U privatnom zdravstvu je 16% zaposlenih a HZZO mu daje tek 1,8% sredstava


Zoran Knežević HUP i poliklinika Vita

Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 27.09.2016.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

U privatnom zdravstvu je 16% zaposlenih a HZZO mu daje tek 1,8% sredstava

„U Hrvatskoj ima prostora za širenje privatnog zdravstvenog sektora ali uz drugačiji tretman nadležnih. Javne zdravstvene ustanove danas nisu okrenute korisniku usluge, pacijentu jer usluge "pro­daju" HZZO-u. Za  razliku od njih, privatnom zdravstvenom sektoru nije prioritet od­nos s HZZO-om jer je ekonomski nepovoljan. Cijene usluga koje nude HZZO nisu realne" - kaže Zoran Knežević, predsjednik *HUP-Udruge privatnih poliklini­ka, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb. Knežević je  ujedno i vlasnik šibenske Polikli­nike Vita.

 

Privatno zdravstvo u Hrvatskoj raspolaže s:

 • 17%  di­jagnostičke opreme (prema kriteriju  vrijednosti opreme),
 • 16%  zaposlenih zdravstvenih djelatnika (oko 12.000 ljudi).

No, kad je riječ o distribuciji sredstava namijenjenih hrvatskom zdravstvu:

 • tek 11 %  novca ide privatnom zdravstvenom sektoru,
 • dok 89 % novca ide javnom zdravstvenom sektoru.

 U razvijenim ze­mljama EU, kao što su Njemačka i Švedska, odnos privatnog  i  javnog zdravstvenog sektora je znatno drugačiji no u Hrvatskoj:

 • oko 30 % novca ide privatnom zdravstvenom sektoru,
 • dok oko 70 % novca ide javnom zdravstvenom sektoru.

O prednostima (+) i nedostacima (-), o odnosu privatnog i javnog zdravstva u Hrvatskoj: 

 - Otežan pristup sredstvima iz EU fondova

Privatnicima u hrvatskom zdravstvu nije priznat status poduzetnika pa im je otežan  dolazak do nov­ca iz fondova EU,

+ Bolje plaćen medicinski kadar

Za razliku od javnog zdravstvenog sektora, iz kojeg liječnici masovno odlaze u inozemstvo, hrvatski privatni poslodavci  dobro plaćaju svoj medicinski kadar i nemaju problema s odljevom kadrova.“Liječnici su kod privatnika adekvatno plaćeni i to je jedini putokaz kako ih zadržati. Od toga kroz poreze i prireze korist ima šira zajednica“.- kaže Knežević

-Pravna nesigurnost poduzetnika u zdravstvu jer se propisi nepre­stano mijenjaju.

Primjerice Pravilnik o radu liječnika iz jav­nog sektora u dopunskom radu kod privatnika, mijenjan je drastično i to čak 3 puta u 10 mjeseci! U takvim je uvjetima teško organizirati poslovanje. Danas liječnici iz  javnog zdravstva mogu uz odobrenje ravnatelja  raditi u slobodno vrijeme kod privatnika, ali s obzirom na praksu, nitko ne zna dokad će to biti moguće, kad će se ponovo nešto izmijeniti!

 

Perspektiva privatnog zdravstvenog sektoru u Hrvatskoj – iz vidokruga HUP-a:

 • Privatno zdrav­stvo treba širiti kao dopunu jav­nom zdravstvu kako bi građani imali izbor gdje koristiti kvalitetniju uslugu.
 • Pacijentu treba prepustiti izbor mjesta gdje će dobiti brzu i kvalitetnu uslugu, neovisno o vlasniku ustanove. Sada HZZO ima takvu politiku da sve ma­nje pacijenata može doći s HZZO-ovom uputnicom u privatnu poliklini­ku. Danas HZZO na privatne zdravstvene ustanove izdvaja tek 1,8 %. Ako privatnici raspolažu sa 17% opreme (MR,CT,UZV), vidi se koliko zbog toga gube pacijenti  uz velike liste čekanja u javnom zdravstvu.
 • U kojoj mjeri HZZO zanemaruje one koji financiraju javni zdravstveni sustav, najbolje pokazuje istraživanje ICERTIAS-a o zado­voljstvu pacijenata koji su domaći privatni zdravstveni sektor stavili na prvo mjesto.
 • U sustavu zdravstva treba mijenjati percepciju privatnika kako bi se mogli najracionalnije iskoristiti svi raspoloživi resursi te kako bi se išlo samo u održive investicije za unapređenje kvalitete skrbi za sve.


*HUP-Udruga poslodavaca privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb.  

Štiti i promiče prava i interese svojih članova osobito u području uređivanja uvjeta poslovanja, odnosa s tijelima državne vlasti, sindikatima, radnog i socijalnog te gospodarskog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, radnih sporova, te drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca.

Članovi IO HUP-Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb, od 08. 12. 2014.

 • Zoran Knežević, Poliklinika Vita - predsjednik Udruge,
 • Miroslav Kinčl, Poliklinika Barbel - dopredsjednik Udruge,
 • Branimir Ćurić, Specijalna bolnica Akromion- dopredsjednik Udruge,
 • Dijana Ćuk, Specijalna bolnica Nemec- dopredsjednica Udruge,
 • Ivanka Trstenjak Rajković, Poliklinika Medikol - članica Izvršnog odbora Udruge,
 • Petar Lozo, Poliklinika Lozo - član Izvršnog odbora Udruge,
 • Slaven Janečić, Poliklinika Aviva  - član Izvršnog odbora Udruge.

Kontakt:

HUP- Hrvatska udruga poslodavaca, Radnička cesta 52, 10000 Zagreb,

Marijana Filipić, direktorica granskih udruga
e-mail: marijana.filipic@hup.hr
 

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.