Britanski liječnici traže od vlade legalizaciju prodaje organa


Autor/Izvor: Independent, Večernji list

Objavljeno: 12.06.2011.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Britanski liječnici traže od vlade legalizaciju prodaje organa

Hoće li prestati donorstvo, a početi trgovina ljudskim organima?

 

Za ljudskim organima po­godnima za transplantaci­ju diljem svijeta vlada tolika potražnja da je pedesetak vodećih britanskih kirurga zatražilo od britanske vlade da razmotri legalizaciju nji­hove prodaje, piše britanski list Independent. - Potražnja je golema, a ako netko želi prodati svoj organ poput bubrega i time se izvući iz financijske krize, zašto mu se to ne bi dopu­stilo? To je njegov izbor - kaže Peter Bell, umirovljeni kirurg i bivši potpredsjed­nik Kraljevskog kirurškog društva, napominjući da bi prije donošenja zakona trebalo provesti javnu ra­spravu.

Ovaj je kontroverzni prijedlog potaknuo veliku raspravu među britanskim liječnici­ma, a mišljenja su podije­ljena. Jedni zagovaraju legalizaciju prodaje organa tvrdeći da godišnje umiru tisuće ljudi jer ne mogu naći donora te da Britanci iona­ko odlaze u Indiju i zemlje Trećeg svijeta gdje potajno kupuju bubrege, rožnice, jetru i ostale organe. Drugi  liječnici pak smatraju da se pro­daja organa nikako ne smije dopu­stiti te da sustav i dalje tre­ba ostati zasnovan na altru­izmu.

 - Kada bismo legalizi­rali prodaju dijelova tijela, na udar bi došli siromašni i oni koji su u financijskim teškoćama. Da se iščupaju iz nevolja, prodavali bi svoje dijelove tijela ne razmišlja­jući o riziku kojemu se izla­žu - kaže Kenneth Boyd, profesor bioetike sa Sveu­čilišta u Edinburghu.FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.