ESF za hrvatsko zdravstvo: OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 7.12.2016.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

ESF za hrvatsko zdravstvo: OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Hrvatskoj je na raspolaganju 1,582 milijarde eura iz Europskog socijalnog fonda – OP*„Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, od toga 45 milijuna eura za sustav zdravstva. (Izvor: mrežne stranice Ministarstva zdravlja 20161205)

 

S milijardu i po eura iz Operativnog programa (OP) „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“- „Upravljačko tijelo“ koje upravlja i kontrolira korištenje tih sredstava je  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

 

O približno  3% ukupnog iznosa, odnosno  45 milijuna eura, vodit će računa  Ministarstvo zdravstva.

 • Prva je uloga Ministarstva zdravstva - uloga „Posredničkog tijela razine 1“, koje je nacionalno tijelo u odnosu na PRIORITETNU OS 2 („Socijalno uključivanje“)
 • Druga je uloga Ministarstva zdravstva - uloga Korisničke institucije“ u odnosu na PRIORITETNU OS 4 („Dobro upravljanje“).

 

Ministarstvo zdravstva u ulozi „Posredničkog tijela razine 1“  u odnosu na PRIORITETNU OS 2 („Socijalno uključivanje“)  ima zadaću da:

 • planira sredstva,
 • prati rizike na razini prioritetnih osi,
 • sudjeluje u Odboru za praćenje Operativnog programa,
 • provodi mjere informiranja i vidljivosti,
 • priprema dokumentaciju za poziv na dostavu projektnih prijedloga (prijava),
 • sudjeluje u postupku dodjele bespovratnih sredstava  (odabir projekata),
 • sudjeluje u procesima plaćanja korisnicima,
 • sudjeluje u procesima povrata sredstava kod utvrđenih nepravilnosti,
 • izrađuje priručnik o internom postupanju i odgovarajućem revizijskom tragu, itd.


Planirane investicije iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali s ciljevima koji se navedenim ulaganjima žele postići su:

 

Promocija zdravlja i prevencija bolesti (PRIORITETNA OS 2 „Socijalno uključivanje“)

Cilj ulaganja – smanjenje broja bolesti povezanih s načinom života, bolje praćenje kroničnih stanja u svrhu smanjenja kroničnih oboljenja, a sve u svrhu poboljšanja zdravstvenih pokazatelja stanovništva Republike Hrvatske

 

Kontinuirana izobrazba zdravstvenih djelatnika (uključujući i specijalističko usavršavanje doktora medicine)  (PRIORITETNA OS 2 „Socijalno uključivanje“)

Cilj ulaganja – poboljšati pristup zdravstvenoj zaštiti na način da se održivo povećavaju broj, vještine i profesionalna zaštita radnika koji pružaju zdravstvene usluge stanovništvu (povećanje broja medicinskih stručnjaka i bolja pokrivenost regija Republike Hrvatske zdravstvenim uslugama, prvenstveno ruralnih područja, otoka i manjih gradova)

 

Uspostava središnjeg tijela za e-Zdravlje (STeZ) (PRIORITETNA OS 4 „Dobro upravljanje“)

Cilj ulaganja – uspostava središnjeg tijela nadležnog za planiranje, provođenje i koordinaciju svih mjera u sklopu e-Zdravlja, odnosno središnjeg mjesta za upravljanje svim informacijskim sustavima u zdravstvu sukladno Strateškom planu razvoja e-Zdravlja

 

Akreditacija bolnica  (PRIORITETNA OS 4 „Dobro upravljanje“)

Cilj ulaganja – unaprjeđenje kvalitete bolničke zdravstvene zaštite

 

E-Učenje  ( PRIORITETNA OS 4 „Dobro upravljanje“)

Cilj ulaganja – oblik kontinuirane izobrazbe zdravstvenih djelatnika, ali uvijek dostupne (u elektronskom obliku)

 

Izrada kliničkih smjernica  ( PRIORITETNA OS 4 „Dobro upravljanje“)

Cilj ulaganja - uspostava jednoznačnih stručnih smjernica za rad zdravstvenih djelatnika kako bi se osigurala veća kvaliteta dijagnostike i liječenja, efikasnija zdravstvena zaštita i standardiziran pristup u cijeloj zemlji.

 

 

* Europski socijalni fond – operativni program (OP) „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ - namijenjen Hrvatskoj u vrijednosti ,582 milijarde eura, usvojen je 17. 12. 2014.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.