Cijepljenje=pravo djeteta na zdravlje iznad prava roditelja na izbor


HLK: Trpimir Goluža i Ines Strenja Linić

Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 12.04.2017.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Cijepljenje=pravo djeteta na zdravlje iznad prava roditelja na izbor

Cijepljenje predstavlja pravo djeteta na zdravlje i iznad je prava roditelja na izbor – to je zaključak Okruglog stola "Cijepljenje: istine vs. zablude" koji je u petak (07.04.2017.) održan u Zagrebu. U organizaciji Hrvatske liječničke komore (HLK) i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) prvi put su se  na jednom mjestu okupili predstavnici svih relevantnih dionika za raspravu o cijepljenju:

 • zakonodavna vlast RH – Saborski Odbor za zdravstvo i soc. politiku,
 • izvršna vlasti u  zdravstvu – Ministarstvo zdravstva RH,
 • nadležnih regulatornih tijela -  Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED),
 • Svjetske zdravstvene organizacije (WHO),
 • stručnih liječničkih društava (Hrvatska liječnička komora/HLK i Hrvatski liječnički zbor/HLZ –pedijatrijsko društvo i društvo za školsku i sveučilišnu medicinu),
 • stručnjaci medicinskih i pravnih fakulteta (ŠNZ „Andrija Štampar“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu),
 • predstavnici udruga pacijenata (Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata i Hrvatsko društvo za sigurnost pacijenta),
 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ),
 • Klinika za infektivne bolesti „Dr.F.Mihaljević“

 Cilj ovog skupa je bio prezentirati činjenice i razdvojiti istine od zabluda o cijepljenju, rasvijetliti eventualne prijepore te upoznati javnost sa statusom cijepljenja u Hrvatskoj kao i sa sličnostima i različitostima u usporedbi s ostalim zemljama Europske unije. K tome, sudionici Okruglog stola upozorili su na ozbiljnost mogućih posljedica u slučaju pada procijepljenosti djece i odredili što je potrebno učiniti da do toga ne dođe.

 

Skup je  završio prihvaćanjem Deklaracije o važnosti cijepljenja  koja naglašava kako je cijepljenje jedno od najvećih medicinskih dostignuća modernog doba i ubraja se u najsigurnije medicinske intervencije. Neosporno je znanstveno utvrđeno da je dobrobit cijepljenja za zdravlje ljudi neusporedivo veća od rizika pojave mogućih posljedičnih, u pravilu pojedinačnih, neželjenih zbivanja.

 

"Uvođenje cijepljenja predstavlja  najuspješniju javnozdravstvenu mjeru, koja je spasila i spašava više ljudskih života nego bilo koja druga medicinska intervencija u povijesti medicine", stoji među ostalim u tekstu Deklaracije.

 

"Neosporna je činjenica kako bi pad procijepljenosti mogao dovesti do nepopravljivih i katastrofalnih posljedica po zdravlje ljudi i nacije. Potreban je stoga čvrst, trajan i sveobuhvatan dogovor svih relevantnih subjekata u struci, politici i društvu o potrebi i važnosti redovitog provođenja cijepljenja. Osobito je potrebno osigurati široku javnu raspravu i kontinuiranu edukaciju stanovništva o svrsi i ulozi cijepljenja te neospornim koristima cijepljenja u zaštiti zdravlja ljudi", navodi se u Deklaraciji o važnosti cijepljenja.

 

„Potpisivanjem Deklaracije o važnosti cijepljenja, vodeći medicinski i pravni stručnjaci jasno su izrekli stav o tome da je  cijepljenje, znanstveno potvrđena, sigurna i efikasna mjera u sprečavanju širenja smrtonosnih bolesti - poručio je predsjednik HLK-a, dr. sc. Trpimir Goluža.

 

“Ustavna dužnost države je štititi zdravlje ljudi, posebice djece. Odluka o cijepljenju djece nije i ne može biti isključivo pravo roditelja. Pravo djeteta na zdravlje i na najvišu moguću zdravstvenu zaštitu iznad je prava roditelja na izbor, istaknuo je prof. dr. sc. Hrvoje Kačer sa splitskog Pravnog fakulteta.

 

"Cijepljenje je jedna od najučinkovitijih medicinskih intervencija. Velike boginje su eradicirane, bliži se globalna eradikacija dječje paralize, a bolesti poput neonatalnog tetanusa, tuberkuloznog meningitisa, ospica i rubele su praktički eliminirane. Korist od cijepljenja višestruko nadmašuje rizik od primjene cjepiva. Stavovi relevantnih medicinskih struka oko važnosti cijepljenja su usuglašeni", rekao je doc. dr. sc. Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

Deklaraciju o važnosti cijepljenja  su potpisali:

 • dr.sc. Ines Strenja-Linić, dr.med., predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora,
 •  prim. Vera Katalinić-Janković, dr. med., Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Spomenka Uremović dr.med.,ispred Ministarstvo zdravstva RH,
 •  Darko Krnić, dr.med., Agencija za lijekove i medicinske proizvode - HALMED,
 •  prof.dr.sc. Antoinette Kaić Rak, dr.med., Ured Svjetske zdravstvene organizacije u RH-WHO,
 •  prof.dr. Hrvoje Kačer, dipl.iur, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu,
 •  prof.dr. Goran Tešović, dr.med., Klinika za infektivne bolesti „Dr.F.Mihaljević“,
 •  prof.dr. Aida Mujkić, dr.med., HLZ – Hrvatsko pedijatrijsko društvo,
 •  Marija Posavec, dr.med., Hrvatski liječnički zbor HLZ- Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu,
 •  mr.sc.Drago Paušek, dr.med., Hrvatsko društvo za sigurnost pacijenta,
 •  mr. Jasna Karačić, Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata,
 •  prof.dr. Mirjana Kujundžić, dr.med., Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, MEF Sveučilišta u Zagrebu,
 •  doc.dr.sc.Krunoslav Capak, dr.med., Goranka Petrović dr.med., ravnatelj - Hrvatski zavod za javno zdravstvo-HZJZ
 •  dr.sc.Trpimir Goluža, dr.med., prim.Ante-Zvonimir Golem, dr.med.,dr.sc. Iva Pejnović Franelić, dr.med., mr.sc. Ante Klarić, dipl.iur.,   Miran Cvitković, dr.med.,  Hrvatska liječnička komora-HLK

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.