Kritične točke reforme: kako osigurati kontinuitet PZZ vikendom


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 7.09.2017.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

Kritične točke reforme: kako osigurati kontinuitet PZZ vikendom

„Ako se formira novi sustav ordinacija opće i obiteljske medicine kao oblik vlasništva liječnika u PZZ - kako i tko će biti odgo­voran za kontinuitet zdravstvene zaštite:

  • u danima vikenda,
  • bolova­nja liječnika,
  • godišnjih odmora liječnika,
  • za vrijeme edukacija i stručnog usavršavanja liječnika,
  • dežurstava, pripravnos­ti itd.,

-  jer koncesionar ima obavezu brige samo i isključivo o "svojim" pacijentima?“ – jedno je od pitanja koje se postavlja u kontekstu najave ministra zdravstva da će se do kraja godine u Saboru naći prijedlog novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim će se  promijeniti pravni  status liječnika primarne zdravstvene zaštite (PZZ).

 

Podsjetimo, kroz refor­mu hitne medicine bilo je predviđeno da se vikendom i blagdanom u dnevnoj smjeni od 12 sati uključe i liječnici obiteljske medici­ne;

  • i koncesionari
  • i oni zaposleni u  domu zdravlja,

HDZ-ov ministar zdravstva u prethodnoj Oreškovićevoj vladi, Dario Nakić, namjeravao je uvesti vikend dežurstava za liječnike obiteljske medicine te na taj načun:

  • rasteretiti obje­dinjene hitne bolničke prijeme,
  • rasteretiti izvanbolničku hitnu,
  • i  podići sigurnost pacijenata.

Nakić je pronašao unutarnju rezervu u postojećem stanju - bu­dući da je obvezni radni tjedan 40 sati  a ta se satnica načinom rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ne ispunjava - Nakić je namjeravao preraspodjeliti radno vrijeme liječnika obiteljske medicine uz organiziranje vikend dežurstava i dodatno plaćanje za rad vikendom ili blagdanom

 

„Mi smo tada prošli cijelu proceduru te su izmjene zakona koji bi to omogućio bile na izglasavanju u Saboru, ali nisu prošle zbog ne­dostatka kvoruma onaj dan kad je pala Vlada“ - govori danas dr. Nakić i naglašava da je njegov stav da u cijeloj državi  mora biti jasno određena struktura rad­nog vremena u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.“ (Izvor: intervju Večernji list 20170902)

 

A po  pitanju kontinuiteta zdravstvene zaštite u danima vikenda, bolova­nja, godišnjih odmora, za vrijeme edukacija i stručnog usavršavanja liječnika, dežurstava, pripravnos­ti itd., s obzirom na to da koncesionar ima obavezu brige samo i isključivo o "svojim" pacijentima – aktualni ministar Kujundžić zasada samo izjavljuje kako svaki ugovor donosi svoja prava, ali i obaveze. Iz toga se može izvući zaključak da će se ubuduće mijenjati stanje u odnosu na današnje kada većina obiteljskih liječnika koncesionara  ne sudjeluje u dežurstvima vikendom jer su im dosadašnji ugovori omogućavali da  imaju pravo sami organizirati svoje radno vrijeme i na taj način izbjegavati vikend dežurstva.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.