HLK: Pravilnik ministra Kujundžića doprinosi pravnoj nesigurnosti


Autor/Izvor: Priopćenje za medije HLK 20170124

Objavljeno: 25.01.2017.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

HLK: Pravilnik ministra Kujundžića doprinosi pravnoj nesigurnosti

18.01. 2017. Ministarstvo zdravstva ponovo mijenja pravila: najnoviji Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 6/17), stupa na snagu kroz par dana.

 

„Pravilnik ministra Kujundžića otvara brojne pravne nejasnoće i doprinosi osjećaju pravne nesigurnosti mladih liječnika. Stvaraju se različite kategorije specijalizanata s bitno različitim ugovorima o specijalizaciji, javlja se nejasnoća kojeg bi se pravilnika ravnatelji trebali pridržavati.Postavljaju se pitanja: imaju li ravnatelji obvezu ponuditi postojećim specijalizantima novi dodatak ugovoru,  kakva je pravna situacija glede natječaja koji su provedeni za vrijeme važenja pravilnika donešenog za vrijeme bivšeg ministra Nakića, hoće li se morati poništiti i ponoviti već provedeni natječaji, što će to značiti za one koji su primljeni ako se na novim natječajima prijave kandidati s boljim uvjetima...“

 

U jučerašnjem priopćenju za medije Hrvatska liječnička komora (HLK) izražava nezadovoljstvo i zabrinutost načinom donošenja i sadržajem, kao i potencijalnim posljedicama do kojih može dovesti primjena najnovijeg Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 6/17), koji je 18.01. 2017. donijelo Ministarstvo zdravstva, a koji će kroz nekoliko dana stupiti na snagu.

 

„Pri donošenju najnovijeg Pravilnika o specijalizacijama prekršena je propisana procedura koja nalaže da se nakon e-savjetovanja, a prije objave u Narodnim novinama, javnost izvijesti o provedenoj raspravi odnosno o svim uvaženim i odbijenim prijedlozima zainteresirane javnosti.

 

Primjedbe koje je tijekom javne rasprave iznijela struka putem liječničkih stručnih društava, udruga liječnika, liječničkog sindikata i liječničke strukovne komore u potpunosti su ignorirane te je sadržaj pravilnika de facto isključivo izraz političke volje vladajuće političke opcije.

S obzirom da se Pravilnik ne odnosi na liječnike koji specijaliziraju obiteljsku medicinu, najnovija verzija Pravilnika ustraje u diskriminaciji među liječnicima, što smatramo krajnje nepravednim i neprihvatljivim.

 

Izmjene i dopuna Pravilnika koje potpisuje ministar Kujundžić, osim stvarnih troškova specijalizacije, specijalizantima nameću i dodatnu višestruko veću naknadu koja predstavlja paušalno, neobjektivno određen, proizvoljan iznos podložan promjenama. Ovakvo rješenje nepoznato je u uređenim državama EU. Nova varijanta Pravilnika u slučaju promjene poslodavca unutar javnog zdravstvenog sustava zdravstvenim ustanovama, uvodi obvezu podmirivanja stvarnih troškova specijalističkog usavršavanja i novodefinirane naknade matičnim ustanovama za koje je specijalizant započeo ili obavio specijalizaciju.

 

Međutim, cijenimo da će se, zbog složene procedure i interinstitucionalno nepomirljivih interesa, ovakvo rješenje u praksi vrlo teško i iznimno rijetko provoditi.

 

Napominjemo da je specijalističko usavršavanje doktora medicine, kao i ostalih zdravstvenih djelatnika, od iznimnog značaja za stabilnost, održivost i kvalitetu hrvatskog zdravstvenog sustava te da ono ima izravan utjecaj na kvalitetu pružanja zdravstvene skrbi, odnosno na zdravlje svih naših građana. Imajući u vidu rastući trend odlaska mladih i vrlo mladih hrvatskih liječnika u inozemstvo, izražavamo bojazan da će novi Pravilnik zbog novonametnutih obveza biti dodatni motiv mladim liječnicima za napuštanje hrvatskog zdravstvenog sustava što bi moglo dovesti do narušavanja dostupnosti i kvalitete pružanja zdravstvene skrbi.

Hrvatska liječnička komora drži da bi Ministarstvo zdravstva umjesto nedovoljno promišljenog i nesveobuhvatnog pristupa rješavanju problema, trebalo težiti cjelovitom rješavanju izazova koje donosi sustav specijalističkog usavršavanja doktora medicine.

U tom pogledu zagovaramo donošenje zakona kao sustavnog, cjelovitog i održivog rješenja koje će jasno definirati sve uzuse specijalističkog usavršavanja za sve profile zdravstvenih djelatnika, ispraviti sve dosadašnje nelogičnosti i nepravde temeljene na prethodnim varijantama i podvarijantama ovog pravilnika te jednakomjerno obvezivati sve dionike u sustavu na sudjelovanju u njegovoj ukupnoj održivosti.

Hrvatska liječnička komora spremna je u tom nastojanju biti konstruktivan partner Ministarstvu zdravstva i Vladi Republike Hrvatske.“ (Izvor: Priopćenje za medije HLK 20170124)

 

 

Naš zaključak

Vezano uz najnovije izmjene i dopune pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 6/17), HLK zamjera ministru Kujundžiću i HDZ-ovoj državnoj zdravstvenoj administraciji slijedeće:

 1. U donošenju Pravilnika prekršena je propisana procedura jer Ministarstvo zdravstva nije javnost izvijestilo o uvaženim i odbijenim prijedlozima u provedenoj raspravi.
 2. Pravilnik je isključivo izraz političke volje vladajućeg HDZ-a  a Ministarstvo zdravstva je ignoriralo sve primjedbe koje je tijekom javne rasprave iznijela liječnička struka.
 3. Pravilnik diskriminira liječnike jer se ne odnosi na specijalizante obiteljske medicine.
 4. Pravilnik nameće specijalizantima višestruko veću naknadu koja se paušalno, proizvoljno i neobjektivno određuje.
 5. Umjesto da poveća pravnu sigurnost Pravilnik otvara brojne pravne nejasnoće: 
  • imaju li ravnatelji obvezu ponuditi postojećim specijalizantima novi dodatak ugovoru,
  • kakva je pravna situacija glede natječaja koji su provedeni za vrijeme važenja pravilnika donešenog za vrijeme bivšeg ministra Nakića, 
  • hoće li se morati poništiti i ponoviti već provedeni natječaji,
  • što će to značiti za one koji su primljeni ako se na novim natječajima prijave kandidati s boljim uvjetima.
 6. Umjesto Pravilnikom (koji donosi ministar/stvo zdravstva), specijalističko usavršavanje za sve profile zdravstvenih djelatnika je trebalo riješiti zakonom (Sabor). Najnoviji Pravilnik nije ispravio dosadašnje nelogičnosti i nepravde temeljene na prethodnim varijantama i podvarijantama ovog pravilnika, niti je sustavno (cjelovito) riješio problematiku specijalističkog usavršavanja doktora medicine.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.