apsurd - država i nje­zini zakoni nisu jednaki za sve. Nefunkcioniranje pravne države: ping-pong s liječnicima specijalizantima ali i s pacijentima koji su zakinuti za svoje pravo na „dostupnu zdravstvenu skrb“ kad primjerice, jedini liječnik specijalist raskine ugovor i „ne odradi specijalizaciju“ u maloj provincijskoj bolnici već otiđe za boljom prilikom u veću sredinu.

 

A ključno je u cijeloj ovoj priče to da je postojeći model financiranja liječničkih specijalizacija iz budžeta svake (javne) bolnice zastario i ne odgovara sadašnjem trenutku. S aspekta prava pacijenata na dostupnu zdravstvenu skrb - bolje bi rješenje bio centralizirani zajednički državni fonda za specijalizacije za koji se mogu dobiti sredstva iz EU fondova. Međutim, o tome zasad ne postoji jedinstveno stajalište u Ministarstvu zdravlja.

 

O problemu dužničkog ropstva liječnika zbog jednostranog raskida ugovora i „ne odrađivanja specijalizacije“, oglasila se i najveća  organizacije mladih liječnika European Junior Doctors (EJD) koja broji više od 300.000 članova. Na redovnom godišnjem sastanku EJD-a, održanom  u Zagrebu 03.09.2016., jedna od tema bila je i nepovoljan status specijalizanata i mladih liječnika u Hrvatskoj.

 

"Vodstvo EJD-a ostalo je zaprepašteno postojećim stanjem, koje je u suprotnosti s ključnim principima EU o mobilnosti radne snage i uz to vezanih sloboda. Nastojanje pojedinih udruga, ravnatelja i dužnosnika lokalne samouprave  da se u praksi ne primjenjuju odredbe važećeg Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, ocijenjeno je pokušajem pravnog nasilja, krajnje neprihvatljivo i protivno europskim principima društvenog djelovanja.“- rekao je predsjednik Povjerenstva za mlade liječnike dr. Davor Kust.

 

"U Hrvatskoj postoje izuzetno visoke, gotovo drakonske kazne ako dođe do kršenja ugovora prije kraja nametnutog razdoblja rada za jednog poslodavca. Ovo rješenje protivno je principima EU koji se tiču mobilnosti radne snage i uz nju vezanih sloboda. Obaveza da se ostaje u jednoj zemlji, regiji ili gradu u potpunosti je protivna europskoj pravnoj stečevini zato jer se tako onemogućava princip slobodnog tržišta u Europi. Dobra kvaliteta postdiplomskog obrazovanja i kvalitetni radni uvjeti ključni  su za zadržavanje liječnika, stoga EJD daje punu potporu HLK-u u njezinim naporima da osigura primjenu ovih principa".  (Izvor: Priopćenje EJD i HLK 20160904)

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.