Uz 100-ti rođendan MEF-a: povijesna veza politike i medicine


Autor/Izvor: V. Cerkvenik

Objavljeno: 13.11.2017.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Uz 100-ti rođendan MEF-a: povijesna veza politike i medicine

Na današnji dan prije 100 godina Sabor je donio odluku o osnivanju  MEF-a.  No, prvi zahtjevi za osnivanjem medicinskog studija u Hrvatskoj sežu  još u 1790. godinu da bi sustavne aktivnosti na ostvarenju tog cilja počele osamdesetak godina kasnije,  kad je  osnovano moderno sveučilišta u Zagrebu.  

 

„1874. počinje dugotrajna, ustrajna i mukotrpna borba za osnivanje medicinskog fakulteta. U sklopu Sveučilišta tada su već djelovali pravni i bogoslovni fakultet, filozofski se razvijao, a jedino je, iz političkih razloga, opetovano odgađan osnutak medicinskog fakulteta. Cilj je konačno ostvaren tek 1917. godine, uoči neminovnog sloma Austro-Ugarske monarhije.“ -piše danas na mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta. I u tome je svakako jedan dio odgovora na pitanje koje muči sve nas koji  doprinosimo budžetu hrvatskog javnog zdravstva:

 • Zašto kod nas u Hrvatskoj ima tako puno liječnika među političarima? 
 • Zašto previše  „politike“  a premalo „pacijenta u središtu“ našeg  javnog zdravstva?

 

No, da se vratimo  jubileju.

 

Prijedlog za osnivanje medicinskog fakulteta iznosi u Hrvatskom saboru zastupnik Milan Rojc u jeku prvog svjetskog rata, 25. 01. 1917.  a Sabor odluku o osnivanju  MEF-a  donosi 13. 11. 1917. te predlaže Dvorskoj kancelariji u Beču 3 profesora-osnivača -sa zadaćom da urede Fakultet, postave dekana i brinu se za popunjavanje katedara. To su bili:

 • dr. Theodor Wickerhauser,
 • dr. Miroslav Čaćković,
 • dr. Dragutin Mašek.

 

20. 12. 1917. održana je prva sjednica nastavnika, određen red predavanja i pripreme za upis u prvi semestar.

 

Prvo predavanje  je 12. 01. 1918.  održao dr. Drago Perović ( “O smjeru nastavnog i znanstvenog rada u anatomiji”) i time je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu započeo radom (zimski semestar školske godine 1917/1918).

 

11. 06. 1918. održana je prva sjednica profesorskog zbora MEF-a  i izabran prvi dekan prof. dr. Miroslav Čačković. Slijedi godina intenzivnog rada na adaptaciji zgrada na Šalati te popunjavanje katedara vlastitim profesorima.

 

U razdoblju  1920 – 1922. godine osnovana većina fakultetskih klinika:

 • Interna klinika (1920),
 • Klinika za ženske bolesti i porode (1920),
 • Neuropsihijatrijska klinika (1921),
 • Klinika za bolesti uha, nosa i grla (1921),
 • Klinika za dječje bolesti (1922),
 • Klinika za kožne i spolne bolesti (1922),
 • Klinika za ortopediju (1922),
 • Klinika za bolesti usta, zubi i čeljusti (1922),
 • Zavod za rentgenologiju i radnu terapiju (1922).

 

 A gdje je MEF danas, 100 godina nakon osnivanja?

 

Središnja zgrada (dekanat) Medicinskog fakulteta u Zagrebu, unutar koje se ili u neposrednoj blizini, nalaze zavodi premedicinskih i temeljnih medicinskih predmeta, te nekih pretkliničkih predmeta- smještena je na adresi Šalata 3

 

Nastava kliničkih predmeta obavlja se najvećim dijelom na:  

 • Šalati, u klinikama i zavodima KBC-a Zagreb
 • Rebru, u klinikama i zavodima KBC-a Zagreb
 • u Petrovoj ulica, u klinikama i zavodima KBC-a Zagreb
 • na Jordanovcu_-  u klinikama i zavodima KBC-a Zagreb
 • u Vinogradskoj ulici - u klinikama i zavodima KBC-a Sestre milosrdnice,
 • u Zajčevoj ulici – KB Merkur,
 • u Aveniji G. Šuška -  KB Dubrava,
 • u Mirogojskoj ulici- Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević
 • na Svetom Duhu - KB Sveti Duh,
 • u Vrapču, psihijatrijska bolnica Vrapče,
 • te u drugim zdravstvenim ustanovama,

 

Nastava općemedicinskih i javno-zdravstvenih predmeta održava se u:

 • u Rockefellerovoj  ulici u Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar"   i ambulantama opće medicine  

(Izvor: http://mef.unizg.hr/o-nama/povijest-misija-vizija/osnutak-medicinskog-fakulteta-u-zagrebu)

 

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.