1.sjednica Sabora: ponovo ministarstvo zdravstva a ne zdravlja!


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 18.10.2016.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    

1.sjednica Sabora: ponovo ministarstvo zdravstva a ne zdravlja!

U siječnju 2012.,jedan od prvih poteza Milanovićeve vlade  je bio da na brzinu, preko noći, promijeni nazive 2 ministarstva: zdravstva u zdravlje, športa u sport. Nepunih 5 godina kasnije: Sabor  već na prvoj sjednici 14.10.2016., po hitnom postupku prihvaća Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave:

  • vraća  naziv Ministarstvo zdravstva umjesto zdravlja,
  • iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta izdvaja treći segment i  osniva  Središnji državni ured za šport

 

Stavovi instituta za jezik i jezikoslovlje o promjeni naziva ministarstva:

  • ŠPORT- SPORT; u hrvatskom jeziku supostoje istoznačne riječi sport i šport. Prema njemačkome i austrijskome izgovoru primili smo šport, a poslije je iz engleskog preuzeta riječ sport. Prema navodima Ive Škarića, riječ šport  je u Hrvatskoj  kori­štena od 1870. do 1918. te od 1941. do 1955. godine.
  • ZDRAVSTVO - ZDRAVLJE; zdravlje je stanje organizma, a zdravstvo djelatnost koja se bavi zaštitom zdravlja i liječenjem bolesti. Kako se ministarstvo bavi djelatnošću, a ne stanjem organizma, trebalo bi se zvati Ministarstvo zdravstva.

 

Stav Rajko Ostojić, prvog ministar zdravlja u Milanovićevoj vladi, koji je 2012. inicirao promjene naziva ministarstva:

„Promjenom imena mi­nistarstva želim upozoriti na zdravlje kao temeljno ljudsko pravo te u samom nazivu iz paradigme bole­sti prijeći na zdravlje. Poštujući naputke Insti­tuta za jezik i jezikoslovlje i nazive domova zdravlja bi tre­balo promijeniti u domovi zdravstva!  Jeftinije je promijeniti pe­čat i memorandume Mini­starstva nego za sve domo­ve zdravlja - pragmatičan je bio  Ostojić  (Izvor: Večernji list 20120105)

 

 

U nastavku donosimo dva odlična komentara promjene naziva ministarstva (zdravstvo-zdravlje) objavljena davne 2012. godine ali i danas izuzetno aktualna!

 

Prvi je komentar iz pera Denisa Derka  pod naslovom Zdravlje ili zdravstvo?  Šport ili sport? I nova se vlada bavi nebitnim (Večernji list 20120114) 

 

„Što je prvo napravila vlada Zorana Milanovića od koje dio javnosti  očekuje spas Hrvatske, rezultate mojsijevskih dimen­zija? ….Iz naziva Mini­starstva obrazovanja, znanosti i špor­ta izbačena je riječ šport i zamijenjena ri­ječju sport. A Ministarstvo zdravstva je postalo Ministarstvo zdravlja. A je li se pri tome Milanovićeva vlada konzultirala sa stručnjacima? Reci­mo onima koji sjede u Institutu za jezik i jezikoslovlje? Ili pak s onima  u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti? Ili onima koji su zaposle­ni na hrvatskim fakultetima? Koliko se zna, nije. Nego je o promjeni odlu­čila na svoju ruku. I ponovno podijelila i javnost i stručnjake.

 

I opteretila ih u osnovi potpuno nebitnom temom. U Hrvatskoj se tako opet bavimo lek­sikom, kao da već dvadeset godina nemamo svoju državu sa svim držav­nim atributima. Kao da iz proračuna ne plaćamo sve moguće jezikoslovce, udomljene na svim mogućim i nemo­gućim katedrama, fakultetima, škola­ma, institutima, institucijama, zavo­dima, agencijama, udrugama....

 

A u čitavom se tom sporu, koji traje puno dulje od hrvatske samostalno­sti, samo prepisuju tuđe rečenice i dorađuju tuđi stavovi. Pa je tako zna­lac jezika, danas pokojni Ivo Škarić u jednom tekstu o sportu ili športu napisao i rečenicu da u uporabnome hrvatskom jeziku supostoje likovi rije­či šport i sport. A u otvorenom pismu koje je Institut za jezik i jezikoslovlje uputio Zoranu Milanoviću stoji reče­nica da u hrvatskome jeziku supostoje istoznačne riječi sport i šport....

 

I tako to biva u hrvatskoj jezikoslovnoj prak­si. Puca se iz svih topova u istu metu, hrvatski jezik, održavaju se na životu različite inačice koje, prema mišljenju stručnjaka vrlo često jezik ne čine bo­gatijim, nego neurednijim. Pa od pi­smenih ljudi nastaju nepismeni.”(Izvor: Večernji list 20120114)

 

 

Drugi komentar pod naslovom Zašto Ministarstvo zdravlja? potpisuje  Zlatko Vidulić. I taj je članak objavljen prije pet godina (Izvor: Večernji list 20111230)

 

„Naš se jezik odmah mijenja kad to hoće novine, radio i televizija. Eto, u nekoliko dana svi već pišu samo o Ministarstvu zdravlja i ne vidim da itko pita o razlozima za tu promjenu u nazivu. Zdravstvo pred kolapsom -  i desetak se puta spomi­nje riječ zdravstvo - ali o tom zdravstvu, piše u istom tek­stu, odsada vodi brigu Mini­starstvo zdravlja!

 

Zašto je došlo do te promjene? Ako je i opet razlog engleski je­zik, tvrdim da je promjena nepotrebna. Zdravstvo je širi i zato prikladniji pojam nego zdravlje.

 

Mislim da Željko Bujas, autor Velikog hrvatsko-engleskog rječni­ka, zna engleski i dobro zna što je prevođenje kad mu je:

  • minister of health - mini­star zdravstva,
  • Ministry of Health - Ministarstvo zdrav­stva.

Nećemo zbog engle­skog mijenjati izraz Za čije babe zdravlje? Na engleskom se ista misao izražava i bez babe i bez zdravlja! Vlast je mogla pitati  jezične stručnjake kako će pojedina ministarstva nazvati. Primjerice Zavod za jezik, koji se ne zove Zavod jezika!  Ne bi li iz toga zavoda došao savjet da bi bilo bolje ne dirati u riječ zdravstvo i mijenjati ga u zdravlje, nego da bi bilo najbolje da se u duhu jezika zove Ministarstvo za zdravstvo…

 

Ako nam je i to možda na­metnuto (kao što je pedese­tih godina nametnut sport mjesto športa - koji Sloven­cima ne smeta) ne bi li i na to trebalo primijeniti lijepu i dobru misao Ive Škarića: "Ako ono što je oslobođeno ostaje kao što je bilo u ne­slobodi, sloboda mu i nije trebala. Čemu onda žrtve za nju?" Svi u sadašnjoj vla­sti svoj su dosadašnji život proživjeli uz slične nazive ministarstava i uglavnom bez športa, ali ne bi smjeli biti ravnodušni na bilo koje i bilo čije žrtve neslobode. Sitniča­rim li možda?“

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.