Koje sve javne bolnice sudjeluju u energetskoj obnovi?


Autor/Izvor: V. Cerkvenik

Objavljeno: 9.06.2017.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Koje sve javne bolnice sudjeluju u energetskoj obnovi?

Krajem svibnja povećane su alokacije sredstava za pozive/natječaje  koji  se sufinanciraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj i omogućavaju energetsku obnovu brojnih zgrada  u javnom vlasništvu i korištenju – od kojim mi ovdje izdvajamo bolnice:

 • KBC Firule – Split,
 • Zatvorska bolnica u Zagrebu,
 • Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević u Zagrebu,
 • Opća bolnica Varaždin,
 • KB Merkur
 • Opća bolnica Šibensko-Kninske Županije

Vlada RH je na sjednici održanoj 18.05.2017.  donijela *Odluku kojom se do 31.12.2018. produžava financiranja *Programa energetske obnove zgrada javnog sektora započetog Odlukom Vlade od 31.10.2013. Novom odlukom Vlade od 18.05.2017. osigurava se kontinuitet energetske obnove  javnih zgrada na način da se za još 19,5 mjeseci produžava rok  za financiranje energetskih obnova koje su u tijeku  ili koje će se ugovori  po okončanim postupcima javne nabave započetim do 31. 12. 2015.

 

Program energetske obnove zgrada javnog sektora  ima za cilj ispunjavanje zahtjeva Direktive o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća, od 25. 10. 2012.**,  kojom se od država članica traži da od 01. 01. 2014. :

 • svake godine obnove 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti,
 • odnosno da svake godine alternativnim pristupom postignu uštede energije u zgradama središnje vlasti jednak uštedama energije dobivenima putem stope obnove od 3 %.

Svrha Programa energetske obnove zgrada javnog sektora  je cjelovita obnova zgrada, uz maksimalno ulaganje privatnog kapitala na javnim zgradama, razvoj tržišta energetskih usluga i prenošenje iskustava sa zgrada javnog sektora na područje ugovaranja energetske usluge među privatnim subjektima.  U Hrvatskoj se najsvrsishodnijim  u poboljšanju energetske učinkovitosti zgrada javnog sektora, pokazao ESCO model. Njime se postiže energetska obnova javnih zgrada bez dodatnog trošenja proračunskih sredstava.

 

Od prvih natječaja u 2014. godini za koje je interes bio slab, u nepune 2 godine nadmetalo se više od 20 ESCO kompanija u svojstvu ponuditelja, a čak 14 ESCO kompanija sklopilo je jedan ili više ugovora o energetskom učinku. Provedba postupka javne nabave po principu ekonomski najpovoljnije ponude kroz jedan od kriterija za bodovanje u najvećoj mjeri potiče smanjenje potrošnje energije, odnosno uštede energije, a veće uštede zahtijevaju veću kvalitetu i veću kvantitetu mjera energetske učinkovitosti, što u konačnosti rezultira i većim ulaganjima. Iz navedenog razloga su ponudbeni ili ugovoreni iznosi u pravilu veći od procijenjene vrijednosti nabave, koja ne predstavlja ograničenje jer javni naručitelj ne ulaže vlastita sredstva u energetsku obnovu, već po završetku energetske obnove iskazuje samo tekuće troškove primljenih energetskih usluga u razdoblju trajanja ugovora (do 15 godina).

 

Na ovaj način omogućava se i kontinuitet razvoja ESCO tržišta, kao nužnog preduvjeta za nastavak energetske obnove zgrada javnog sektora kroz novi Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.- 2020., koji se više neće sufinancirati nacionalnim sredstvima, već sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Prioritetne osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru, Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. za koji je osigurano 211.810.805 EUR, što se prikazuje u Državnom proračunu Republike Hrvatske na izvoru 563 - Europski fond za regionalni razvoj.

 

Sredstva za sufinanciranje  Programa energetske obnove javnih zgrada započetog Odlukom Vlade od 31.10.2013 . – u  onom dijelu koji se odnosi na provedbu energetske obnove temeljem ugovora o energetskom učinku  - osigurat će se nakon najnovije Odluke Vlade od 18.05.2017. -  u državnom proračunu RH i financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  (FZOEU)  u ukupnom iznosu do 160 milijuna  kuna za razdoblje do 31. prosinca 2018.

 

Za provedbu Programa energetske obnove javnih zgrada započetog Odlukom Vlade od 31.10.2013. zadužena  je  Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN). Za financiranje i sufinanciranje Programa energetske obnove javnih zgrada započetog Odlukom Vlade od 31.10.2013. zadužen je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU),

 

FZOEU je za provedbu Programa energetske obnove javnih zgrada trebao osigurati:

 • 165,5  milijuna kn ukupno,
 • od čega 5,5 milijuna kn  za financiranje izrade energetskih pregleda, energetskih certifikata i, prema potrebi, projektnih zadataka (100 % opravdanih troškova),
 • dok je preostalih 160 milijuna kn za financiranje provedbe energetske obnove, temeljem ugovora o energetskom učinku (40 % opravdanih troškova).

FZOEU i APN sklopili su Ugovor o sufinanciranju provedbe Programa energetske obnove  javnih zgrada u dijelu koji se odnosi na provedbu energetske obnove temeljem ugovora o energetskom učinku davanjem financijske pomoći, koji obavezuju FZOEU na davanje financijske pomoći za energetsku obnovu zgrada po zahtjevima za plaćanjem zaprimljenim zaključno s 31.12.2016.  a do ukupnog iznosa od 160 milijuna kuna.

 

APN je zaključno s 31.12. 2015. objavio ukupno 57 postupka javne nabave za pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrada, kojima je bilo obuhvaćeno:

 • 158 javnih zgrada ukupne neto korisne površine 513.840,92 m2.
 • 659,2 milijuna kn  bez PDV-a  je procijenjena vrijednost objavljenih postupaka javne nabave za pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrada

 

Od ukupno 57 postupaka javne nabave za pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrada, koje je APN objavio  zaključno s 31.12. 2015. :

 • za 24 postupaka (42%) donesene su negativne odluke tj. poništenje,
 • za 33 postupka (58%) donesene su i postale izvršne odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, temeljem kojih je sklopljeno 30 ugovora o energetskom učinku(53%).

 

Dakle, u dvije primarne godine odvijanja programa energetske obnove javnih zgrada (2014.-2015.) poništena je polovica postupaka javne nabave za pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrada. 

 

A onda je u razdoblju od 31.12.2015. do  01.05.2017.  „propala“  i  većina od tih 30 sklopljenih  ugovora o energetskom učinku jer su za čak 19 sklopljenih ugovora o energetskom učinku nastupile okolnosti za raskid. Na snazi je ostalo tek 11 sklopljenih ugovora o energetskom učinku.

 

Od tih  11 sklopljenih ugovora o energetskom učinku:

 • 3 ugovora imaju status završene energetska obnova za ukupno 12 zgrada, ukupne neto korisne površine od 68.425 m2, ukupne ugovorene vrijednosti od 196,6 milijuna kn (196,596.866,48 kn uključivo PDV). Zaključno sa 2016. godinom u cijelosti je isplaćena financijska pomoć od strane FZOEU u ukupnom iznosu od 52.897.974,59 kn uključivo PDV
 • 5 ugovora su u statusu provedbe energetske obnove za ukupno 23 zgrade, ukupne neto korisne površine od 62.165,67 m2, ukupne ugovorene vrijednosti od 262.003.034,81 kn uključivo PDV. Po zahtjevima za isplatu zaprimljenim zaključno s 31. 12. 2016. godine isplaćena je financijska pomoć od strane FFZOEU  u ukupnom iznosu od  8.827.380,33 kn (uključivo PDV), a preostali dio financijske pomoći koji bi u slučaju uspješne realizacije trebalo isplatiti iznosi 72.360.720,10 kn uključivo PDV.
 • 3 ugovora su u statusu izrade projektne dokumentacije za ukupno 19 zgrada, ukupne neto korisne površine od 41.778 m2, ukupne ugovorene vrijednosti od 208.650.000,00 kn uključivo PDV. Zaključno s 2016. godinom nije isplaćivana financijska pomoć od strane FZOEU a planirana financijska pomoć koju bi u slučaju uspješne realizacije trebalo isplatiti iznosi 61.737.500 kn uključivo PDV.
 • preostala 3 ugovora o energetskom učinku koji su u fazi sklapanja, obuhvaćaju ukupno 27 zgrada, ukupne neto korisne površine od 66.703,59 m2, ukupne ugovorne vrijednosti od 157.879.185,00 kn uključivo PDV. Planirana financijska pomoć koju bi u slučaju uspješne realizacije trebalo isplatiti iznosi 55.987.500 kn uključivo PDV.

 

Zaključno s 01. 05. 2017. godine;

 • neiskorišteno je  95.985.348,22 kn za energetsku obnovu javnih zgrada (maksimalni ukupni iznos sufinanciranja 160 milijuna kn)
 • jer je u FZOEU isplatio  financijsku pomoć za energ. obnovu tek u iznosi 64.014.651,78 kn (uključene i isplate po raskinutim ugovorima).

 

Odlukom Vlada RH  od 18.05.2017.se do 31.12.2018. produžava financiranja *Programa energetske obnove zgrada javnog sektora započetog Odlukom Vlade od 31.10.2013. Novom odlukom Vlade od 18.05.2017. osigurava se kontinuitet energetske obnove  zgrada javnog sektora, koji su u tijeku ili u fazi ugovaranja, kao i ispunjenje doprinosa nacionalnom cilju energetske učinkovitosti i izbjegavaju mogući sporovi koje bi pružatelji energetske usluge mogli pokrenuti protiv svojih naručitelja - javnog sektora u slučaju da naručitelj ne izvršava svoje ugovorne obveze zbog izostanka financijske pomoći od strane FZOEU. (Izvor: https://vlada.gov.hr/sjednice/37-sjednica-vlade-republike-hrvatske-20683/20683)

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.