UPUZ i HLK: raskid Sporazuma o suradnji potpisanog 19.05.2016.


HLK i UPUZ

Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 21.09.2016.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

UPUZ i HLK: raskid Sporazuma o suradnji potpisanog 19.05.2016.

Tek nešto više od  3 mjeseca trajala je poslovna suradnja HLK-a i UPUZ-a,  krovne strukovne udruge liječnika i najznačajnije udruge poslodavaca u zdravstvu. Podsjetimo, čelnici HLK-a i UPUZ-a su se u svibnju dogovorili da će surađivati u javnom interesu te u interesu svojih članova  liječnika (HLK) i  poslodavaca (UPUZ). Potpisali su sporazum  o redovitim konzultacije radi usuglašavanja stavova o ključnim temama iz hrvatskog zdravstva, o zajedničkom nastupu prema tijelima javne vlasti, sindikatima i drugima u pitanjima izgradnje zdravstvenog sustava i u procesu donošenja zakonskih akata.

"Zdravstveni sustav RH najveće je nacionalno dobro za čije očuvanje  i unapređenje  maksimalne napore trebaju ulagati svi dionici tog sustava na dobrobit svih korisnika zdravstvenog sustava", rekao je na početku suradnje prof. dr. sc. Bušić, predsjednik Predsjedništva UPUZ-a i ravnatelj KB Sveti Duh.

 

„Poslovna suradnja s najznačajnijom udrugom poslodavaca u zdravstvu nije samo pitanje interesa struke, već pitanje javnog interesa. Svima nam je u cilju da zdravstvo konačno počne bolje funkcionirati“,  izjavio je tada predsjednik HLK-a  Trpimir Goluža.

 

No, Sporazum o poslovnoj suradnji  potpisan 19.05.2016. je već 29.08.2016. bio jednostrano raskinut od strane HLK-a! Nakon samo 3 mjeseca  pokazalo se da su interesi članova oprečni. Točka na kojoj se suradnja prelomila je srpanjska izmjena Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.

 

„U razdoblju od stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopu­nama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 62/16 i 69/16), aktivnosti UPUZ-ovog vodstva pokazale su se dijametralno suprotnima postulatima Sporazuma o suradnji izme­đu HLK-a i UPUZ-a.  UPUZ je povodom spomenutog Pravilnika izdavao svojim članicama - zdravstvenim ustanovama - preporu­ke, pravna tumačenja i upozorenja koja nemaju uporište u važećim zakonskim i podzakonskim aktima, a suprotna su Pravilniku o za­jamčenim pravima i interesima liječnika - članova HLK. Komora, kao institucija s javnim ovlastima koja u potpunosti po­štuje i uvažava pravni poredak Republike Hrvatske, nastavit će s aktivnostima usmjerenima k primjeni važećih propisa te će upo­trijebiti sva zakonom dopuštena pravna sredstva iz okvira svojih nadležnosti kako bi zaštitila interese svojih članova - liječnika.“

(Izvor: Liječničke novine br 152, 9/2016.)

 

Da su interesi članova HLK-a i članova UPUZ-a međusobno suprotstavljeni, postalo je vidljivo 07.09.2016.  kada je  IO HLK inicirao pokretanje disciplinskih postupaka pred Časnim sudom HLK-a protiv liječnika-ravnatelja i liječnika-dužnosnika zbog neprimjenjivanja Pravilnika o specijalističkom usavršavanju.

 

Na listi s imenima 66 ravnatelja za pokretanje disciplinskih postupaka pred Časnim sudom HLK-a, našlo se i ime  prof.prim.dr.sc. Mladena Bušića, ravnatelja KB Sveti Duh i predsjednika Predsjedništva UPUZ-a.

 

Stav je IO HLK-a da su ti liječnici–ravnatelji, povrijedili odredbe Kodeksa medicinske etike i deontologije onemogućivši svoje kolege liječnike-posloprimce (specijalizante i specijaliste) u ostvarenju prava zajamčenih im podzakonskim aktom. U disciplinskom postupku protiv 66 ravnatelja, Časni sud HLK-a može svakog od njih ili osloboditi odgovornosti ili mu izreći neku od disciplinskih mjera koja seže do novčane kazne od 5.000 kuna i uvjetnog ili bezuvjetnog oduzimanja licence za rad.

 

„Imajući u vidu UPUZ-ovo djelovanje koje ne odražava stavove usuglašene s HLK-om,  a nije niti u skladu s važećim propisima te izravno krši za­jamčena prava liječnika - IO HLK  je zauzeo stav da je daljnje ustrajavanje na Sporazumu o poslovnoj suradnji između UPUZ-a i HLK-a nepri­mjereno i neodrživo te je obavijestio UPUZ o otkazu Sporazuma...Gubitak ugovornog partnera ne doživljavamo zaprekom već dodatnim izazovom u na­stojanju ostvarenja zadaće - unaprjeđenja hrvatskog zdravstvenog sustava, ali i društva u cjelini. Pri tome ćemo ustrajati na princi­pima uvažavanja uzusa pravne države, vladavini zakona i prizna­vanja ljudskih, građanskih i radnih prava svih građana RH pa tako i liječnika.“ (Izvor: Liječničke novine br 152, 9/2016.)

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.