Najnovije o Imunološkom zavodu iz usta Potpredsjednice Vlade RH


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 15.12.2016.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Najnovije o Imunološkom zavodu iz usta Potpredsjednice Vlade RH

„Situacija s Imunološkim zavo­dom pokazuje što se događa i ka­kve posljedice mogu biti ako se problem pokušava rješavati tako da se ignorira tržišno okruženje i realnost te se umjesto toga pri­bjegava populističkim, a neodr­živim rješenjima.

 

A upravo je tako  problemu Imunološkog zavoda pristupila *Vlada Zorana Milanovića pa danas imamo jed­nu potpuno neprirodnu situaci­ju. Imamo trgovačko društvo i javnu ustanovu, u kojoj zaposlenici unutar javne ustanove plaće primaju iz proračuna, a obveze i imovina su ostale na trgovačkom društvu koje je blokirano i bez uprave.

 

Razumijem nastojanje da se sačuva proizvodnja i znanje, ali u trenutačnoj situaciji treba od­mjeriti sve ekonomske i pravne posljedice. Uključujući i troškove za porezne obveznike…Čini se da nismo na­učili lekciju - a imali smo primjer bro­dogradnje- u kojoj nas čekanje privatizacije i danas košta. Posljednje rate za troškove restrukturiranja brodogradnje  bit će isplaćene u 2017., a iako su brodogradilišta preuzeli privatni vlasnici, problema još uvijek ima.

 

Brodogradnja je slučaj koji možda najjasnije pokazuje koliko nominalno dobre namjere zadržavanja „važnih“  tvrtki u državnom vlasništvu mogu biti skupe za porezne obveznike i građane, a usto se onda tako iscrpljene tvrtke privatiziraju i treba im jako dugo vremena da dosegnu potencijal rasta. Prije privatizaci­je, za brodogradnju su ogromni iznosi preuzeti u javni dug, na teret poreznih obveznika. Da se nije toliko odgađala priva­tizacija, ti su troškovi mogli biti manji, a današnja zaposlenost i poslovanje bolji.

 

Znači li i to da više neće biti po­puštanja pod izlikom nekih in­teresnih skupina da tvrtka može opstati samo uz pomoć države?

Ne vidim nijedan razlog zašto bismo (op: Vlada RH) kao vlasnik a priori izbje­gavali djelomičnu ili potpunu privatizaciju tvrtki koje rade na konkurentom tržištu kao opciju za opstanak i razvoj.“ (Izvor: Večernji list, 20161211, intervju s Martinom Dalić, potpredsjednicom Vlade RH i ministricom gospodarstva, poduzetništva i obrta)

 

 

*Podsjetimo, za vrijeme 12. Vlade RH, na čelu s premijerom Zoranom Milanovićem – nakon neuspješnih  pokušaja privatizacije -  donesena je politička odluka da se prezaduženi Imunološki zavod  iz tržišnog okruženja prebaci na „državne jasle“.

 

30. 07. 2015. Milanovićeva je Vlada donijela Odluku o pokretanju postupka radi preoblikovanja (zaduženog) trgovačkog/dioničkog društva (stari Imunološki zavod )  u javnu ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva (novi Imunološki zavod), uz obrazloženje da je to  od strateškog i općeg gospodarskog interesa za RH: „Ovim potezom Vlada je osigurala nastavak proizvodnje cjepiva i krvnih derivata i ljudske plazme, smatrajući proizvodnju strateškim interesom za zdravstveni sustav RH i zdravlje njenih stanovnika a očuvana su i radna mjesta zaposlenika“- izjavio je tada SDP-ov ministar zdravlja Siniša Varga.

 

Osnivač ustanove (novog Imunološkog zavoda) je Republika Hrvatska, a osnivačka prava nad novom znanstveno-istraživačkom ustanovom su povjerena Ministarstvu zdravlja. Za cijeli postupak je bilo predviđeno 90 dana –zakonska procedura prijenosa djelatnosti i radnika na novu ustanovu trebalo je  dovršiti  u 11 mjesecu 2015.,  a postupak su provodili Ministarstvo zdravlja i Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI). Za osnivanje i pripremu početka rada novog Imunološkog zavoda osigurana su sredstva u državnom proračunu na poziciji Ministarstva zdravlja.

 

No, nominalno dobra namjera zadržavanja „važne“  tvrtke u državnom vlasništvu nije uspjela. Danas je jed­na potpuno neprirodna situaci­ja: na jednoj strani novi Imunološki zavod kao zdravstvena javna ustanova, u unutar nje zaposlenici koji plaće primaju iz državnog  proračuna. Na drugoj pak strani stari Imunološkim zavod kao trgovačko društvo bez uprave i radnika, blokirano, na kojem su ostali dugovi/obveze…

 

U 11. mjesecu 2016., - godinu dana poslije preoblikovanja koje je trebalo donijeti poslovni uzlet-  stanje je  loše. Nakon 32,5 milijuna kuna u 2016., država će i u 2017,  iz proračuna za radnike u toj tvrtki morati izdvojiti 32 milijuna kuna za plaće jer, s obzirom na to da su izgubili dozvole za proizvodnju, primarnog posla nema. Podsjetimo, primarni posao  je trebao biti proizvodnja cjepiva, krvnih derivata i ljudske plazme,  kao djelatnost od strateškim interesom za zdravstveni sustav RH i zdravlje njenih stanovnika

 

Navodno novi Imunološki zavod ima nekih drugih poslova:

  • primjerice, temeljem dozvole za uvoz pripravaka na bazi medi­cinskog kanabisa uvoze te pri­pravke,
  •  za virusna cjepiva mogu obavljati vanjsko pakiranje, pro­vjeru kakvoće, skladištenje, ispo­ruku lijekova..
  • Otkupljuju plazmu iz transfuzijskih centara diljem ze­mlje koju pregledavaju, skladište..,
  • vode i brigu o matičnim sojevima virusa morbila, rubele i parotitisa koji su u vlasništvu RH..._

 

No, dug im je oko 11 mi­lijuna eura a potrebno je barem još 30 milijuna eura ulaganja da bi se ponovo dobile dozvole za primarnu djelatnost.

 

Primjer Imunološkog zavoda je još jedan primjer – koji uz brodogradnju – ukazuje koliko nominalno dobre namjere zadržavanja „važnih“  tvrtki u državnom vlasništvu mogu biti skupe za porezne obveznike i građane, a usto tako iscrpljene tvrtke privatiziraju i treba im jako dugo vremena da dosegnu potencijal rasta.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.