29.09.-01.10.2016. Konferencija o prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti (KNB)


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 22.09.2016.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

29.09.-01.10.2016. Konferencija o prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti (KNB)

Tri desetljeća nakon usvajanja Povelje o promicanju zdravlja u kanadskoj Ottawi, 29. rujna počinje u Zagrebu  prva međunarodna konferenciji o prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti (KNB) u  kulturi zdravlja. *Organizatori žele  na jednom mjestu  i u isto vrijeme okupiti  entuzijaste, stručnjake, promotore te predstavnike svih važnih institucija i tijela u sustavu zdravstvene zaštite i izvan njega koji svojim odlukama oblikuju zdravstvenu politiku i prostor djelovanja u prevenciji nezaraznih bolesti.

 

Na trodnevnoj konferenciji (29.09.-01.10.2016.) u zagrebačkom hotelu „Dubrovnik“, razmjenjivat  će se vrijedna iskustva i promišljanja, iznositi  primjeri dobre prakse i prezentirati nova postignuća, kako bi se još  aktivnije djelovalo na osvješćivanju opasnosti od kroničnih nezaraznih bolesti jer u prevenciji KNB upravo kultura zdravlja ima veliki potencijal.

 

*Organizatori konferencije žele oblikovati platformu  sa  sudionicima koji na drugačiji način govore o zdravlju, životu i kvaliteti života.

 

„Uz sve dosadašnje programe, još uvijek smo  daleko od postavljenih ciljeva, još uvijek živimo u kulturi bolesti, a ne u kulturi zdravlja. Prečesto promatramo bolesni organ, a ne osobu u cjelini i u okruženju u kojem živi. Za zdravlje se treba izboriti, za zdravlje i kvalitetu života treba živjeti. Kažemo da zdrav čovjek ima tisuću želja, a bolestan samo jednu... I danas vrijedi stara izreka da je uvijek bolje spriječiti nego liječiti. Samo zajedničkim radom svih sudionika u prevenciji možemo učiniti civilizacijski iskorak ka zaustavljanju i smanjivanju posljedica koje kronične nezarazne bolesti sa sobom nose, promatrajući uvijek čovjeka kao biološko, psihološko, socijalno i duhovno biće.Najnoviji podaci upozoravaju da su kronične nezarazne bolesti vodeći uzrok smrtnosti u svijetu uz iznimno opterećenje zdravstvenih sustava i značajno narušenu kvalitetu života oboljelih.

Zbog zastrašujućih podataka o posljedicama kroničnih nezaraznih bolesti, u svijetu su već pokrenuti brojni programi na svim razinama. Prepoznata je potreba jačanja svih aktivnosti usmjerenih ka prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti. U tome značajno mjesto zauzimaju i društvene aktivnosti koje jačaju javnu svijest, populariziraju, educiraju, informiraju i senzibiliziraju različite struke i društvo u cjelini o ovom problemu. Znamo da nema jednostavnog recepta ni rješenja. Različite metode i pristupi imaju za cilj podizanje svjesnosti zdravih osoba o načinima sprječavanja nastanka bolesti, ali istovremeno imaju za cilj i rano upoznavanje svih osoba s čimbenicima rizika te rano prepoznavanje, dijagnosticiranje i liječenje oboljelih.“ (prof. dr. sc. Veljko Đorđević, predsjednik  Organizacijskog odbora Konferencije),

 

 

PROGRAM 1. međunarodne konferencije o prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti (KNB) u kulturi zdravlja,hotel „Dubrovnik“, Zagreb, 29.09.-01.10. 2016.

 

 

Četvrtak  29.09.2016.

10:00-10:30-Uvodna riječ, prof. dr. sc. Veljko Đorđević; Pozdravne riječi pokrovitelja

10:30-11:30-The role of  primary care in NCD prevention: the UK experiences,prof .Salman Rawaf

11:30-12:00-Kronične nezarazne bolesti: od kulture bolesti do kulture zdravlja, prof. dr. sc. Veljko Đorđević

12:20 -12:40-Epidemiologija kroničnih nezaraznih bolesti, prim. Verica Kralj. dr. med. specijalist epidemiologije

12:40-13:10-Kardiovaskularne bolesti danas, akademik Davor Milčić

13:10-13:25-Epidemiologija raka, Mario Šekerija, dr. med. specijalist epidemiologije

13:25-13:55-Što se u Hrvatskoj radi na prevenciji zloćudnih tumora kože?, prof. dr. sc. Mirna Šitum

13:55-14:55-Genetika kao budućnost onkološkog liječenja, prof. dr. sc. Danko Velimir Vrdoljak, dr. sc. Sonja Levanat, Ivo Kirac, dr. med.

14:55-15:40-Interdisciplinarni onkološki tim, Andreja Jurić, bacc.med.techn., dr. sc. Tajana Silovski, prof. dr. sc. Mirjana Pavlica i doc. dr. sc. Marijana Braš

16:00-17:00-Nacionalni preventivni program za zaštitu oralnog zdravlja, Željko Rotim dr. med. dent, Ivana Čuković-Bagić prof. dr. sc., Jesenko Jeličić. dr. dent. med.

17:00-17:30-Prevencija HPV-a

17:30-18:00-Što znamo o (učincima) pivu (a), doc. dr.sc. Darija Vranešić Bender

18:00- 19:00-Zagrebačka škola kulture zdravlja, prof. dr. sc. Veljko Đorđević, doc. dr. sc. Marijana Braš, Branka Kandić-Splavski, dr.med. Čedomir Kuharić, dr. sc. Lovorka Brajković, Vlado Čutura, Jadranka Pavić. prof,  i  sudionici  škole

19:00- 20:00- UMJETNOST I PREVENCIJA KNB - okrugli stol i predstavljanje romana Glumac na kauču;Otvaranje izložbe“Umjetnošću za zdravlje hrvatskih branitelja"

 


Petak  30.09.2016.

09:00-09:30- Hipertenzija i kako ju spriječiti, prof. dr. sc. Bojan Jelaković

09:30-10:00-Sekundama prevencija KVB - mjesto i uloga Poliklinike za prevenciju i rehabilitaciju KVB „Srčana“,  doc. prim. dr. sc. Goran Krstačić

10:00-10:20-Mjesto i uloga medicinske sestre kao člana tima u prevenciji KVB -Ana Ljubas. bacc. med. techn.

10:20-10:30-Zaklada Hrvatska kuća srca,Ivana Portolan Pajić. dr. med.

10:30-11:30-Prevencija u hrvatskom zdravstvenom sustavu

11:30-12:00-Shaping Health System to meet the chalenges of NCD: an International Perspective. Is annual Health Check the route to tackle the NCD?, prof. Salman Rawaf

12:00-12:20-Specijalist obiteljske medicine u prevenciji i  liječenju danas u Hrvatskoj, Ines Balint,dr. med.

12:40-13:10-Prevencija šećerne bolesti i mogućnosti liječenja danas, doc. dr. sc. Dario Rahelić 13:10-13:40-Hrana kao lijek 

13:40-14:00-Medicinska nutritivna terapija u prevencijii  liječenju KNB,Eva Pavić, dipl.ing., univ. spec,

14:00-14:15-Specijalist obiteljske medicine u prevenciji malnutricije i kaheksije kod KNB -Branka Kandić-Splavski, dr. med.

14:15-14:35-Prepoznaj moždani udar, prof. dr. sc. Zdravka Poljaković

14:35-14: 45-Uloga Zagrebačke zaklade za pomoć osobama oboljelim od cerebrovaskularnih bolesti  

14:45-15:05-Dometi kognitivne neurologije danas, doc. dr. sc. Nataša Klepac, Lana Maljković. mag. psych.

15:05-15:25-Alzheimerova bolest i druge demencije: da li je moguće smanjiti rizik?- izv. prof. dr. sc. Ninoslav Mimica

15:25-16:00-Okrugli stol

16:20-17:20-Budućnost dopunskog zdravstvenog osiguranja, Morana Krušarovski, dipl.iur. voditeljica pravne službe HZZO-a

17:20-17:40-Duševne bolesti i poremećaji kao kronične nezarazne bolesti - promjena morbiditeta i epidemiološki podaci kao baza organizacije psihijatrijske službe- prof. dr. sc. Vlado Jukić, dr. med. 

17:40-18:00-Aktivnosti Poliklinike i Hrabrog telefono u prevenciji psihičkih poremećaja djece i mladih u Hrvatskoj,  prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

18:00-18:20-Radna sposobnost i kronične nezarazne bolesti, Srebrenka Mesić, dr. med.

18:20-19:00-Radionica: Kako nastaje stres i kako ga spriječiti, Tanja Pureta, mag. psych.

19:00-19:15-Zdravi mozak za zdravi Zagreb,  Filip Đerke, Luka Filipović-Grčić, prof. dr. sc. Veljko Đorđević, doc. dr. sc. Marijana Braš

19:15-20:00-Radionica: Motivacijski Intervju u prevenciji KNB, dr. sc. Lovorka Brajković

 


Subota 01.10.2016.

09:00-10:00-Kako uspješno komunicirati s medijima i  javnosti: Darko Buković, Krešimir Macan, Božo Skoko,Vlado Čutura

10:00-11:00-Okrugli stol: Komunikacijske vještine u prevenciji KN

Što obuhvaća komunikacija o prevenciji KNB, prof. dr. sc. Veljko Đorđević

Revizija komunikacijskog okvira: liječnik komunikator, Božidar Nikša Tarabić. mag. psych.

Servierova  škola medicinske komunikacije (SEŠMEK), Dinko Lupi, MD

11:00-12:00-Okrugli stol: Na prvoj crti zdravlja: stres, PTSP i tjelesno zdravlje, doc. dr. sc. Marijana Braš i suradnici

Zaključci konferencije

12:30-14:00-Krug zdravlja: prof. Salmon Rowaf, prof.dr. sc. Veljko Đorđević, doc. prim.dr. sc. Goran Krstačić, Čedomir Kuharić

 

Organizacijski odbor Konferencije:

prof. dr. sc. Veljko Đorđević (predsjednik Odbora), doc. dr. sc. Marijana Braš, dr. Branka Kandić-Splavski, dr. Dunja Skoko-Poljak.Ana Ljubas, bacc. med. techn.,Frano Boban (direktor Konferencije), Josip Kelemen, Čedomir Kuharić, Barbara Kalenić, Vlado Čutura, Marina Kraševac Barišić (tajnica).

 

Znanstveni odbor Konferencije:

akademik Davor Miličić ( predsjednik Odbora), prof. Salman Rawaf (UK), prof. dr. sc. Bojan Jelaković, doc. dr. sc. Ranko Stevanović, prof. dr. sc. Davor Štimac, prof. dr. sc. Viktor Peršić, doc. dr. sc. Marko Boban, doc. prim. dr. sc. Goran Krstačić, doc. prim. dr. sc. Mario Ivanuša, dr. sc. Jadranka Pavić, doc. dr. sc. Fuad Pašić (BiH), prof. dr. sc. Miroslav Bekavac Bešlin, doc. dr. sc. Nataša Klepac, prof. dr. sc. Dragan Babić (BiH), doc. dr. sc. Dario Rahelić, doc. dr. sc. Josipa Radić, prof. dr. sc. Danko Velimir Vrdoljak, dr. Ines Balint.

 

*Organizatori Konferencije :
Zagrebački institut za kulturu zdravlja i Nove boje Media d.o.o.Zagreb

 

Pokrovitelji Konferencije:

Ministarstvo zdravlja RH, Grad Zagreb

 

Partneri Konferencije:

Hrvatsko kardiološko društvo, Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara, Hrvatsko društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja, HLK, HZJZ, HZZO, KBC Zagreb-Klinika za psihološku medicinu, Zaklada „Hrvatska kuća srca“, CEPAMET MEF Sveučilišta u Zagrebu, SANICADEMIA-FORTBILDUNGSVEREIN – Thematic Coordination Point for Health der Alpen-Adria-Alianz

 

 

Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika HLK kategoriziralo je i vrednovalo stručni skup kako slijedi: aktivno sudjelovanje: 15 bodova; pasivno sudjelovanje: 10 bodova 

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.