Zaštita maloljetnika od reklama za nezdravu hranu i alkohol


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 13.12.2016.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Zaštita maloljetnika od reklama za nezdravu hranu i alkohol

Amandmani hrvatske za­stupnice u Europskom parlamentu, Biljane Borzan, o zaštiti maloljetnika od agresivnog reklamiranja nezdrave hrane i al­kohola – izglasani su prošlog četvrtka (08.12. 2016.)  u Odboru za unutarnje trži­šte i zaštitu potrošača EP-a. Amandmani su u sklopu revizije Direktive o audiovizualnim i medijskim uslugama.

 

„Oglašavanje prema djeci mora biti u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Alkohol je najčešći štetni proizvod kojem su djeca izložena - i to najviše djeca u dobi od 13 do 15 godina - jer se takvi oglasi pojavljuje u slikama, reklamama, video igricama i slično. Uz to, gotovo 40%  djece u dobi do 12 godina je direktno izloženo reklamiranju nezdrave hrane, a četvrtina djece školske dobi je pretila“, kaže Borzan*.

 

Eurozastupnica  Borzan izdvaja 3 najnovija postignuća nabraja  najvažnije izmjene  ključne u zaštiti maloljetnika od reklamiranja štetnih proizvoda poput alkohola i nezdrave hrane:

 

1. ograničavanje reklamiranja će se provoditi i na drugim medijima, dakle ne samo u televizijskim sadržajima, već i na servisima poput Youtubea.„Gledanje različitih video sadržaja na Internetu je u velikom porastu. Čak 5% glazbenih videa promovira alkohol, a 87%  djece i adolescenata vraća se nekoliko puta pogle­dati video koji promovira alkohol ili duhanske proizvode.To je posebno zabrinjavajuće, pogotovo ako uzmemo u obzir da djeca do 12 godina ne znaju prepoznati reklamnu aktivnost u takvim sadržajima“, objašnjava Biljana Borzan.*

 

2. Biljana Borzan je u svoje amandmane uključila i žalbe roditelja (prema izvješću pravobraniteljice za djecu) kako je potrebno strože kontrolirati reklamiranje u tzv. prime timeu. Zabranu od 20% reklamnog sadržaja u prime timeu, Europski parlament je sada proširio na 20% u bilo koje vrijeme dana.

3, Hrvatska europarlamentarka naglašava zadovoljstvo zbog činjenice da vidljiv  značajan napredak u izgradnji kvalitetnog zakonodavnog okvira na razini EU u segmentu zaštiti  od reklamiranja štetnih proizvoda poput alkohola i nezdrave hrane. Naime, pojedine su države, u sklopu mjera štednje, smanjile sredstva za nacionalno reguliranje takvog reklamiranja i to s  2,9%  na 1,9 %.

„U Europi je je više od pola stanovnika pretilo, a velik dio ih pati od bolesti povezanih s alkoholom. Unatoč tome, pojedine države članice su smanjile nacionalna sredstva za reguliranje reklamiranja. Upravo zato je važno da postoji kvalitetan zakonodavni okvir  na razini EU“. (*Izvor:www.biljanaborzan.eu)

 

Podsjetimo, eurozastupnica iz redova SDP-a, liječnica Biljana Borzan, ljetos je postala izvjestiteljica Eu­ropskog parlamenta za pitanje o bacanju i sigurnosti hrane.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.